Tiếp tục thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước trong hệ thống Mặt trận các cấp

18/09/2020 - 05:20 PM
Trong không khí nhân dân cả nước đang hăng hái thi đua, nỗ lực phấn đấu, lập thành tích cao nhất chào mừng đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam và Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, sáng 18/9, tại Thủ đô Hà Nội, Đại hội Thi đua yêu nước MTTQ Việt Nam đã chính thức diễn ra.

 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng các đại biểu tham dự Đại hội.
Đại hội Thi đua yêu nước của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhằm tổng kết đánh giá phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởnggiai đoạn 2015-2020; tôn vinh, biểu dương những điển hình tiêu biểu trong các phong trào thi đua và đề ra phương hướng, nhiệm vụ đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của đất nước giai đoạn 2020 - 2025.
 Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam tham dự Đại hội.
Tham dự Đại hội có ông Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; ông Phạm Thế Duyệt, nguyên Ủy viên Thường vụ, Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Huỳnh Đảm, nguyên Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam, cùng đại diện lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, các ban, bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương, các cụ, các vị Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam và 180 đại biểu là điển hình tiên tiến được biểu dương tại Đại hội, và hơn 1.500 đại biểu ở các điểm cầu trong cả nước.
 Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam tham dự Đại hội. 
Năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm

Phát biểu khai mạc Đại hội, thay mặt Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn gửi lời chúc mừng nồng nhiệt nhất đến Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương Nguyễn Xuân Phúc, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, các ban, bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương, các cụ, các vị, các đồng chí, đại biểu ở các điểm cầu trong cả nước. Đặc biệt là các đại diện tiêu biểu của các dân tộc, tôn giáo, nhân sỹ, trí thức, những điển hình tiên tiến của MTTQ Việt Nam các cấp về dự Đại hội thi đua.

“Đây chính là những nhân tố tiêu biểu xuất sắc nhất trong phong trào thi đua yêu nước của MTTQ Việt Nam trong 5 năm qua”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

 Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Đại hội.
Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho biết, thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, trên phạm vi cả nước, nhiều phong trào thi đua yêu nước đã được phát động, tổ chức thực hiện, trở thành cao trào hành động cách mạng của nhân dân, tạo động lực to lớn, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; đảm bảo quốc phòng an ninh và đối ngoại, phòng chống tham nhũng, lãng phí, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

“Đại hội thi đua yêu nước MTTQ Việt Nam lần này là dấu mốc quan trọng đánh dấu bước phát triển mới, trên cơ sở tiếp nối, kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang và những kết quả quan trọng đạt được trong suốt 90 năm qua của MTTQ Việt Nam. Đây cũng là dịp để động viên, cổ vũ toàn dân vượt qua khó khăn, thách thức, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, lan tỏa tình đoàn kết thương yêu, đùm bọc, giúp đỡ nhau trong cộng đồng; khơi dậy ước mơ, hoài bão, khát vọng, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn khẳng định.

Theo Chủ tịch Trần Thanh Mẫn, trong 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước của MTTQ Việt Nam các cấp đã bám sát việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị và tâm tư, nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân để triển khai thực hiện. Phát huy kinh nghiệm, tâm huyết, trách nhiệm, sự năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của đội ngũ cán bộ Mặt trận, đặc biệt là sự nhiệt tình, tận tụy với công việc của cán bộ ở cơ sở. Các hoạt động hướng về cơ sở, thực hành dân chủ ở cơ sở “lắng nghe nhân dân nói”, “nói cho nhân dân nghe”.

“Có nhiều việc mới, việc khó, nhưng với trách nhiệm, quyết tâm cao, Mặt trận các cấp đã chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp với chính quyền giải quyết thấu đáo. Có nhiều đổi mới trong công tác thi đua - khen thưởng, cụ thể hóa tiêu chuẩn, tiêu chí thi đua, thành tích đến đâu khen thưởng đến đó, đúng người, đúng việc. Ngày càng có nhiều tấm gương “người tốt, việc tốt”, những tấm gương “hy sinh thầm lặng mà cao cả” xuất hiện trên nhiều lĩnh vực, ở khắp các vùng miền trong cả nước”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

  Quang cảnh Đại hội.
Cũng theo Chủ tịch Trần Thanh Mẫn, Đại hội rất vui mừng về những thành tựu nổi bật, về sự phát triển của đất nước trong 5 năm qua: Kinh tế vĩ mô ổn định, tăng trưởng duy trì ở mức khá cao; sức cạnh tranh, tiềm lực, quy mô nền kinh tế được nâng lên. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị tạo nhiều chuyển biến tích cực. Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí đạt nhiều kết quả nổi bật. Sự đoàn kết, thống nhất, phối hợp đồng bộ giữa Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội được tăng cường; chính trị xã hội ổn định, quốc phòng, an ninh không ngừng được củng cố; quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và hiệu quả, vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao.

Đặc biệt, trong năm 2020, đại dịch Covid-19 tác động rất lớn đến nước, gây ra nhiều tổn thất nặng nề, nhưng chúng ta đã cơ bản kiểm soát, ngăn chặn được sự lây lan của dịch bệnh, hạn chế tối đa những thiệt hại, tổn thất do dịch bệnh gây ra, từng bước phục hồi sản xuất kinh doanh và ổn định đời sống nhân dân. Với việc kịp thời triển khai của Mặt trận các cấp trong công tác phòng chống dịch, cùng với công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chia sẻ, giúp đỡ nhau, đã khơi dậy truyền thống, đạo lý tốt đẹp của dân tộc, lan tỏa tính nhân văn, nhân ái trong xã hội, được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Trong bối cảnh đất nước đứng trước nhiều thời cơ thuận lợi nhưng cũng đang đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, bài học từ cuộc chiến với đại dịch Covid-19 vừa qua đã khẳng định thêm niềm tin vững chắc vào sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, nhanh nhạy, hiệu quả của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ; sự phối hợp đồng bộ của cả hệ thống chính trị; sự nỗ lực, sáng tạo của các tầng lớp nhân dân, của cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, cán bộ về hưu, các doanh nghiệp, đồng bào các dân tộc, các tôn giáo, nhân sỹ, trí thức, các nhà khoa học, nhà quản lý, người có uy tín tại cộng đồng, của đồng bào ta ở nước ngoài và các lực lượng khác trong xã hội.

“Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ kính yêu “Cùng nhau đẩy mạnh thi đua yêu nước thì khó khăn gì cũng khắc phục được, nhiệm vụ gì cũng hoàn thành tốt”, MTTQ Việt Nam các cấp sẽ tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa các phong trào thi đua yêu nước, để đất nước vượt qua mọi khó khăn, thách thức, cùng Đảng, Nhà nước chăm lo tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; thật sự góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn tin tưởng.

Thiết thực và hiệu quả trong triển khai các phong trào thi đua

 Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh báo cáo tại Đại hội.
Báo cáo tóm tắt kết quả phong trào thi đua và công tác khen thưởng giai đoạn 2015-2020, phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2020-2025, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh cho biết, phát huy truyền thống đoàn kết, yêu nước, trong năm năm qua các tầng lớp nhân dân đã hăng hái tham gia phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng. MTTQ Việt Nam luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, đáp ứng nhu cầu nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, chủ động và có nhiều sáng kiến tổ chức các phong trào thi đua yêu nước nối tiếp nhau, đa dạng và phong phú. Nhờ đó, đã tạo ra môi trường thi đua rộng rãi, vận động đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Mặt trận đã luôn coi trọng tính thiết thực và hiệu quả của các phong trào thi đua yêu nước vừa nhằm vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị đề ra, đồng thời thực hiện nhiệm vụ tập hợp các tầng lớp nhân dân, xây dựng, củng cố và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

MTTQ Việt Nam đã vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát động như phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”. Các cuộc vận động, các phong trào thi đua do MTTQ Việt Nam phát động như cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”; “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.. được triển khai sâu rộng, hiệu quả trong các tầng lớp nhân dân.

Đặc biệt, với những bối cảnh, nhiệm vụ chính trị đặt ra và những yêu cầu đột xuất, Mặt trận đã phối hợp với Nhà nước chủ động ra lời kêu gọi toàn dân tham gia các cuộc vận động lớn vào từng thời điểm cụ thể. Điển hình như toàn dân ủng hộ đồng bào các vùng bị thiên tai, bão lũ; Toàn dân hiến máu tình nguyện; Toàn dân tham gia ủng hộ khắc phục hậu quả do hạn hán, xâm nhập mặn; Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19… và được các giai tầng xã hội, các tôn giáo, đồng bào các dân tộc và người Việt Nam ở nước ngoài đồng tình hưởng ứng, tạo thành phong trào rộng lớn và có hiệu quả thiết thực.

 Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Phùng Khánh Tài phát biểu tại Đại hội.
Nhìn chung, phong trào thi đua của MTTQ đã góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Đơn cử như với “Phong trào toàn dân chăm lo cho công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”; xây dựng nhân rộng các mô hình “Gia đình, dòng họ hiếu học”, “Quỹ khuyến học, khuyến tài”.., hiện nay, cả nước hiện có hơn 11.000 Trung tâm học tập cộng đồng được xây dựng ở các xã, phường, thị trấn; 1.998 cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc các tổ chức tôn giáo… Hưởng ứng phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, trong 5 năm qua, MTTQ Việt Nam các cấp đã vận động nhân dân tự nguyện hiến hơn 65 triệu m2 đất để làm đường, công trình dân sinh. Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, hằng năm MTTQ Việt Nam đã triển khai tháng cao điểm “Vì người nghèo” (17-10 -18-11). Đặc biệt, trước tác động ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, MTTQ đã phát động và tiếp nhận ủng hộ bằng tiền và hiện vật trị cả các tầng lớp nhân dân với trên 2.105 tỷ đồng…

Trong lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, công tác giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận đã trở thành hoạt động thường xuyên, tạo điều kiện để các tầng lớp nhân dân phát huy quyền làm chủ, tham gia vào quá trình xây dựng pháp luật, các chủ trương, chính sách, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của địa phương và đất nước. Trong 5 năm qua, Mặt trận đã tổng hợp được 45.051 ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhân dân báo cáo tại các kỳ họp của Quốc hội.

Bên cạnh đó, hằng năm, MTTQ tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư nhân kỷ niệm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18-11). Ngày hội thực sự là dịp để các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc trực tiếp gặp gỡ, trao đổi với bà con, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của nhân dân, qua đó giải đáp được những vấn đề mà người dân quan tâm.

Từ phong trào thi đua 5 năm qua, để triển khai hiệu quả, phong trào thi đua phải có mục tiêu rõ ràng, tiêu chí thi đua cụ thể, thiết thực, gắn với yêu cầu nhiệm vụ chính trị, có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo hài hoà lợi ích giữa cá nhân với lợi ích cộng đồng. Phải chú trọng xây dựng các mô hình, điển hình, từ đó tạo động lực, động viên tinh thần để mọi người, mọi nhà tích cực hưởng ứng thi đua. Thường xuyên và kịp thời phát hiện nhân tố mới, những điển hình tiên tiến, biểu dương, tuyên truyền kịp thời để nhân ra diện rộng nhằm thúc đẩy và nâng cao chất lượng của phong trào thi đua. Cùng với đó, phải kết hợp chặt chẽ giữa thi đua với khen thưởng; lấy kết quả thi đua là cơ sở, căn cứ, tiêu chí để xét khen thưởng; khen thưởng là điều kiện, động lực để thúc đẩy phong trào thi đua phát triển. Tiến hành công tác khen thưởng đảm bảo dân chủ, chính xác, công bằng, công khai, kịp thời, đúng người, đúng việc..

 Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng phát biểu tại Đại hội. 
Với những thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác của đội ngũ cán bộ Mặt trận, tại Đại hội Thi đua yêu nước của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hôm nay, Chủ tịch nước đã quyết định tặng thưởng 01 Huân chương Lao động hạng Nhì, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định tặng thưởng 40 Bằng khen, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã quyết định tặng thưởng 136 Bằng khen cho các điển hình tiên tiến tiêu biểu.

Giai đoạn 2020-2025, MTTQ tiếp tục phong trào thi đua yêu nước, với các cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; cuộc vận động “Người ViệtNam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau” gắn với đảm bảo an sinh xã hội; phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa”; phong trào “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”. Phối hợp giám sát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng. Vận động nhân dân hưởng ứng các việc làm từ thiện, nhân đạo, giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn, trợ giúp nhân dân khắc phục thiên tai, dịch bệnh…

Một số hình ảnh tại Đại hội:

 
 
 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng.
 
 
 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân tiêu biểu.  
 
 

 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng các đại biểu tham dự Đại hội.
Đại hội Thi đua yêu nước của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhằm tổng kết đánh giá phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởnggiai đoạn 2015-2020; tôn vinh, biểu dương những điển hình tiêu biểu trong các phong trào thi đua và đề ra phương hướng, nhiệm vụ đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của đất nước giai đoạn 2020 - 2025.
 Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam tham dự Đại hội.
Tham dự Đại hội có ông Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; ông Phạm Thế Duyệt, nguyên Ủy viên Thường vụ, Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Huỳnh Đảm, nguyên Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam, cùng đại diện lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, các ban, bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương, các cụ, các vị Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam và 180 đại biểu là điển hình tiên tiến được biểu dương tại Đại hội, và hơn 1.500 đại biểu ở các điểm cầu trong cả nước.
 Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam tham dự Đại hội. 
Năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm

Phát biểu khai mạc Đại hội, thay mặt Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn gửi lời chúc mừng nồng nhiệt nhất đến Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương Nguyễn Xuân Phúc, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, các ban, bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương, các cụ, các vị, các đồng chí, đại biểu ở các điểm cầu trong cả nước. Đặc biệt là các đại diện tiêu biểu của các dân tộc, tôn giáo, nhân sỹ, trí thức, những điển hình tiên tiến của MTTQ Việt Nam các cấp về dự Đại hội thi đua.

“Đây chính là những nhân tố tiêu biểu xuất sắc nhất trong phong trào thi đua yêu nước của MTTQ Việt Nam trong 5 năm qua”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

 Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Đại hội.
Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho biết, thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, trên phạm vi cả nước, nhiều phong trào thi đua yêu nước đã được phát động, tổ chức thực hiện, trở thành cao trào hành động cách mạng của nhân dân, tạo động lực to lớn, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; đảm bảo quốc phòng an ninh và đối ngoại, phòng chống tham nhũng, lãng phí, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

“Đại hội thi đua yêu nước MTTQ Việt Nam lần này là dấu mốc quan trọng đánh dấu bước phát triển mới, trên cơ sở tiếp nối, kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang và những kết quả quan trọng đạt được trong suốt 90 năm qua của MTTQ Việt Nam. Đây cũng là dịp để động viên, cổ vũ toàn dân vượt qua khó khăn, thách thức, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, lan tỏa tình đoàn kết thương yêu, đùm bọc, giúp đỡ nhau trong cộng đồng; khơi dậy ước mơ, hoài bão, khát vọng, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn khẳng định.

Theo Chủ tịch Trần Thanh Mẫn, trong 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước của MTTQ Việt Nam các cấp đã bám sát việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị và tâm tư, nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân để triển khai thực hiện. Phát huy kinh nghiệm, tâm huyết, trách nhiệm, sự năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của đội ngũ cán bộ Mặt trận, đặc biệt là sự nhiệt tình, tận tụy với công việc của cán bộ ở cơ sở. Các hoạt động hướng về cơ sở, thực hành dân chủ ở cơ sở “lắng nghe nhân dân nói”, “nói cho nhân dân nghe”.

“Có nhiều việc mới, việc khó, nhưng với trách nhiệm, quyết tâm cao, Mặt trận các cấp đã chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp với chính quyền giải quyết thấu đáo. Có nhiều đổi mới trong công tác thi đua - khen thưởng, cụ thể hóa tiêu chuẩn, tiêu chí thi đua, thành tích đến đâu khen thưởng đến đó, đúng người, đúng việc. Ngày càng có nhiều tấm gương “người tốt, việc tốt”, những tấm gương “hy sinh thầm lặng mà cao cả” xuất hiện trên nhiều lĩnh vực, ở khắp các vùng miền trong cả nước”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

  Quang cảnh Đại hội.
Cũng theo Chủ tịch Trần Thanh Mẫn, Đại hội rất vui mừng về những thành tựu nổi bật, về sự phát triển của đất nước trong 5 năm qua: Kinh tế vĩ mô ổn định, tăng trưởng duy trì ở mức khá cao; sức cạnh tranh, tiềm lực, quy mô nền kinh tế được nâng lên. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị tạo nhiều chuyển biến tích cực. Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí đạt nhiều kết quả nổi bật. Sự đoàn kết, thống nhất, phối hợp đồng bộ giữa Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội được tăng cường; chính trị xã hội ổn định, quốc phòng, an ninh không ngừng được củng cố; quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và hiệu quả, vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao.

Đặc biệt, trong năm 2020, đại dịch Covid-19 tác động rất lớn đến nước, gây ra nhiều tổn thất nặng nề, nhưng chúng ta đã cơ bản kiểm soát, ngăn chặn được sự lây lan của dịch bệnh, hạn chế tối đa những thiệt hại, tổn thất do dịch bệnh gây ra, từng bước phục hồi sản xuất kinh doanh và ổn định đời sống nhân dân. Với việc kịp thời triển khai của Mặt trận các cấp trong công tác phòng chống dịch, cùng với công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chia sẻ, giúp đỡ nhau, đã khơi dậy truyền thống, đạo lý tốt đẹp của dân tộc, lan tỏa tính nhân văn, nhân ái trong xã hội, được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Trong bối cảnh đất nước đứng trước nhiều thời cơ thuận lợi nhưng cũng đang đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, bài học từ cuộc chiến với đại dịch Covid-19 vừa qua đã khẳng định thêm niềm tin vững chắc vào sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, nhanh nhạy, hiệu quả của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ; sự phối hợp đồng bộ của cả hệ thống chính trị; sự nỗ lực, sáng tạo của các tầng lớp nhân dân, của cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, cán bộ về hưu, các doanh nghiệp, đồng bào các dân tộc, các tôn giáo, nhân sỹ, trí thức, các nhà khoa học, nhà quản lý, người có uy tín tại cộng đồng, của đồng bào ta ở nước ngoài và các lực lượng khác trong xã hội.

“Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ kính yêu “Cùng nhau đẩy mạnh thi đua yêu nước thì khó khăn gì cũng khắc phục được, nhiệm vụ gì cũng hoàn thành tốt”, MTTQ Việt Nam các cấp sẽ tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa các phong trào thi đua yêu nước, để đất nước vượt qua mọi khó khăn, thách thức, cùng Đảng, Nhà nước chăm lo tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; thật sự góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn tin tưởng.

Thiết thực và hiệu quả trong triển khai các phong trào thi đua

 Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh báo cáo tại Đại hội.
Báo cáo tóm tắt kết quả phong trào thi đua và công tác khen thưởng giai đoạn 2015-2020, phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2020-2025, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh cho biết, phát huy truyền thống đoàn kết, yêu nước, trong năm năm qua các tầng lớp nhân dân đã hăng hái tham gia phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng. MTTQ Việt Nam luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, đáp ứng nhu cầu nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, chủ động và có nhiều sáng kiến tổ chức các phong trào thi đua yêu nước nối tiếp nhau, đa dạng và phong phú. Nhờ đó, đã tạo ra môi trường thi đua rộng rãi, vận động đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Mặt trận đã luôn coi trọng tính thiết thực và hiệu quả của các phong trào thi đua yêu nước vừa nhằm vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị đề ra, đồng thời thực hiện nhiệm vụ tập hợp các tầng lớp nhân dân, xây dựng, củng cố và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

MTTQ Việt Nam đã vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát động như phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”. Các cuộc vận động, các phong trào thi đua do MTTQ Việt Nam phát động như cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”; “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.. được triển khai sâu rộng, hiệu quả trong các tầng lớp nhân dân.

Đặc biệt, với những bối cảnh, nhiệm vụ chính trị đặt ra và những yêu cầu đột xuất, Mặt trận đã phối hợp với Nhà nước chủ động ra lời kêu gọi toàn dân tham gia các cuộc vận động lớn vào từng thời điểm cụ thể. Điển hình như toàn dân ủng hộ đồng bào các vùng bị thiên tai, bão lũ; Toàn dân hiến máu tình nguyện; Toàn dân tham gia ủng hộ khắc phục hậu quả do hạn hán, xâm nhập mặn; Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19… và được các giai tầng xã hội, các tôn giáo, đồng bào các dân tộc và người Việt Nam ở nước ngoài đồng tình hưởng ứng, tạo thành phong trào rộng lớn và có hiệu quả thiết thực.

 Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Phùng Khánh Tài phát biểu tại Đại hội.
Nhìn chung, phong trào thi đua của MTTQ đã góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Đơn cử như với “Phong trào toàn dân chăm lo cho công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”; xây dựng nhân rộng các mô hình “Gia đình, dòng họ hiếu học”, “Quỹ khuyến học, khuyến tài”.., hiện nay, cả nước hiện có hơn 11.000 Trung tâm học tập cộng đồng được xây dựng ở các xã, phường, thị trấn; 1.998 cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc các tổ chức tôn giáo… Hưởng ứng phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, trong 5 năm qua, MTTQ Việt Nam các cấp đã vận động nhân dân tự nguyện hiến hơn 65 triệu m2 đất để làm đường, công trình dân sinh. Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, hằng năm MTTQ Việt Nam đã triển khai tháng cao điểm “Vì người nghèo” (17-10 -18-11). Đặc biệt, trước tác động ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, MTTQ đã phát động và tiếp nhận ủng hộ bằng tiền và hiện vật trị cả các tầng lớp nhân dân với trên 2.105 tỷ đồng…

Trong lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, công tác giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận đã trở thành hoạt động thường xuyên, tạo điều kiện để các tầng lớp nhân dân phát huy quyền làm chủ, tham gia vào quá trình xây dựng pháp luật, các chủ trương, chính sách, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của địa phương và đất nước. Trong 5 năm qua, Mặt trận đã tổng hợp được 45.051 ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhân dân báo cáo tại các kỳ họp của Quốc hội.

Bên cạnh đó, hằng năm, MTTQ tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư nhân kỷ niệm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18-11). Ngày hội thực sự là dịp để các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc trực tiếp gặp gỡ, trao đổi với bà con, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của nhân dân, qua đó giải đáp được những vấn đề mà người dân quan tâm.

Từ phong trào thi đua 5 năm qua, để triển khai hiệu quả, phong trào thi đua phải có mục tiêu rõ ràng, tiêu chí thi đua cụ thể, thiết thực, gắn với yêu cầu nhiệm vụ chính trị, có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo hài hoà lợi ích giữa cá nhân với lợi ích cộng đồng. Phải chú trọng xây dựng các mô hình, điển hình, từ đó tạo động lực, động viên tinh thần để mọi người, mọi nhà tích cực hưởng ứng thi đua. Thường xuyên và kịp thời phát hiện nhân tố mới, những điển hình tiên tiến, biểu dương, tuyên truyền kịp thời để nhân ra diện rộng nhằm thúc đẩy và nâng cao chất lượng của phong trào thi đua. Cùng với đó, phải kết hợp chặt chẽ giữa thi đua với khen thưởng; lấy kết quả thi đua là cơ sở, căn cứ, tiêu chí để xét khen thưởng; khen thưởng là điều kiện, động lực để thúc đẩy phong trào thi đua phát triển. Tiến hành công tác khen thưởng đảm bảo dân chủ, chính xác, công bằng, công khai, kịp thời, đúng người, đúng việc..

 Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng phát biểu tại Đại hội. 
Với những thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác của đội ngũ cán bộ Mặt trận, tại Đại hội Thi đua yêu nước của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hôm nay, Chủ tịch nước đã quyết định tặng thưởng 01 Huân chương Lao động hạng Nhì, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định tặng thưởng 40 Bằng khen, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã quyết định tặng thưởng 136 Bằng khen cho các điển hình tiên tiến tiêu biểu.

Giai đoạn 2020-2025, MTTQ tiếp tục phong trào thi đua yêu nước, với các cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; cuộc vận động “Người ViệtNam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau” gắn với đảm bảo an sinh xã hội; phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa”; phong trào “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”. Phối hợp giám sát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng. Vận động nhân dân hưởng ứng các việc làm từ thiện, nhân đạo, giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn, trợ giúp nhân dân khắc phục thiên tai, dịch bệnh…

Một số hình ảnh tại Đại hội:

 
 
 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng.
 
 
 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân tiêu biểu.  
 
 
Theo tapchimattran

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020