Quận Tây Hồ quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

09/04/2023 - 09:26 AM

 Chiều ngày 07/4/2023, Quận ủy Tây Hồ tổ chức Hội nghị sơ kết công tác giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ quận Tây Hồ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Lan Hương - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội; đồng chí Lê Thị Thu Hằng - TUV, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận; đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy; đồng chí Nguyễn Đình Khuyến - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận, cùng các đồng chí lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị thuộc quận.

Toàn cảnh Hội nghị
Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Quận ủy Lê Thị Thu Hằng cho biết, thời gian qua, thực hiện Kế hoạch số 134-KH/TU ngày 20/02/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Tổ chức sơ kết công tác giữa nhiệm kỳ Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố và các đảng bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020-2025, với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao, Quận ủy Tây Hồ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ trực thuộc khẩn trương chuẩn bị các nội dung, tổ chức sơ kết công tác giữa nhiệm kỳ 2020-2025 đảm bảo tiến độ theo quy định. Chỉ đạo các cơ quan tham mưu xây dựng báo cáo sơ kết công tác giữa nhiệm kỳ, báo cáo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể Ban Thường vụ Quận ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ Quận khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025, báo cáo sơ kết thực hiện các chương trình công tác toàn khóa của Quận ủy, tổ chức lấy ý kiến tham gia đóng góp vào dự thảo báo cáo.
Đồng chí Bí thư Quận ủy Lê Thị Thu Hằng phát biểu tại hội nghị
 Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ của Đảng bộ Quận đã thể hiện tinh thần đổi mới, sáng tạo, trí tuệ, dân chủ và đoàn kết; phản ánh khách quan, trung thực kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ VI sau nửa nhiệm kỳ; làm rõ những ưu điểm, khuyết điểm và nguyên nhân; xác định phương hướng, mục tiêu, và các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để cả hệ thống chính trị trên địa bàn Quận tập trung triển khai thực hiện, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ VI đã đề ra.
Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ VI, đồng chí Nguyễn Đình Khuyến - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận cho biết, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận, Ban Chấp hành Đảng bộ Quận đã xây dựng, tổ chức và triển khai thực hiện 6 chương trình công tác toàn khóa trên các lĩnh vực. Xây dựng và triển khai tổ chức thực hiện 2.987 văn bản để chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực.
Về kết quả tổ chức thực hiện nghị quyết, kinh tế duy trì tăng trưởng khá, cơ cấu chuyển dịch đúng định hướng “Dịch vụ - Công nghiệp - Nông nghiệp”. Kinh tế quận duy trì phát triển, tốc độ tăng giá trị sản xuất các ngành kinh tế do quận quản lý trong giai đoạn 2020-2022 bình quân tăng 13,48%, đạt 96,3% chỉ tiêu nhiệm kỳ. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 12.993 tỷ đồng bằng 151% kế hoạch giao; tổng chi ngân sách đạt 3.999 tỷ đồng, công tác chi ngân sách đảm bảo đúng theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của quận.
Sự nghiệp văn hóa – xã hội được quan tâm phát triển toàn diện, giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội, chất lượng cuộc sống của nhân dân được nâng cao. Sự nghiệp giáo dục và đào tạo được chăm lo thường xuyên, đầu tư đúng hướng, có bước phát triển toàn diện, đồng bộ và bền vững, hiện có 26/27 trường công lập đạt chuẩn quốc gia, đạt 96,2%, đứng tốp đầu Thành phố. Ngành Giáo dục và Đào tạo quận được Sở GDĐT đánh giá 11/13 chỉ tiêu thi đua xếp loại xuất sắc (Tăng 10 chỉ tiêu Xuất sắc so với đầu nhiệm kỳ).
Mạng lưới y tế cơ sở được củng cố về cơ sở vật chất, trang thiết bị và cán bộ; duy trì, giữ vững chuẩn tiêu chí quốc gia về y tế tại 8/8 phường (Hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội). An sinh xã hội được quan tâm triển khai thực hiện. Duy trì không có hộ nghèo theo tiêu chuẩn của Thành phố (Hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra).
Công tác Quản lý quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị, quản lý đất đai, bảo vệ môi trường được thực hiện có hiệu quả. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về đô thị.
Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng được tăng cường. Việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn Quận được triển khai thực hiện bài bản, sáng tạo và đạt được những kết quả tích cực, toàn diện.
Phương thức lãnh đạo của cấp ủy tiếp tục được đổi mới tăng cường; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên được nâng lên Năng lực quản lý, điều hành; hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân được nâng lênHĐND Quận đã tổ chức 14 kỳ họp trong đó có 05 kỳ họp thường lệ và 09 kỳ họp chuyên đề để thực hiện công tác nhân sự và quyết định các vấn đề quan trọng khác thuộc thẩm quyền…
Đồng chí Nguyễn Lan Hương - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố
phát biểu tại hội nghị
 Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Lan Hương - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố đánh giá cao công tác chỉ đạo sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ các cấp của Quận uỷ Tây Hồ. Công tác sơ kết thực hiện bài bản, đi từ cơ sở, đánh giá khách quan, trung thực kết quả triển khai thực hiện; nghiêm túc nhìn nhận những tồn tại, hạn chế, rút ra bài học kinh nghiệm, từ đó đề ra các giải pháp để khắc phục, thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp trong nửa nhiệm kỳ còn lại.
Đồng chí Nguyễn Lan Hương đề nghị quận tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết lần thứ XIII của Đảng, gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội, các chương trình, kế hoạch, đề án thực hiện 10 Chương trình công tác của Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII, 06 Chương trình công tác của Đảng bộ Quận lần thứ VI, 05 nhiệm vụ trọng tâm, 02 khâu đột phá, 25 chỉ tiêu chính của Đảng bộ Quận, nhiệm kỳ 2020-2025.
Đồng chí Nguyễn Lan Hương nhấn mạnh: Ngay sau hội nghị hôm nay, Quận ủy, HĐND, UBND Quận tập trung xây dựng kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế được nêu trong báo cáo; xác định trọng tâm, trọng điểm, cụ thể, chi tiết vào những chỉ tiêu khó, chưa đạt được theo kế hoạch, đồng thời, thường xuyên kiểm tra, kiểm đếm công việc hàng quý, đảm bảo hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2020 – 2025”.
 Đồng thời cần chú trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị từ quận tới cơ sở; tiếp tục làm tốt công tác quy hoạch, phát triển đô thị theo hướng đồng bộ hoá hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng dân chủ, sâu sát, quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả; xác định rõ vai trò, trách nhiệm người đứng đầu, tạo sự đồng thuận trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. Cần thường xuyên kiểm đếm, đánh giá những vấn đề chưa tốt, những việc cần quan tâm, những vấn đề nóng, bức xúc để tiếp tục ra Nghị quyết chuyên đề lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, giải quyết hiệu quả. Đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ, trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, công chức, lấy chỉ số hài lòng của người dân là thước đo thực thi công vụ. Tăng cường vai trò giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, hướng vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, của Quận góp phần vào phong trào chung của Thành phố. Tăng cường tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với Nhân dân, thường xuyên lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, kịp thời giải quyết các đề xuất, kiến nghị chính đáng của Nhân dân, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc từ cơ sở, tạo sự đồng thuận cao nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của Quận.
Hoàng Hương
 

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020