Thị xã Sơn Tây tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo UBND thị xã với các tổ chức, cá nhân về thực hiện thủ tục hành chính.

19/05/2022 - 02:30 PM
Sáng ngày 18/5, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã phối hợp với UBND thị xã tổ chức hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo UBND thị xã với các tổ chức, cá nhân về thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn. Dự hội nghị có các đồng chí: Đinh Duy Hưng - UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã; Lê Đại Thăng - UVTV, Phó Chủ tịch UBND thị xã.
Công dân phát biểu ý kiến tại hội nghị đối thoại
Trong 4 tháng đầu năm 2022, thị xã tiếp tục nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác CCHC, giải quyết TTHC, kiểm soát TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC của thị xã và các xã, phường. Việc ứng dụng CNTT trong giải quyết TTHC và chỉ đạo, điều hành tiếp tục phát huy hiệu quả, góp phần hiện đại hóa nền hành chính nhà nước ở địa phương. Việc rà soát, ban hành các văn bản; kiện toàn công chức tại Bộ phận một cửa, cơ sở vật chất và các yêu cầu theo quy định được đảm bảo, đáp ứng nhu cầu của người dân khi thực hiện giao dịch. Kết quả, tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thị xã tiếp nhận 1.297  hồ sơ (trong đó có 15 hồ sơ từ kỳ trước chuyển sang), đã giải quyết 1.197  hồ sơ (trong đó đúng hạn 1.197 hồ sơ, đạt 100%; không có hồ sơ quá hạn). Tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả các xã, phường đã tiếp nhận 6.977 hồ sơ;  đã giải quyết 6.975 hồ sơ (trong đó trả kết quả đúng hạn 6.975 hồ sơ; quá hạn 18 hồ sơ do lỗi phần mềm hệ thống). Việc niêm yết, công khai các TTHC được thực hiện nghiêm, đúng quy định tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tiếp cận, thực hiện TTHC.
Tại hội nghị đối thoại, với tinh thần thẳng thắn, cởi mở và xây dựng, đại diện cá nhân đã có giao dịch thủ tục hành chính tại các phòng, ban chuyên môn của thị xã và xã, phường phát biểu ý kiến tập trung vào các vấn đề: Vướng mắc, khó khăn trong giải quyết TTHC lĩnh vực đăng ký quyền sử dụng đất; vấn đề bồi thường, giải phóng mặt bằng; công tác cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân thông qua nghiệp vụ cấp, đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân; một số TTHC còn rườm rà, cần có sự thống nhất giữa các phòng, ban chuyên môn; nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ công chức…
Các ý kiến phát biểu của công dân được lãnh đạo UBND thị xã, các phòng, ban chuyên môn, đại diện UBND các xã, phường liên quan tiếp thu, trả lời cụ thể, xác đáng ngay tại buổi đối thoại. Thông qua đối thoại tạo điều kiện thuận lợi để người dân được tham gia phát biểu ý kiến và nêu lên những khó khăn, vướng mắc liên quan đến TTHC, giải quyết TTHC, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân; đồng thời giúp đội ngũ cán bộ các cơ quan nhà nước trên địa bàn làm tốt công tác tiếp nhận, giải quyết và kiểm soát TTHC góp phần xây dựng nền hành chính ngày càng chuyên nghiệp, văn minh và hiện đại./.
                                                Ủy ban MTTQ thị xã Sơn Tây

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020