Ứng Hòa tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV

24/11/2022 - 02:41 PM
Sáng ngày 25/11/2022, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Ứng Hòa phối hợp với Thường trực HĐND, UBND huyện tổ chức hội nghị TXCT giữa tổ đại biểu Quốc hội số 9 với cử tri huyện Ứng Hòa, Mỹ Đức, Phú Xuyên, Thường Tín theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến. Điểm cầu chính: Phòng họp trực tuyến UBND Huyện Ứng Hòa và các điểm cầu xã, thị trấn thuộc huyện Ứng Hòa. Tại các điểm cầu trực tuyến: Huyện Mỹ Đức, Huyện Phú Xuyên, Huyện Thường Tín và điểm cầu các xã, thị trấn của 4 Huyện.
Toàn cảnh hội nghị
Tham dự buổi tiếp xúc cử tri có: Ông Tạ Đình Thi- Phó chủ nhiệm Ủy ban khoa học công nghệ và Môi trường của Quốc hội; Bà Nguyễn Phương Thủy – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc Hội; Ông Nguyễn Tuấn Thịnh – Đại biểu Quốc hội chuyên trách, đoàn đại biểu quốc hội TP Hà Nội. Các ông, bà đại diện lãnh đạo Thường trực HĐND – UBND – UB MTTQ Việt Nam, các ban HĐND, đại diện lãnh đạo các sở, ngành, văn phòng HĐND Thành phố. Tại điểm cầu huyện Ứng Hòa có: Ông Ngô Tiến Hoàng – UVTV, Phó Chủ tịch UBND huyện; Ông Trần Văn Hiền – HUV, Phó Chủ tịch HĐND huyện.Các ông, bà đại diện thường trực HĐND, UBND huyện, Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; Đại diện lãnh đạo: Phòng Lao động - thương binh và xã hội, Văn phòng HĐND - UBND, Phòng kinh tế, Phòng Giáo dục và Đào tạo, quản lý đô thị, Y tế, Tài chính - kế hoạch , Ban quản lý dự án ĐTXD. Các ông, bà trong Ban thường vụ Đảng ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ban thường trực ủy ban MTTQ xã và các ông, bà đại diện cử tri các xã, thị trấn.Tổng số đại biểu từ 4 điểm cầu: 692 cử tri, trong đó cử tri trực tiếp lao động sản xuất là 450 chiếm 65,02%
Tại hội nghị tiếp xúc cử tri đã được nghe Bà Nguyễn Phương Thủy - Phó chủ nhiệm 
Ủy ban Pháp luật của Quốc hội báo cáo kết quả kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV. Ông Nguyễn Tuấn Thịnh – Đại biểu Quốc hội chuyên trách, đoàn đại biểu quốc hội TP Hà Nội báo cáo với cử tri kết quả  giải quyết và trả lời của các cơ quan có thẩm quyền về những kiến nghị cử tri tại các kỳ tiếp xúc trước. Báo cáo khái quát tình hình thực hiện chương trình hành động năm 2022 của đại biểu Quốc hội.
Sau khi nghe các đại biểu báo cáo, đã có 8 ý kiến, kiến nghị của cử tri 4 huyện tập trung vào 5 vấn đề với 13 nội dung. Các vấn đề tập trung vào: vấn đề quản lý và sử dụng đất đai (1 nội dung); vấn đề nông nghiệp, đê điều (1 nội dung); vấn đề GPMB (7 nội dung);  vấn đề lao động việc làm, chính sách xã hội (3 nội dung); và vấn đề môi trường (1 nội dung).
Đại diện tổ đại biểu quốc hội Ông Tạ Đình Thi- Phó chủ nhiệm ủy ban khoa học công nghệ và Môi trường của Quốc hội thay mặt các đại biểu Quốc hội tổ số 9 tiếp thu ý kiến của cử tri và giải trình một số nội dung thuộc thẩm quyền.
 
Đặng Yến
 

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020