UBMTTQ huyện Ba Vì tổ chức HN đóng góp ý kiến cho BTV và cá nhân các đc Ủy viên BTV Huyện ủy

28/08/2012 - 12:00 AM
Đc Phùng Mai Long - PCT Ủy ban MTTQ huyện Ba Vì phát biểu tại Hội nghị

Tham dự Hội nghị có các ông bà Ủỷ viên Ủy ban MTTQ huyện Ba Vì khóa XI (nhiệm kỳ 2008 - 2013) và cán bộ chuyên trách Ủy ban MTTQ huyện.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Phùng Mai Long - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện, chủ trì Hội nghị đã nêu rõ mục đích, yêu cầu cơ bản trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI), theo Kế hoạch số 04-KH/TU ngày 23/4/2012 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội; Hướng dẫn số 05-HD/HU ngày 20/7/2012 của Huyện ủy Ba Vì về Hướng dẫn kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay". Nội dung đóng góp cho tập thể và cá nhân tập trung vào 3 vấn đề: về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, việc thực hiện quy định những điều đảng viên không được làm; trách nhiệm của cấp uỷ, tổ chức Đảng, từng đảng viên và người đứng đầu về những hạn chế, khuyết điểm; những hạn chế, yếu kém trong công tác cán bộ, nhất là  đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, đánh giá, bổ nhiệm, đề bạt, luân chuyển, bố trí cán bộ; những hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện nguyên tắc “Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”.
Việc lấy ý kiến đóng góp của MTTQ và các đoàn thể huyện nhằm hoàn thiện nội dung kiểm điểm của Ban Thường vụ và cá nhân các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện uỷ thêm sâu sắc, cụ thể. Để Hội nghị đạt kết quả tốt nhất, trước thời gian tổ chức Hội nghị 1 tuần, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện đã gửi các văn bản liên quan đến các đại biểu nghiên cứu trước và chuẩn bị ý kiến đóng góp bằng văn bản.
Tại hội nghị, các ông bà Ủy viên Ủy ban MTTQ huyện đã đóng góp nhiều ý kiến đối với Ban Thường vụ Huyện uỷ. Trong đó, nhấn mạnh Ban Thường vụ Huyện uỷ có tinh thần đoàn kết, thống nhất cao; tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế -xã hội có trọng tâm, trọng điểm, đạt kết quả toàn diện; tập trung giải quyết những vấn đề xã hội bức xúc; quan tâm lãnh đạo xây dựng Đảng, vận động quần chúng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị địa phương...Các đại biểu cũng thẳng thắn góp ý nhiều vấn đề nhằm làm tốt hơn công tác cán bộ, quản lý theo quy hoạch, quản lý sử dụng đất đai và một số lĩnh vực khác. 
Thay mặt Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện, đồng chí Phùng Mai Long đã cảm ơn và tiếp thu, tổng hợp các ý kiến đóng góp của các đại biểu, gửi đến Ban Thường vụ Huyện ủy những ý kiến đóng góp của hệ thống Mặt trận huyện và cơ sở, góp phần xây dựng Đảng bộ huyện ngày càng trong sạch vững mạnh, thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI).

 Nguyễn Thị Ngân - UB MTTQ Ba Vì

Các tin tức khác

Phát huy vai trò thanh tra nhân dân

10/09/2022 - 60 lượt xem
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020