Phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội

Kể từ khi Bộ Chính trị ban hành Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 về “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội”, hoạt động phản biện xã hội đã được Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội triển khai thực hiện trong cả nước, đạt nhiều kết quả tích cực. Song, thực tiễn cũng cho thấy còn một số hạn chế cần khắc phục. Bài viết làm rõ ý nghĩa, tầm quan trọng, thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả phản biện xã hội của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội.

Giao lưu trực tuyến về Chương trình bình chọn hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích

Ngày 8/6, Báo Hànộimới phối hợp với Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tổ chức giao lưu trực tuyến với chủ đề “Nâng cao hiệu quả tuyên truyền qua chương trình bình chọn hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích”.

Hội nghị phản biện xã hội đối với Dự thảo Quyết định của UBND Thành phố về chính sách ưu đãi tiền thuê đất trong các lĩnh vực: Giáo dục- Đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Sáng 8/6, đồng chí Nguyễn Lan Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố đã chủ trì hội nghị phản biện xã hội đối với Dự thảo Quyết định của UBND Thành phố về chính sách ưu đãi tiền thuê đất trong các lĩnh vực: Giáo dục- Đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Ban Đoàn kết Công giáo huyện Thường Tín sơ kết phong trào thi đua xây dựng “Xứ, Họ đạo tiên tiến” 6 tháng đầu năm 2023

Sáng 07/6/2023, Ban ĐKCG huyện Thường Tín tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào thi đua xây dựng “Xứ, Họ đạo tiên tiến” trong đồng bào Công giáo 6 tháng đầu năm 2023. Dự Hội nghị có: Ông Nguyễn Đăn Bôi - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; các vị thành viên Ban ĐKCG huyện, tổ trưởng các Tổ ĐKCG các xã trên địa bàn huyện.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội thăm hỏi phóng viên Đài PTTH Hà Nội bị hành hung khi tác nghiệp

Ngay sau khi nắm bắt thông tin phóng viên Đài PTTH Hà Nội bị hành hung khi đang tác nghiệp báo chí tại Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, TP Hà Nội, chiều nay 07/06/2023, thay mặt Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP đã đến thăm hỏi, động viên phóng viên Đài PTTH Hà Nội bị hành hung khi đang tác nghiệp.

Không thể phủ nhận ý nghĩa và giá trị của phong trào thi đua yêu nước

75 năm sau khi ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2023), tư tưởng Hồ Chí Minh về mục đích, nội dung, phương pháp và cách thức tổ chức các phong trào thi đua yêu nước thiết thực, hiệu quả phù hợp với nhiệm vụ của từng giai đoạn dưới sự lãnh đạo của Đảng vẫn vẹn nguyên giá trị thời sự.

Bồi dưỡng văn hóa đạo đức cho cán bộ trẻ trong tình hình mới

Văn hoá đạo đức đã trở thành nền tảng của văn hoá Việt Nam, hiện nay đang được nâng lên ở tầm cao mới. Bồi dưỡng văn hoá đạo đức cho cán bộ trẻ ở nước ta và định hướng bồi dưỡng văn hóa đạo đức cho cán bộ trẻ trong tình hình mới là yêu cầu khách quan. Đây vừa là nội dung, vừa là định hướng để cán bộ trẻ phát triển toàn diện cả về phẩm chất, nhân cách và đạo đức theo tiêu chí chân - thiện - mỹ.

Giao lưu trực tuyến về Chương trình bình chọn hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích

Ngày 8/6, Báo Hànộimới phối hợp với Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tổ chức giao lưu trực tuyến với chủ đề “Nâng cao hiệu quả tuyên truyền qua chương trình bình chọn hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích”.

Hội nghị phản biện xã hội đối với Dự thảo Quyết định của UBND Thành phố về chính sách ưu đãi tiền thuê đất trong các lĩnh vực: Giáo dục- Đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Sáng 8/6, đồng chí Nguyễn Lan Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố đã chủ trì hội nghị phản biện xã hội đối với Dự thảo Quyết định của UBND Thành phố về chính sách ưu đãi tiền thuê đất trong các lĩnh vực: Giáo dục- Đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Ban Đoàn kết Công giáo huyện Thường Tín sơ kết phong trào thi đua xây dựng “Xứ, Họ đạo tiên tiến” 6 tháng đầu năm 2023

Sáng 07/6/2023, Ban ĐKCG huyện Thường Tín tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào thi đua xây dựng “Xứ, Họ đạo tiên tiến” trong đồng bào Công giáo 6 tháng đầu năm 2023. Dự Hội nghị có: Ông Nguyễn Đăn Bôi - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; các vị thành viên Ban ĐKCG huyện, tổ trưởng các Tổ ĐKCG các xã trên địa bàn huyện.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội thăm hỏi phóng viên Đài PTTH Hà Nội bị hành hung khi tác nghiệp

Ngay sau khi nắm bắt thông tin phóng viên Đài PTTH Hà Nội bị hành hung khi đang tác nghiệp báo chí tại Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, TP Hà Nội, chiều nay 07/06/2023, thay mặt Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP đã đến thăm hỏi, động viên phóng viên Đài PTTH Hà Nội bị hành hung khi đang tác nghiệp.

Không thể phủ nhận ý nghĩa và giá trị của phong trào thi đua yêu nước

75 năm sau khi ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2023), tư tưởng Hồ Chí Minh về mục đích, nội dung, phương pháp và cách thức tổ chức các phong trào thi đua yêu nước thiết thực, hiệu quả phù hợp với nhiệm vụ của từng giai đoạn dưới sự lãnh đạo của Đảng vẫn vẹn nguyên giá trị thời sự.

Bồi dưỡng văn hóa đạo đức cho cán bộ trẻ trong tình hình mới

Văn hoá đạo đức đã trở thành nền tảng của văn hoá Việt Nam, hiện nay đang được nâng lên ở tầm cao mới. Bồi dưỡng văn hoá đạo đức cho cán bộ trẻ ở nước ta và định hướng bồi dưỡng văn hóa đạo đức cho cán bộ trẻ trong tình hình mới là yêu cầu khách quan. Đây vừa là nội dung, vừa là định hướng để cán bộ trẻ phát triển toàn diện cả về phẩm chất, nhân cách và đạo đức theo tiêu chí chân - thiện - mỹ.

BAN BÍ THƯ BAN HÀNH CHỈ THỊ LÃNH ĐẠO ĐẠI HỘI MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM LẦN THỨ X, NHIỆM KỲ 2024-2029

30/05/2023 - 1 lượt xem
Ngày 25/5/2023, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai thay mặt Ban Bí thư đã ký Ban hành Chỉ thị số 22-CT/TW về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029. Xin trọng giới thiệu toàn văn Chỉ thị.

Phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội

09/06/2023 - 32 lượt xem
Kể từ khi Bộ Chính trị ban hành Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 về “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội”, hoạt động phản biện xã hội đã được Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội triển khai thực hiện trong cả nước, đạt nhiều kết quả tích cực. Song, thực tiễn cũng cho thấy còn một số hạn chế cần khắc phục. Bài viết làm rõ ý nghĩa, tầm quan trọng, thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả phản biện xã hội của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội.
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020