Sơn Tây sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm và đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

12/07/2023 - 04:31 PM
Sáng ngày 12/7, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã tổ chức hội nghị sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023 và đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Dự hội nghị có các đồng chí: Trần Phạm Hùng - UVTV, Phó Chủ tịch HĐND thị xã; Nguyễn Thị Vân - UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã; Nguyễn Viết Đạt – Thị ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thị xã; các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã khóa XX; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, phường; Trưởng ban Thanh tra nhân dân, Giám sát đầu tư của cộng đồng xã, phường; các phòng, ban ngành có liên quan.
Toàn cảnh hội nghị
Trong 6 tháng đầu năm 2023, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã có nhiều đổi mới trong phương thức và nội dung hoạt động, chủ động xây dựng, triển khai kịp thời các chương trình, kế hoạch công tác năm gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương. Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp phối hợp với tổ chức thành viên tặng 4.623 suất quà Tết cho hộ nghèo, cận nghèo, gia đình khó khăn với tổng số tiền hơn 2,5 tỷ đồng; trích Quỹ “Vì người nghèo” hai cấp thị xã hỗ trợ xây mới 16 nhà, sửa chữa 1 nhà đại đoàn kết, giúp 10 người khám chữa bệnh, hỗ trợ 40 học sinh có hoàn cảnh khó khăn và các hỗ trợ khác với tổng số tiền trên 1,5 tỷ đồng. Phối hợp với Ngân hàng NN&PTNT, Công ty cổ phần cấp nước và Ban Chỉ huy Quân sự thị xã tặng 13 sổ tiết kiệm trị giá 65 triệu đồng cho 13 thanh niên có hoàn cảnh khó khăn nhập ngũ năm 2023. MTTQ các cấp chủ trì tổ chức 62 cuộc giám sát, nội dung giám sát trọng tâm: Giám sát công tác quản lý, tổ chức lễ hội năm 2023; việc thực hiện Quy chế dân chủ ở sở, công tác phối hợp giữa UBND và MTTQ các phường trong thực hiện Nghị quyết số 97/2019/QH14; công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng; việc chăm lo, trợ giúp xã hội dịp Tết Quý Mão đối với người có công, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn; giám sát công tác vệ sinh ATTP; việc nhận xét của Ban công tác mặt trận đối với đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với Nhân dân nơi cư trú; công tác thu chi, PCCC, dạy thêm, học thêm của các trường học....
Về hoạt động tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đã có 165 ý kiến góp ý qua nghiên cứu dự thảo văn bản của Đảng; 160 ý kiến góp ý trực tiếp tại các hội nghị; 141 ý kiến góp ý qua nghiên cứu dự thảo văn bản của chính quyền, 49 ý kiến góp ý với cá nhân… Tiếp thu các ý kiến đóng góp, lãnh đạo đảng, chính quyền đã kịp thời giải quyết những vướng mắc phát sinh, góp phần làm cho các chủ trương, chính sách phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Bên cạnh đó, MTTQ các cấp luôn chú trọng đến việc vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, tích cực tuyên truyền, vận động đồng bào có đạo phát huy tinh thần yêu nước, đoàn kết, gắn bó cộng đồng, chấp hành tốt chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo, lễ hội, chống mê tín dị đoan.
Triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, MTTQ các cấp tiếp tục bám sát và tích cực triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp. Tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nắm chắc và phản ánh kịp thời tình hình nhân dân, nâng cao chất lượng báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân. .MTTQ Việt Nam các cấp tiếp tục đa dạng hóa các hình thức tập hợp, đoàn kết đồng bào các dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.
                                      Thị xã Sơn Tây
 

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020