Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đông Anh tổ chức hội nghị thành lập Ban tư vấn thuộc Ủy ban MTTQ huyện khóa XIX nhiệm kỳ 2019-2024

08/08/2019 - 10:11 AM
Sáng 5/8/2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đông Anh tổ chức hội nghị thành lập Ban tư vấn pháp luật và Ban tư vấn kinh tế - xã hội thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện khóa XIX nhiệm kỳ 2019 - 2024 và họp triển khai kế hoạch phản biện xã hội vào dự thảo 2 Đề án “Hoàn thiện và phát triển hệ thống hạ tầng giao thông, hạ tầng xử lý nước thải trên địa bàn huyện Đông Anh giai đoạn 2020-2025 và các năm tiếp theo” và Đề án “Lập quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/500 các khu vực dân cư trên địa bàn huyện Đông Anh”. Tham dự hội nghị có ông Phạm Văn Châm - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy; Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện cùng các ông, bà là thành viên Ban tư vấn thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện.
 
Toàn cảnh hội nghị
Tại hội nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đông Anh đã thông qua Quyết định thành lập Ban tư vấn pháp luật và Ban tư vấn kinh tế - xã hội khóa XIX nhiệm kỳ 2019-2024 và thông qua Quy chế hoạt động của 02 Ban tư vấn.
Cũng tại hội nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã triển khai kế hoạch phản biện xã hội và 02 dự thảo Đề án “Hoàn thiện và phát triển  hệ thống hạ tầng giao thông, hạ tầng xử lý nước thải trên địa bàn huyện Đông Anh giai đoạn 2020-2025 và các năm tiếp theo” và Đề án “Lập quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/500 các khu vực dân cư trên địa bàn huyện Đông Anh”. Đã có 6 ý kiến tham gia thảo luận, đóng góp vào các bước tổ chức hội nghị phản biện xã hội dự thảo 02 Đề án.
Kết thúc hội nghị, ông Đỗ Ngọc Bích - UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tiếp thu các ý kiến đóng góp của 02 Ban tư vấn và đề nghị các thành viên ban tư vấn căn cứ dự thảo 02 Đề án sẽ có đóng góp bằng văn bản gửi tới Ban thường trực Ủy ban MTTQ huyện để hội nghị phản biện xã hội đạt kết quả cao.
  Lưu Thoa - Ủy ban MTTQ huyện Đông Anh

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020