Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hoài Đức tổ chức kỳ họp thứ 10, khóa XX, nhiệm kỳ 2019-2024

13/07/2023 - 05:28 PM
Sáng 13/7/2023, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hoài Đức tổ chức kỳ họp thứ 10, khóa XX, nhiệm kỳ 2019-2024. Dự kỳ họp có: Bà Nguyễn Thị Kim Dung – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội; ông Trần Văn Nghĩa – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cùng các đồng chí Thường trực Huyện ủy – HĐND huyện; lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy, các ban của HĐND, các tổ chức chính trị - xã hội; các ông, bà trong Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện.
Tại kỳ họp, các đại biểu đã được nghe Thường trực HĐND huyện thông báo kết quả kỳ họp thứ 10, HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng thời, đại diện của UBND huyện báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội, An ninh – Quốc phòng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.
Trong nửa đầu năm 2023, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Thường trực Huyện ủy; hướng dẫn của Ủy ban MTTQ Thành phố, sự phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể, với truyền thống đoàn kết, nhân dân trong huyện đã nêu cao tinh thần yêu nước, cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất. Tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các ngành phát động qua các phong trào, các cuộc vận động đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu, nhiều điển hình tiên tiến ở tất cả các cấp, các ngành, đoàn thể, thể hiện ý chí tự lực, tự cường của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong toàn huyện, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đã đề ra.
MTTQ phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân đẩy mạnh việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cây trồng vật nuôi, áp dụng hiệu quả các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tăng thu nhập, tạo việc làm mới cho đoàn viên, hội viên. Phối hợp thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” với xây dựng nông thôn mới nâng cao, NTM kiểu mẫu, tập trung nâng cao các tiêu chí xây dựng Huyện thành Quận. Trong 6 tháng, 
Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã trích quỹ “Vì người nghèo” của huyện 305 triệu đồng để tặng quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết Nguyên đán Quý Mão và xây sửa 6 ngôi nhà đại đoàn kết cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện cũng đã kêu gọi, vận động ủng hộ Quỹ “Vì biến đảo Việt Nam” năm 2023 được hơn 900 triệu đồng.
Đẩy mạnh vận động thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và phong trào thi đua “ Đoàn kết, sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” và tham gia tuyên truyền, phối hợp xây dựng mô hình hợp tác xã kiểu mới. Từ đó giúp kinh tế huyện ngày càng phát triển ổn định.
Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện cũng phát huy vai trò dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Tổ chức thành công các hội nghị TXCT với Đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND Thành phố. Tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội và nâng cao chất lượng hoạt động đối ngoại nhân dân. Thường xuyên hoàn thiện cơ chế và nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống MTTQ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Tổ chức thành công Hội thi Trưởng ban Công tác Mặt trận giỏi năm 2023 cấp huyện. Đại diện của huyện dự thi cấp Cụm của Thành phố đạt giải 3. Thông qua hội thi nhằm nâng cao vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Trưởng ban Công tác Mặt trận ở cơ sở.
Bà Nguyễn Thị Kim Dung – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội phát biểu tại kỳ họp
Phát biểu tại kỳ họp, bà Nguyễn Thị Kim Dung – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội biểu dương những kết quả mà Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hoài Đức đã đạt được trong 6 tháng qua. Đồng thời, mong muốn trong thời gian tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tiếp tục nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận phát động; chủ động, sáng tạo đưa nội dung phong trào gắn với thực tiễn đời sống. Tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả việc giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Tăng cường đối thoại với nhân dân. Tập trung xây dựng MTTQ từ huyện đến cơ sở vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức; nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức thành viên. Tổ thức thành công ngày hội Đại đoàn kết toàn dân nhân dịp kỳ niệm 93 năm thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam.
Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tặng hoa các ông, bà thôi không tham gia ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện
Nhân dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã kiện toàn Ủy viên Ủy ban MTTQ huyện khóa XX và chia tay các ông, bà luân chuyển công tác.
Hồng Trang
 

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020