Sơn Tây tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI).

08/12/2023 - 11:19 AM
Sáng ngày 11/8/2023, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI); sơ kết 05 năm Nghị quyết liên tịch số 403/2017/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 15/6/2017; tọa đàm nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội,  đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Sỹ Trường – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội; Phạm Ngọc Quỳnh - UVTT, Trưởng ban Dân chủ - Pháp luật Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; Tiến sỹ Tạ Văn Sỹ - Nguyên giám đốc Trung tâm bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học Ủy ban TW MTTQ Việt Nam;  Lê Đại Thăng - UVTV Thị ủy, Phó Chủ tịch UBND thị xã; Nguyễn Thị Vân - UVTV Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã; lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội thị xã; Ban thường trực MTTQ Việt Nam xã phường; Trưởng ban Thanh tra nhân dân, Giám sát đầu tư cộng đồng; các tập thể cá nhân được khen thưởng.
 
Lãnh đạo thành phố, thị xã trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân

Giám sát, phản biện xã hội và đóng góp ý kiến xây dựng đảng, xây dựng chính quyền là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, được thể chế hoá bằng các văn bản của Đảng và Nhà nước như: Luật MTTQ Việt Nam 2015; Quyết định số 217, 218 của Bộ chính trị (khóa XI);  Nghị quyết số 403/2017/NQLT - UBTVQH - CP – ĐCTUBTƯMTTQ liên tịch giữa Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam… Đây là cơ sở quan trọng để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp triển khai hiệu quả hơn nữa hoạt động giám sát, phản biện xã hội, đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

 
Mặc dù là một hoạt động khó, một lĩnh vực công tác chưa có nhiều kinh nghiệm nhưng trong những năm qua, MTTQ các cấp trên địa bàn thị xã đã triển khai thực hiện hiệu quả vai trò giám sát và phản biện xã hội, phát huy dân chủ trong công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh. Hằng năm, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội đã tổ chức ký kết chương trình phối hợp giám sát, xây dựng chương trình, kế hoạch giám sát, phản biện xã hội thong qua Ban thường vụ phê duyệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả với các hình thức giám sát theo quy định của pháp luật. Trong quá trình triển khai thực hiện, đã bám sát kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên, đồng thời căn cứ vào tình hình thực tiễn ở địa phương tổ chức các hoạt động giám sát phù hợp. Uỷ ban MTTQ Việt Nam thị xã chủ động thực hiện vai trò giám sát thông qua việc tham gia với Thường trực HĐND, các ban của HĐND và các ngành liên quan tổ chức giám sát việc chấp hành và thực hiện pháp luật trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Ngoài ra, MTTQ tổ chức giám sát thông qua hoạt động Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng ở xã, phường… Song song với công tác giám sát, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn tích cực tham gia góp ý, phản biện xã hội đối với dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng các cấp, các dự án Luật, Nghị quyết của HĐND, văn bản quy phạm pháp luật của UBND các cấp… liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của Nhân dân. Nhìn chung, nhiều ý kiến phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức thành viên đã được các cơ quan soạn thảo tiếp thu, đánh giá cao, đã và đang trở thành một kênh thông tin quan trọng, cần thiết giúp cấp ủy, chính quyền khi xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng trong lãnh đạo, quản lý, điều hành.
 
Tại hội nghị, đã có 6 ý kiến phát biểu thảo luận làm rõ sự cần thiết và đưa ra những giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ Việt Nam các cấp trong giai đoạn hiện nay. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Sỹ Trường – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố ghi nhận và đánh giá cao những kết quả của MTTQ các cấp thị xã trong thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội, đóng góp ý kiến xây dựng đảng, xây dựng chính quyền trong những năm qua. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thị xã tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến về Quy chế giám sát, phản biện xã hội, đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tiếp tục phát huy vai trò chủ thể, chủ động, tích cực làm tốt việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giám sát, phản biện xã hội hằng nămchủ động lựa chọn những nội dung, vấn đề bức xúc mà xã hội đang quan tâm có liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, đoàn viên và nhân dân để xây dựng kế hoạch; tiếp tục phát huy tốt nhất vai trò và trí tuệ của các vị ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam, các vị nhân sĩ, trí thức, các giới, dân tộc, tôn giáo, các chuyên gia, người uy tín, đoàn viên, hội viên và sự ủng hộ của nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.
 
Nhân dịp này, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã đã khen thưởng 15 tập thể, 15 cá nhân có thành tích trong công tác giám sát, phản biện xã hội, đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trên địa bàn thị xã.
                                                          Thị xã Sơn Tây
Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020