UB MTTQ huyện Ứng Hòa tham gia xây dựng Đảng

24/09/2012 - 12:00 AM

Hội nghị đã diễn ra trong bầu không khí dân chủ, sôi nổi. Đã có 11 ý kiến đại diện cho các tập thể và cá nhân tham gia phát biểu tập trung trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và giáo dục chính trị tư tưởng tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động, chống những tư tưởng, đạo đức và lối sống lệch lạc trong đội ngũ cán bộ đảng viên, đã nghiêm túc kiểm điểm, xử lý các cán bộ đảng viên có vi phạm về phẩm chất đạo đức lối sống, công tác cán bộ từng bước được chuẩn hóa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới.
UB MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện đã đóng góp xây dựng trên tinh thần mong muốn Đảng ta ngày càng mạnh hơn về mọi mặt. Các ý kiến tham gia đã đề cập tới các vấn đề nổi cộm, cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay, thể hiện trên các lĩnh vực quản lý kinh tế, xã hội nhất là quản lý đất đai, các tệ nạn xã hội vẫn còn xảy ra. Trong công tác quản lý xã hội, có thủ tục hành chính vẫn còn phiền hà, giải quyết đơn thư có vụ việc còn chậm dẫn đến bức xúc trong nhân dân. Công tác tổ chức cán bộ: Trong thi tuyển công chức, viên chức còn gây những luồng dư luận không tốt trong nhân dân. Trong tổ chức bộ máy ở một số cơ quan đơn vị nhất là cơ sở còn thiếu cán bộ, trong thời gian dài chưa được kiện toàn bổ sung kịp thời dẫn đến chất lượng, hiệu quả công việc chưa cao.
Từ Hội nghị giúp cho tập thể và cá nhân các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy thêm kênh thông tin để có những biện pháp tháo gỡ. Qua đó để tạo niềm tin trong nhân dân, tăng cường sự đồng thuận trong xã hội, phát huy sức mạnh khối đai đoàn kết toàn dân tộc góp phần thắng lợi các mục tiêu chính trị - kinh tế - xã hội mà Đại hội Đảng bộ Huyện đã đề ra./.

Nghiêm Xuân Thạo - UB MTTQ Ứng Hòa 

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020