Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ba Vì Tổ chức Hội nghị ký giao ước thi đua năm 2024; Rút kinh nghiệm Đại hội MTTQ điểm cấp xã, nhiệm kỳ 2024-2029

27/01/2024 - 03:21 PM
Chiều ngày 25/01/2024, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ba Vì tổ chức Hội nghị ký giao ước thi đua năm 2024; Rút kinh nghiệm Đại hội MTTQ điểm cấp xã, nhiệm kỳ 2024-2029. Dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thị Kim Oanh - UVTV, Chủ tịch ỦY ban MTTQ Việt Nam huyện, Nguyễn Huy Nhung - Phó trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Huyện ủy, Ngô Thị Kim Quế - Phó trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Đặng Tiến Hữu - Bí thư Đảng ủy xã Vật Lại, cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam 31 xã, thị trấn.
Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Báo cáo kết quả tổ chức Đại hội điểm MTTQ Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024-2029 tại xã Vật Lại. Báo cáo đã nêu rõ những kết quả đã đạt được về các công tác tuyên truyền cũng như nội dung, chương trình Đại hội: công tác trang trí khánh tiết được chuẩn bị chu đáo và được hoàn thành trước 2 ngày Đại hội, đặc biệt là khu vực nơi tổ chức Đại hội và trong hội trường (trong hội trường có chủ đề Đại hội, các khẩu hiệu hành động; phía ngoài Hội trường có băng rôn, cờ hồng kỳ, cờ đuôi nheo) vừa tạo không khí sôi nổi, hào hứng, vừa đảm bảo sự trang trọng của Đại hội. Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam xã Vật Lại nhiệm kỳ 2019 - 2024 được tiến hành với sự tham dự của 109 đại biểu chính thức, là những người tiêu biểu, đại diện cho các tổ chức thành viên, các tầng lớp nhân dân, các tôn giáo và các thành phần kinh tế trong toàn xã. Đại hội đã tiến hành với đầy đủ các nội dung theo hướng dẫn. Tại Đại hội đã hiệp thương cử Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Vật Lại, nhiệm kỳ 2024 - 2029 gồm 35 vị. Hội nghị lần thứ nhất Ủy ban MTTQ Việt Nam xã nhiệm kỳ mới đã hiệp thương cử Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã gồm 5 đ/c (01 Chủ tịch, 02 PCT và 02 UVTT)…Bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn những hạn chế cần rút kinh nghiệm, như: Việc xây dựng báo cáo chính trị, tuy đã đánh giá đầy đủ các nội dung công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2019 - 2024, song có nội dung đánh giá chưa sâu, chưa sát thực; số lượng tham luận còn hạn chế; chưa tạo mã QR tài liệu Đại hội; bố trí, sắp xếp ra mắt Ủy viên Ủy ban còn lúng túng; thành phần Đoàn đại biểu chào mừng Đại hội chưa thể hiện hết tính đại diện các tầng lớp Nhân dân; chưa có sự khớp nối giữa chương trình văn nghệ chào mừng và nội dung của Đại hội; Chưa có mô hình, công trình chào mừng Đại hội…
Cụm trưởng 04 Cụm thi đua của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện ký kết giao ước thi đua năm 2024
Tiếp đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện triển khai Kế hoạch thi đua khen thưởng và phát động thi đua năm 2024 với 7 nội dung trọng tâm: Phát động, tổ chức thực hiện sáng tạo, hiệu quả phong trào thi đua yêu nước ở các cấp gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng- an ninh năm 2024 theo Chỉ thị, Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch của Thành phố và Huyện; Tăng cường giải pháp, biện pháp thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua đảm bảo thiết thực, bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện và cơ sở; Tổ chức các phong trào, các đợt thi đua chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện lịch sử, chính trị quan trọng của đất nước; Thi đua đổi mới các hình thức tập hợp, đoàn kết đồng bào các dân tộc, các tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Thi đua đổi mới hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; Thi đua đổi mới nội dung và phương thức hoạt động đối ngoại Nhân dân; Thi đua nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam. Tập trung công tác tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp huyện Ba Vì tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029. Tổ chức các hoạt động chào mừng thành công và quán triệt Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp.
Đ/c Nguyễn Thị Kim Oanh - UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ba Vì phát biểu kết luận
Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Kim Oanh - UVTV, Chủ tịch ỦY ban MTTQ Việt Nam huyện nhấn mạnh: Năm 2024 là năm MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn huyện thực hiện nhiệm vụ chính trị quan trọng, đó là tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn huyện, nhiệm kỳ 2024-2029, bên cạnh việc tổ chức thành công Đại hội, MTTQ các cấp cũng cần quan tâm các nhiệm vụ chính trị trong năm của địa phương, cơ sở và MTTQ cấp trên triển khai. Do đó, đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn cần tập trung triển khai thực hiện ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm 2024, có kế hoạch cụ thể, tiến độ cho từng nội dung công việc, từng quý, tháng để tránh bỏ sót việc, hoàn thành nhiệm vụ. Trước mắt các xã, thị trấn cần quan tâm chăm lo Tết đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết nguyên đán Giáp Thìn 2024, đồng thời hướng dẫn các thôn hoàn thành việc tổ chức Hội nghị Đại biểu nhân dân năm 2024 bàn việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở đảm bảo tiến độ, chất lượng.
Ủy ban MTTQ huyện Ba Vì

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020