Tập huấn kiến thức Luật bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu cho các tổ chức tôn giáo trên địa bàn Thành phố

01/09/2022 - 09:46 AM
Thực hiện Chương trình công tác năm 2022; Kế hoạch số 286-KH/MTTQ-BTT ngày 19/8/2022 của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội; Chương trình phối hợp bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu trong các tổ chức tôn giáo giai đoạn 2017-2022, trong 03 ngày từ 28/8/2022 đến 31/8/2022, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam Thành phố đã phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố tổ chức cho 05 lớp tập huấn thực hiện Luật bảo vệ môi trường năm 2020.
Dự hội nghị có các đồng chí đại diện cho Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam các quận, huyện trên địa bàn Thành phố và gần 300 chư, tăng ni, chức sắc, chức việc, nhà tu hành là thành viên Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các quận, huyện, thị xã nhiệm kỳ 2022-2027.
Thay mặt lớp tập huấn tại chùa Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đại biểu phát biểu, ghi nhận những kiến thức đã được tiếp thu và cảm ơn đồng chí báo cáo viên.
Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Thị Kim Dung, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam Thành phố trao đổi các nội dung cơ bản về Luật bảo vệ môi trường năm 2020 như: Các quy định về bảo vệ các thành phần môi trường lên đầu, thể hiện rõ mục tiêu xuyên suốt là bảo vệ các thành phần môi trường, bảo vệ sức khỏe người dân, coi đây là nội dung trọng tâm, quyết định cho các chính sách bảo vệ môi trường khác. So với Luật BVMT năm 2014, Luật BVMT 2020 có những điểm mới mang tính đột phá chính về: chủ thể trong công tác bảo vệ môi trường; tăng cường công khai thông tin, tham vấn, phát huy vai trò giám sát, phản biện, đồng thời được bảo đảm quyền và lợi ích của cộng đồng dân cư khi tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường; thay đổi phương thức quản lý môi trường đối với dự án đầu tư theo các tiêu chí môi trường; kiểm soát chặt chẽ dự án có nguy cơ tác động xấu đến môi trường mức độ cao, thực hiện hậu kiểm đối với các dự án có công nghệ tiên tiến và thân thiện môi trường; cắt giảm thủ tục hành chính; quy định về việc thúc đẩy phân loại rác thải tại nguồn; định hướng cách thức quản lý, ứng xử với chất thải, góp phần thúc đẩy kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam; có chế định về thẩm quyền quản lý nhà nước dựa trên nguyên tắc quản lý tổng hợp, thống nhất, một việc chỉ giao cho một cơ quan chủ trì thực hiện; phân cấp triệt để cho địa phương.
Đồng thời, tại hội nghị đồng chí Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Dung đã đánh giá những thành quả trong 5 năm qua là tiền đề để các tổ chức tôn giáo tiếp tục phát huy vai trò của mình trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm ứng phó với biến đổi khí hậu. Qua 5 năm triển khai thực hiện, Chương trình phối hợp “Phát huy vai trò các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu” đã đạt được những kết quả thiết thực. Tiêu biểu là sự phối hợp đồng bộ giữa MTTQ, ngành Tài nguyên và Môi trường, chính quyền, đoàn thể các cấp, các tổ chức và cá nhân tôn giáo… trong triển khai thực hiện các nội dung. Các tổ chức tôn giáo trên địa bàn Thành phố đã tích cực tham gia vào các chương trình bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; tích cực tuyên truyền, vận động tín đồ các tôn giáo thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ môi trường, xây dựng đời sống văn hóa trên nền tảng giáo lý của các tôn giáo. Nhiều mô hình được xây dựng, duy trì và nhân rộng. Các chức sắc tôn giáo đã phát huy được vai trò là nòng cốt trong việc tuyên truyền, vận động tín đồ tham gia thực hiện tốt chương trình phối hợp một cách có hiệu quả, giúp tín đồ các tôn giáo nhận thức được trách nhiệm của cá nhân, tổ chức mình trong việc bảo vệ môi trường là góp phần mang lại lợi ích cho cộng đồng dân cư và xã hội.
Quang cảnh lớp tập huấn chùa Vạn Phúc, huyện Sóc Sơn, Hà Nội
Điều này đã khẳng định đường hướng sống “Tốt đời, đẹp đạo” của các tôn giáo, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận, các đoàn thể là đúng đắn, góp phần thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội; tăng cường sự hiểu biết, gắn bó, đoàn kết giữa các tôn giáo trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Qua đó giúp các đại biểu tham dự hội nghị hiểu hơn về Luật bảo vệ môi trường năm 2020 hiện nay, cũng như cập nhật kịp thời các văn bản, chủ trương, chính sách mới của Đảng, nhà nước liên quan đến công tác tôn giáo. Qua việc tiếp thu các kiến thức mới, các đại biểu  có thể  kịp thời áp dụng trong thực tiễn cuộc sống góp phần tăng cường ổn định tình hình an ninh tôn giáo và xây dựng sự đoàn kết trong đồng bào tôn giáo.
Đây là một hoạt động thiết thực hàng năm trong công tác phối hợp giữa Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam Thành phố với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố nhằm phổ biến và cập nhật cho tăng, ni về kiến thức pháp luật, văn bản mới, những quy định pháp lý có liên quan đến sinh hoạt tôn giáo…
Minh Hằng
Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020