Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố ký kết chương trình phối hợp với các tổ chức tôn giáo trên địa bàn Thủ đô

23/02/2023 - 01:26 PM
Ngày 23/2, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình phối hợp và ký giao ước thi đua phát huy vai trò các tổ chức tôn giáo trên địa bàn Thủ đô trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Bà Nguyễn Lan Hương, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội chủ trì hội nghị. 

Quang cảnh hội nghị
Trong khuôn khổ hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội và các tổ chức tôn giáo thống nhất ký kết Chương trình phối hợp năm 2023, gồm các nội dung trọng tâm như: Tuyên truyền, vận động chức sắc, chức việc, nhà tu hành, các tổ chức tôn giáo và đồng bào có đạo củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thực hiện dân chủ; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tổ chức tôn giáo, đồng bào có đạo; tăng cường giám sát và phản biện xã hội; tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí, xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh. Tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại. Đồng thời, tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam trong công tác tôn giáo....
Tại Hội nghị, các đại biểu đã đóng góp ý kiến vào Dự thảo Chương trình phối hợp phát huy vai trò các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2022-2026; Chương trình phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố với các tổ chức tôn giáo năm 2023. Theo đó, trong thời gian qua, các tổ chức tôn giáo đã chú trọng các công tác bảo vệ môi trường thông qua các hoạt động như: tuyên truyền giảm sử dụng các sản phẩm nhựa, nilon; vận động tín đồ, các giáo sứ, họ đạo ký cam kết bảo vệ môi trường, xây dựng các tuyến đường nở hoa, Ngày thứ 7 xanh, kêu gọi phân loại rác thải, dọn rác tại các hồ nước... Đại diện các tổ chức tôn giáo cũng đã cam kết sẽ cùng Mặt trận và các tổ chức tiếp tục các hoạt động bảo vệ môi trường, góp phần chống biến đổi khí hậu và thấy đây là trách nhiệm của tất cả mọi người trong giữ gìn và xây dựng Thủ đô “Xanh-Sạch-Đẹp”.
Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương khẳng định, thời gian qua, các tổ chức tôn giáo trên địa bàn thành phố đã đoàn kết, làm tốt vai trò tập hợp, động viên các chức sắc, chức việc, nhà tu hành và đồng bào có đạo tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ Việt Nam phát động, trong đó, phối hợp, phát huy vai trò các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu đã đạt được những kết quả bước đầu rất quan trọng. Đã có nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương và từng tôn giáo, đem lại hiệu quả thiết thực, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và làm thay đổi thái độ, hành vi, thói quen của các chức sắc, chức việc, nhà tu hành, đồng bào các tôn giáo và người dân ở cộng đồng trong công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương phát biểu
tại Hội nghị
Bà Nguyễn Lan Hương cho biết, một trong những mục tiêu được xác định tại Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ thành phố là đến năm 2025, Thủ đô phát triển nhanh và bền vững theo hướng đô thị xanh, thành phố thông minh, hiện đại, có sức cạnh tranh cao trong nước và khu vực. Để thực hiện tốt mục tiêu này, trong thời gian tới, bà Nguyễn Lan Hương mong muốn các vị chức sắc tôn giáo tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, bằng uy tín và ảnh hưởng của mình tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động chức sắc, chức việc, nhà tu hành và đồng bào có đạo tham gia thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trước mắt, tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng, ủng hộ bàn giao mặt bằng thực hiện hiệu quả Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Bên cạnh đó, xây dựng và nhân rộng những mô hình điểm cộng đồng tôn giáo và Nhân dân tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu phù hợp với đặc điểm, điều kiện cụ thể của mỗi tôn giáo. Tiếp tục nghiên cứu đưa nội dung bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu vào chương trình hoạt động hàng năm, vào những khóa bồi dưỡng giáo lý, giáo luật của tổ chức tôn giáo để triển khai tuyên truyền, vận động chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ tôn giáo và triển khai hoạt động cụ thể, định hướng hành vi, khuyến khích các hoạt động của tín đồ theo hướng bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.
Các đại biểu ký kết chương trình phối hợp tại hội nghị
Tại Hội nghị, các đại biểu đã ký kết chương trình phối hợp các tổ chức tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu, giai đoạn 2022-2026 và Ký giao ước thi đua phát huy vai trò của các tổ chức tôn giáo trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.
 Ngọc Mai - Ảnh Trường An

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020