Ủy ban MTTQ quận Bắc Từ Liêm tọa đàm: Nâng cao chất lượng hiệu quả của Ban công tác Mặt trận tổ dân phố.

03/09/2019 - 07:28 PM
Sáng ngày 30/8, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức hội nghị tọa đàm nâng cao chất lượng hiệu quả của Ban công tác Mặt trận tổ dân phố. Dự hội nghị có các đồng chí: lãnh đạo MTTQ, các phòng, ban, ngành, đoàn thể quận; lãnh đạo Đảng ủy- HĐND- UBND- UBMTTQ Việt Nam các phường và đại diện một số Ban công tác Mặt trận các tổ dân phố trên địa bàn.
Những năm qua, hoạt động của các Ban công tác Mặt trận ở các tổ dân phố trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm đã góp phần quan trọng vào việc vận động nhân dân chấp hành và thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tập hợp quần chúng vào các tổ chức xã hội; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc tại địa bàn dân cư; thực hiện có hiệu quả Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở; phát động và thực hiện sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước. Những kết quả đạt được của Ban công tác Mặt trận các tổ dân phố đã huy dân chủ và nội lực của cộng đồng dân cư, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, tạo sự đồng thuận xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị,  nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của các địa phương.
Đại biểu tham luận
Tại buổi tọa đàm đã có 13 bài tham luận đại diện 13 ban công tác MT tổ dân phố tiêu biểu trên các lĩnh vực công tác. Các đại biểu tập trung trao đổi, thảo luận kinh nghiệm hoạt động và vai trò của Ban Công tác Mặt trận các tổ dân phố trong phối hợp tổ chức các hội nghị bàn việc xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng tổ dân phố văn hóa, tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở các khu dân cư; việc vận động nhân dân thực hiện văn minh đô thị, xây dựng, duy trì các tổ tự quản về văn minh đô thị; tuyên truyền nhân dân đẩy mạnh phát triển kinh tế; thực hiện việc cưới, việc tang văn minh, công tác giải phóng mặt bằng, công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội…Các đại biểu báo cáo kết quả và kinh nhiệm đã đạt được và cũng thẳng thắn chỉ ra những khó khăn, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện, hoạt động của Ban công tác Mặt trận ở tổ dân phố, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Ban Công tác Mặt trận các tổ dân phố trên địa bàn Quận trong những năm tới.
Đ/c Nguyễn Minh Vịnh – Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ Việt Nam quận tiếp thu hội nghị
Trên cơ sở các ý kiến trao đổi, thảo luận tại buổi tọa đàm, lãnh đạo MTTQ Quận đã ghi nhận và tiếp thu kết quả đạt được. Qua đó yêu cầu Ban thường trực UBMTTQ các phường, làm tốt công tác tham mưu cho các cấp ủy Đảng, chính quyền, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban Công tác Mặt trận các tổ dân phố trên địa bàn, từ đó tiếp tục vận động, tập hợp, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo sự đoàn kết, nhất trí nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh ở các địa phương.
Tại Hội nghị, Ủy ban MTTQ quận Bắc Từ Liêm cũng đã triển khai Kế hoạch liên tịch giữa UBND và Ủy ban MTTQ Quận về tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở các TDP năm 2019. Theo đó, các khu dân cư sẽ tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” từ ngày 01/11 đến hết ngày 18/11/2019. Qua việc tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” nhằm tuyên truyền sâu rộng trong Nhân dân về lịch sử vẻ vang của MTTQ Việt nam, đồng thời tạo không khí sôi nổi phấn khởi chàomừng thành công MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019 -2024; chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 -2025, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng.
Minh Vịnh

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020