Thanh Oai kiểm tra, khảo sát hộ nghèo có nhu cầu xây dựng nhà ở năm 2021

03/06/2021 - 10:33 AM
Thực hiện chương trình công tác Mặt trận năm 2021; Kế hoạch số 171/KH-MTTQ-BTT ngày 24/5/2021 của Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội về triển khai vận động, sử dụng quỹ “Vì người nghèo” năm 2021 và hỗ trợ hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn về xây dựng nhà ở; Sáng ngày 1 và  2/6/2021 Ban thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Thanh Oai thành lập 02 đoàn khảo sát, thẩm định các hộ nghèo có nhu cầu xây dựng nhà ở năm 2021.
Đoàn 1 gồm ông: Nguyễn Văn Thùy - Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; Bà Nguyễn Thị Vinh - Ủy viên BTT Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện. Đoàn đã tiến hành khảo sát thẩm định 13 hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn về xây dựng nhà ở năm 2021 thuộc các xã Cao Viên 08 hộ, Bích Hòa 02 hộ, TT Kim Bài 03 hộ.
Đồng chí Nguyễn Văn Thùy – Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện khảo sát hộ nghèo có nhu cầu xây dựng nhà tại xã Cao Viên
 Đoàn 2 gồm ông Trần Văn Kiên - Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; Ông Mai Văn Sinh - chuyên viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện. Đoàn đã tiến hành kiểm tra, khảo sát, thẩm định 11 hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn về xây dựng nhà ở năm 2021 thuộc xã Hồng Dương 01 hộ, Cao Dương 02 hộ, Đỗ Động 02 hộ, Kim Thư 03 hộ, Mỹ Hưng 03 hộ.
Qua khảo sát thực tế tại gia đình các hộ nghèo cho thấy nhà ở các hộ gia đình đã bị xuống cấp, các công trình phục vụ đời sống sinh hoạt hàng ngày không được đảm bảo. Các hộ gia đình đều có nhu cầu mong muốn xây dựng ngôi nhà mới để đảm bảo và ổn định cuộc sống, tuy nhiên cuộc sống còn nhiều khó khăn, kinh phí xây dựng nhà ở còn thiếu nhiều. Tại các hộ gia đình đoàn khảo sát đã hướng dẫn và động viên các gia đình cố gắng để xây dựng ngôi nhà mới, đồng thời cũng đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn cần hướng dẫn các hộ gia đình có nhu cầu làm nhà hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục để được nhận nguồn hỗ trợ xây dựng nhà ở từ Thành phố, huyện và các ban, ngành, đoàn thể xã.
 Nguyễn Thị Vinh

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020