Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Gia Lâm tổ chức Hội nghị Ủy ban MTTQ huyện lần thứ 14, khóa XXI, nhiệm kỳ 2019- 2024

04/05/2024 - 10:17 AM
Chiều 03/5/2024, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Gia Lâm tổ chức Hội nghị Ủy ban MTTQ huyện lần thứ 14, khóa XXI, nhiệm kỳ 2019- 2024; Tổng kết công tác Đại hội MTTQ Việt Nam cấp xã nhiệm kỳ 2024-2029 và triển khai một số nội dung quan trọng chuẩn bị cho Đại hội MTTQ Việt Nam huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2024-2029.
Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Tiến Việt - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện; lãnh các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; các Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện khóa XXI và đại diện lãnh đạo các xã, thị trấn trong toàn huyện.

Theo báo cáo tại Hội nghị, từ ngày 19/3/2024 đến ngày 20/4/2024, 21 xã thị trấn đã tổ chức thành công Đại hội MTTQ nhiệm kỳ 2024 – 2029 đảm bảo trang trọng, thiết thực, tiết kiệm và đảm bảo tiến độ thời gian theo quy định (hoàn thành trước 30/4/2024). Căn cứ chương trình, nội dung của Đại hội và tình hình thực tế tại địa phương, có 14 đơn vị tổ chức Đại hội 1 phiên gồm: xã Ninh Hiệp, Phù Đổng, Trung Mầu, Yên Thường, Yên Viên, Lệ Chi, Đặng Xá, Cổ Bi, Phú Thị, Kim Sơn, Đông Dư, Bát Tràng; thị trấn Yên Viên, Trâu Quỳ; 8 đơn vị tổ chức 2 phiên gồm: Đa Tốn, Kiêu Kỵ, Kim Lan, văn Đức, Dương Xá, Dương Quang, Kiêu Kỵ, Dương Hà, Đình Xuyên. Đại hội tiến hành đầy đủ theo 5 nội dung trong hướng dẫn. Hội nghị lần thứ nhất cử các chức danh trong Ban Thường trực được tiến hành đảm bảo đúng quy trình; công tác nhân sự được Đảng ủy thống nhất hiệp y với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện, được các ông bà ủy viên Ủy ban MTTQ cấp xã thống nhất 100%. Kết quả về công tác nhân sự Ủy ban MTTQ cấp xã nhiệm kỳ 2024- 2029: Tổng số Ủy viên Ủy ban MTTQ cấp xã: 808 người; gồm: Các tổ chức thành viên: 236/808 bằng 29,2%; Trưởng ban CTMT: 164/808 bằng 20,3%; Lĩnh vực chuyên gia, cá nhân tiêu biểu: 347/808 bằng 42,9%; Cán bộ chuyên trách và không chuyên trách: 61/808 bằng 7,6% (Trong đó Nữ: 340/808 bằng 42%; Ngoài Đảng: 225/808 bằng 27,8%; Tôn giáo: 29/808 bằng 3,6%; Tỷ lệ tái cử so với đầu nhiệm kỳ: 435/808 bằng 54%; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, thị trấn: 106 người.
Cũng tại hội nghị các đại biểu đã được triển khai một số nội dung quan trọng về công tác tổ chức Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam huyện nhiệm kỳ 2024 – 2029, dự kiến trong 2 ngày 03 và 4/6/2024. Hội nghị đã thảo luận, thống nhất công tác dự kiến nhân sự Đại hội; số lượng tái cử nhiệm kỳ mới; tỷ lệ người ngoài đảng tham gia ủy viên cấp huyện....Đồng thời vận động các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, lập thành tích chào mừng Đại hội với nhiều công trình, phần việc cụ thể, thiết thực. MTTQ Việt nam huyện và các tổ chức liên quan chủ động, làm tốt công tác chuẩn bị tổ chức thành công Đại hội, góp phần nâng cao vị thế Mặt trận Tổ quốc và củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn hiện nay.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Gia Lâm Nguyễn Tiến Việt đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện chủ động xây dựng văn kiện, báo cáo chính trị đại hội khách quan, toàn diện, đánh giá đúng sự nỗ lực cố gắng quyết tâm chính trị của MTTQ Việt Nam Huyện, đội ngũ cán bộ mặt trận và Nhân dân trong việc củng cố, xây dựng phát huy khối Đại đoàn kết toàn dân; Rà soát, đánh giá những tồn tại, hạn chế để từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm thực hiện trong nhiệm kỳ tới; Tập trung xây dựng đề án nhân sự tiêu biểu, đại diện cho giai cấp, tầng lớp xã hội, tôn giáo, lĩnh vực… Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền Đại hội MTTQ Việt Nam Huyện Gia Lâm lần thứ XXII nhiệm kỳ 2024-2029 tiến tới Đại hội MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2024-2029 rộng rãi trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân.
Nhân dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Gia Lâm đã khen thửng 12 tập thể hoàn thành xuát sắc, 10 tập thể hoàn thành tốt công tác tổ chức Đại hội Đại biểu MTTQ cấp xã, nhiệm kỳ 2024- 2029./.
Vân Thư

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020