Quán triệt Nghị quyết 15 về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội

22/06/2022 - 02:27 PM
Sáng ngày 22/6, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TƯ ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 bằng hình thức trực tiếp tại Thành ủy Hà Nội, kết hợp trực tuyến đến các điểm cầu của thành phố Hà Nội.
Chủ trì Hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải.
 Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, các đồng chí đại diện lãnh đạo các Bộ, Ban, Ngành; đại diện Thường trực Tỉnh ủy, Thành ủy các tỉnh Vùng Thủ đô Vùng đồng bằng sông Hồng, Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và thành phố Hồ Chí Minh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội, lãnh đạo các ban Đảng và Văn phòng Thành ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội từ thành phố đến cấp xã với tổng số hơn 34000 đại biểu tại các điểm cầu.
Xây dựng Hà Nội thành đô thị thông minh, hiện đại, an ninh, an toàn
Trình bày những nội dung chủ yếu của Nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nêu rõ: Nghị quyết 15-NQ/TW 2022 về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 của Bộ Chính trị thống nhất cao trong nhận thức về vị trí, vai trò quan trọng đặc biệt và yêu cầu, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Tạo bước chuyển có tính đột phá trong huy động sức mạnh tổng hợp, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của Thủ đô, kết hợp với nguồn lực của cả nước và nguồn lực quốc tế, xây dựng và phát triển Thủ đô thực sự xứng đáng là trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trái tim của cả nước; trung tâm lớn về kinh tế, văn hoá, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ và hội nhập quốc tế; xây dựng Thủ đô Hà Nội trở thành đô thị thông minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp, an ninh, an toàn; phát triển nhanh, bền vững, có sức lan toả để thúc đẩy vùng đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ và cả nước cùng phát triển.
Điểm mới của thời gian thực hiện Nghị quyết lần này là xác định mục tiêu phát triển Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (là thời điểm kỷ niệm 100 năm thành lập nước), các Nghị quyết trước đây chỉ xác định phạm vi thời gian trong 10 năm.
“Điều đó đã nói lên sự lãnh đạo, chỉ đạo và sự quan tâm đặc biệt của Trung ương Đảng, của Bộ Chính trị, của các cấp, các ngành và mong muốn của nhân dân cả nước đối với Thủ đô Hà Nội”, đồng chí Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh.
 Nghị quyết đã nêu rõ 4 quan điểm, 2 mục tiêu lớn đối với từng giai đoạn với nhiều điểm mới để lãnh đạo, chỉ đạo công cuộc xây dựng, phát triển Thủ đô Hà Nội trong trung và dài hạn. Nghị quyết cũng nêu rõ việc phát triển Thủ đô Hà Nội "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại" là nhiệm vụ chính trị quan trọng đặc biệt trong chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc với tinh thần "Cả nước vì Hà Nội, Hà Nội vì cả nước", là trách nhiệm, nghĩa vụ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị; Là nhiệm vụ hàng đầu của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô Hà Nội.
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu chính Thành uỷ Hà Nội.
Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nêu rõ, để việc tổ chức thực hiện Nghị quyết 15 được hiệu quả và sớm đi vào cuộc sống, Bộ Chính trị phân công và giao nhiệm vụ cụ thể cho Đảng đoàn Quốc hội, Ban Cán sự đảng Chính phủ, các ban đảng, Ban Cán sự đảng, Đảng đoàn, Đảng ủy trực thuộc Trung ương, các cấp, các ngành, các địa phương trong cả nước quán triệt sâu sắc Nghị quyết; chủ động phối hợp, xây dựng các chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện đầy đủ 4 quan điểm, 2 mục tiêu và 8 nhiệm vụ giải pháp chủ yếu; nhất là việc nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách cụ thể để triển khai thực hiện Nghị quyết.
Quyết tâm thực hiện tốt Nghị quyết
Trên tinh thần quyết tâm cao thực hiện Nghị quyết 15, 10 đại biểu đại diện cho các bộ, ngành trung ương, một số tỉnh và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương tại Hà Nội đã phát biểu tham luận. Các ý kiến đều khẳng định, Nghị quyết 15 có ý nghĩa quan trọng, không chỉ đối với sự phát triển của Thủ đô Hà Nội, mà còn đối với cả nước, nhất là các tỉnh, thành phố trong Vùng Thủ đô, Vùng đồng bằng sông Hồng, Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.
Tham luận tại Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương cho biết Nhân dân Thủ đô rất vui mừng, phấn khởi và tin tưởng Nghị quyết số 15-NQ/TW về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Bộ Chính trị vừa ban hành sẽ tiếp tục tạo đà cho Hà Nội có những bước chuyển mình mạnh mẽ hơn nữa, xứng đáng với vị trí, vai trò Thủ đô, đáp ứng kỳ vọng của Trung ương và mong mỏi của Nhân dân cả nước.
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương tham luận
Thay mặt MTTQ Việt Nam và các tầng lớp Nhân dân Thủ đô, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội bày tỏ quyết tâm thực hiện tốt các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu được đề ra tại Nghị quyết. Theo đó, sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân về các quan điểm, mục tiêu, giải pháp thực hiện Nghị quyết; tiếp tục xây dựng, củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết, nắm chắc tình hình, chủ động định hướng dư luận Nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong nhận thức và hành động cùngchung sức, đồng lòng triển khai thực hiện quyết liệt, có hiệu quả Nghị quyết của Bộ Chính trị. Đồng thời, tiếp tục là nòng cốt trong tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội; tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; Khích lệ ý chí làm giàu, thắp sáng ước mơ, khát vọng, cổ vũ tinh thần chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm. Khơi dậy nét đẹp văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, của Thủ đô, tinh thần vì cộng đồng, đoàn kết giúp nhau vượt khó vươn lên; khích lệ, hỗ trợ tìm tòi, sáng tạo, ứng dụng khoa học kỹ thuật, tạo bước đột phá nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả trên mọi lĩnh vực, hội nhập quốc tế thắng lợi. Bên cạnh đó, phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam các cấp trong việc lắng nghe, tiếp thu ý kiến của Nhân dân; bám sát thực tiễn của Thủ đô, dự báo tình hình, chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp với chính quyền trong việc giải quyết những thách thức, những vấn đề khó, mới phát sinh...
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội bày tỏ niềm tin sâu sắc Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị sẽ nhanh chóng đi vào cuộc sống, giúp Thủ đô phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, những thành tựu, kết quả đạt được; khơi thông và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để xây dựng Thủ đô ngày càng “Văn hiến, văn minh, hiện đại”, phát triển bền vững, đạt được những thành tựu, kỳ tích mới, xứng đáng với kỳ vọng và niềm tin yêu của Nhân dân cả nước...
Phát biểu kết luận và chỉ đạo tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, đây là lần đầu tiên Thường trực Ban Bí thư chủ trì tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện một nghị quyết về phương hướng, phát triển Thủ đô; cho thấy ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết.
Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết, Thường trực Ban Bí thư yêu cầu thành phố Hà Nội trước hết phải quán triệt sâu sắc nội dung Nghị quyết; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền với những hình thức phong phú, thiết thực, phát huy vai trò các cơ quan báo chí, truyền thông; qua đó nâng cao nhận thức, thống nhất ý chí trong cán bộ và nhân dân Thủ đô về vị trí, vai trò quan trọng đặc biệt và yêu cầu, nhiệm vụ phát triển Hà Nội trong những năm tới; huy động sức mạnh tổng hợp, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của Thủ đô, kết hợp với nguồn lực của cả nước và nguồn lực quốc tế, xây dựng và phát triển Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại; có sức cạnh tranh cao với khu vực và thế giới; ngang tầm với Thủ đô các nước phát triển trong khu vực.
 Điểm cầu Ủy ban MTTQ Việt Nam TP
Ngay sau hội nghị, phải tập trung xây dựng chương trình, kế hoạch, đề án với nội dung cụ thể, phân công trách nhiệm rõ ràng, lộ trình thực hiện, phấn đấu tạo chuyển biến rõ rệt về phát triển Thủ đô; định kỳ hằng năm đánh giá việc thực hiện, kịp thời báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư.
Đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị Đảng đoàn Quốc hội, Ban Cán sự đảng Chính phủ sớm chỉ đạo cụ thể hóa nội dung Nghị quyết, hoàn thiện thể chế, tạo cơ sở hành lang pháp lý phát triển Thủ đô toàn diện, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững và hội nhập quốc tế.
“Cần lưu ý rằng, việc thực hiện Nghị quyết không chỉ của riêng Hà Nội, mà còn là trách nhiệm của các cấp, các ngành, các địa phương trong cả nước. Trong đó, các ban, bộ, ngành, đoàn thể trung ương, các tỉnh, thành phố Vùng đồng bằng Sông Hồng, Vùng Thủ đô, Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ có liên quan nhiều đến sự phát triển Thủ đô cần xác định rõ trách nhiệm của mình, chủ động phối hợp với thành phố Hà Nội để triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết”.
                                                                                               Ngọc Mai

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020