Sơn Tây: Hội nghị phản biện xã hội đối với Dự thảo Đề án bảo tồn và phát huy giá trị di tích Làng cổ ở Đường Lâm

30/05/2024 - 11:11 AM
Chiều ngày 29/5, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Sơn Tây tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với Dự thảo Đề án “Đầu tư tôn tạo, bảo tồn và phát huy giá trị di tích Làng cổ ở Đường Lâm, thị xã Sơn Tây, giai đoạn 2024-2030, định hướng đến 2035” của UBND thị xã Sơn Tây. Dự hội nghị có đồng chí: Nguyễn Thị Vân - Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã; lãnh đạo Phòng văn hóa thông tin, Ban quản lý di tích Làng Cổ ở Đường Lâm; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, phường; thành viên các ban tư vấn của Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã.
Đại biểu đóng góp ý kiến phản biện tại hội nghị
Di tích Làng cổ ở Đường Lâm là ngôi làng đầu tiên trong cả nước được xếp hạng “Di tích kiến trúc- nghệ thuật cấp Quốc gia”. Để bảo tồn và phát huy giá trị di tích, ngày 31/10/2013 thành phố Hà Nội đã có Quyết định số 6634/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Làng cổ ở Đường Lâm (gọi tắt là Quy hoạch 6634). Ngày 05/8/2014, UBND thành phố Hà Nội đã có Quyết định số 4142/QĐ-UBND về việc ban hành Đề án “Đầu tư tôn tạo, bảo tồn và phát huy giá trị di tích Làng cổ xã Đường Lâm, thị xã Sơn Tây”giai đoạn 2014-2020 (gọi tắt là Đề án 4142). Thực hiện Quy hoạch 6634 và Đề án 4142, hơn 10 năm qua, việc bảo tồn và phát huy giá trị di tích Làng cổ Đường Lâm đã đạt được những kết quả quan trọng: Các cấp quản lý và cộng đồng dân cư đã nhận thức đầy đủ hơn về ý nghĩa, giá trị và trách nhiệm của mình trong việc gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị di sản; thực hiện nhiều dự án tu bổ tôn tạo các di tích được xếp hạng, bảo tồn các nhà cổ, cải tạo cảnh quan môi trường; thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị Làng cổ; thực hiện các hoạt động thu hút khách du lịch trong và ngoài nước ...
Tuy nhiên, mặc dù các di tích bước đầu được bảo tồn và phát huy tác dụng nhưng thực tế công việc này chưa đáp ứng được kỳ vọng của các cấp quản lý và cộng đồng dân cư. Kinh phí đầu tư hạn hẹp nên hiện nay một số di tích, nhà cổ có giá trị đang bị xuống cấp; quá trình đô thị hóa với áp lực của dân số cùng nhu sống ngày một tăng của cộng đồng nhân dân trong di tích đã gây áp lực rất lớn đến công tác bảo tồn và phát huy giá trị di tích; cảnh quan kiến trúc, đường làng ngõ xóm, cảnh quan đồng ruộng, ao hồ...đang ngày càng bị mai một… Công tác quy hoạch chưa đảm bảo theo được sự phát triển của di sản dẫn tới di sản chưa trở thành nền tảng và động lực để phát triển.
Xuất phát từ nhu cầu thực tế các vấn đề nảy sinh, cấp bách hiện nay, việc xây dựng Đề án "“Đầu tư tôn tạo, bảo tồn và phát huy giá trị di tích Làng cổ ở Đường Lâm, thị xã Sơn Tây, giai đoạn 2024-2030, định hướng đến 2035” là hết sức cần thiết, nhằm nâng cao công tác quản lý, bảo tồn, tôn tạo và phát huy tối đa giá trị di tích Làng cổ ở Đường Lâm, từ đó xây dựng thị xã Sơn Tây trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn của du khách trong và ngoài nước.
Tại hội nghị, đã có 8 ý kiến phát biểu, thể hiện tinh thần xây dựng, trách nhiệm đối với Dự thảo Đề án “Đầu tư tôn tạo, bảo tồn và phát huy giá trị di tích Làng cổ ở Đường Lâm, thị xã Sơn Tây, giai đoạn 2024-2030, định hướng đến 2035” của UBND thị xã Sơn Tây như: sự cần thiết, tính cấp thiết của dự thảo Đề án; sự phù hợp của dự thảo Đề án với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, thực tiễn của đơn vị, địa phương; tính dúng đắn, khoa học, phù hợp với thực tiễn đời sống xã hội và tính khả thi của dự thảo Đề án, dự báo tác động, hiệu quả về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của dự thảo Đề án; đồng thời xem xét các nội dung, mục tiêu, giải pháp, hiệu quả của Đề án…
Sau hội nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã sẽ tổng hợp các ý kiến phản biện của đại biểu và gửi văn bản đến cơ quan chủ trì soạn thảo để tiếp thu, nghiên cứu, chỉnh sửa, hoàn chỉnh dự thảo văn bản trước khi trình lên các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.
                                                                   Thị xã Sơn Tây

Các tin tức khác

Vị Tổng Tư lệnh trong lòng dân

20/07/2024 - 30 lượt xem
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020