Quyết tâm của đội ngũ cán bộ Mặt trận cơ sở

19/09/2020 - 07:31 AM
Tại Đại hội Thi đua yêu nước MTTQ Việt Nam giai đoạn 2020-2025, bà Nguyễn Lan Hương, Phó Chủ tịch không chuyên trách UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch UBMTTQ thành phố Hà Nội đã thay mặt cho đội ngũ cán bộ Mặt trận trên toàn quốc bày tỏ quyết tâm, hưởng ứng tinh thần thi đua do Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam vừa phát động.
Bà Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội phát biểu. 

Theo bà Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, trong 5 năm qua, MTTQ Việt Nam các cấp thành phố Hà Nội đã chủ động, tổ chức có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do Trung ương và thành phố phát động; huy động đông đảo các tầng lớp nhân dân thủ đô hưởng ứng tham gia, đóng góp tích cực vào thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô, đất nước.

Trong thời gian tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức tuyên truyền, vận động, nắm tình hình và định hướng dư luận nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong hệ thống chính trị và trong các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam đã đề ra; chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hành động vận động các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tích cực phong trào thi đua bằng những công việc cụ thể, thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng đơn vị, địa phương, tổ chức; phân công rõ vai, rõ trách nhiệm, rõ việc, tạo sức mạnh tổng hợp để phong trào thi đua đạt kết quả cao nhất; vận động đồng bào Việt Nam ở nước ngoài đoàn kết và sáng tạo, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, nâng cao vị thế của Việt Nam, góp trí, góp sức để phát triển và bảo vệ Thủ đô, Tổ quốc.

Bà Nguyễn Lan Hương cho biết thêm, để nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua, đặc biệt là các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; tuyên truyền, vận động khuyến khích khởi nghiệp sáng tạo trong sản xuất, kinh doanh, đào tạo và nghiên cứu khoa học,… nhất là thế hệ trẻ; phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo và tiết kiệm để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ sản xuất kinh doanh, hội nhập quốc tế thắng lợi…

Bên cạnh đó, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác thi đua khen thưởng theo hướng thiết thực, hiệu quả, thường xuyên và liên tục; kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong hoạt động công tác Mặt trận với phương châm “lấy xây để chống, lấy cái tốt để đẩy lùi cái xấu”, đảm bảo đúng người, đúng việc, công khai, minh bạch.

Cùng với đó, tăng cường công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện, xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận có quan điểm vững vàng, có khát vọng vươn lên, tận tâm, hết lòng với công việc, giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng; có phong cách gần dân, sát dân, học dân; gương mẫu, thực sự là tấm gương vì nhân dân, lắng nghe nhân dân, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hân dân. 

"Tự hào với truyền thống vẻ vang 90 năm của MTTQ Việt Nam, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội bày tỏ quyết tâm và niềm tin sâu sắc vào phong trào thi đua mà Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn vừa phát động sẽ được cán bộ các cấp Mặt trận hưởng ứng nhiệt liệt và biến thành hành động, góp phần phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và phát triển Tổ quốc", bà Nguyễn Lan Hương khẳng định.


Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020