Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đông Anh tổ chức giao ban cụm thi đua của huyện năm 2022

02/11/2022 - 02:55 PM
Sáng 3 ngày 27/10 và ngày 01,2/11/2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đông Anh tổ chức đánh giá thi đua tại 3 cụm thi đua số 1,2 và 3 của mặt trận huyện. Tham dự hội nghị tại mỗi cụm gồm: Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Huyện; đại diện lãnh đạo Đảng ủy-HĐND-UBND xã đăng cai; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn trong cụm.
Tại các hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Cụm trưởng mỗi cụm báo cáo kết quả hoạt động của cụm năm 2022. Sau đó, lần lượt Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn trong cụm báo cáo kết quả hoạt động công tác mặt trận năm 2022 và tự đánh giá điểm chấm thi đua năm 2022.
Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng tại cụm thi đua số 3
Phát biểu tại các hội nghị, đồng chí Đỗ Ngọc Bích - UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đông Anh đánh giá cao kết quả công tác Mặt trận mà các xã, thị trấn đạt được trong năm 2022 và chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục đối với một số xã, thị trấn. Đồng thời, đồng chí nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm mới triển khai năm 2023 gồm: Triển khai tổng kết 20 năm Ngày hội Đại đoàn kết tại khu dân cư; Tổ chức cuộc thi Trưởng Ban Công tác mặt trận giỏi và chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã…
Kết thúc hội nghị, các đơn vị trong mỗi cụm tiến hành bỏ phiếu bình xét đánh giá thi đua năm 2022 và bầu ra Cụm trưởng, Cụm phó mới cho năm 2023.
  huyện Đông Anh

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020