Thanh Oai tiếp nhận ủng hộ của Hội thánh tin lành lời sự sống Việt Nam

26/07/2023 - 11:34 AM
Sáng ngày 24/7/2023, Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thanh Oai đã tiếp nhận ủng hộ của Hội thánh tin lành lời sự sống Việt Nam tặng 10 máy lọc nước, 10 màn tuyn cho hộ nghèo xây dựng nhà ở năm 2023. Đại diện Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thanh Oai ông Trần Văn Kiên – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã tiếp nhận sự ủng hộ của Hội thánh tin lành lời sự sống Việt Nam. Ông gửi lời cảm ơn chân thành đến toàn thể Hội thánh tin lành lời sự sống Việt Nam đã quan tâm, hỗ trợ và giúp đỡ hộ nghèo huyện Thanh Oai để họ vơi đi 1 phần nào khó khăn trong cuộc sống. Ông cũng mong muốn trong thời gian tới Hội sẽ tiếp tục giành tình cảm và quan tâm đến các hộ nghèo và các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Thanh Oai .
Ông Trần Văn Kiên - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thanh Oai tiếp nhận ủng hộ của Hội thánh tin lành lời sự sống Việt Nam
Ngay sau khi tiếp nhận Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam đã phối hợp với Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn thông tin đến các hộ gia đình xây dựng nhà ở năm 2023 để các hộ đến nhận máy lọc nước và màn tuyn. Nhận được các phần quà của Hội thành tin lành lời sự sống Việt Nam các gia đình rất vui mừng, phấn khởi và xúc động, đồng thời cũng gửi lời cảm ơn tới Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, Hội thánh tin lành lời sự sống Việt Nam đã quan tâm và động viên những người khó khăn trong xã hội để giúp họ có động lực vươn lên trong cuộc sống.
Nguyễn Thị Vinh
 

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020