Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mê Linh tổ chức Hội nghị giao ban công tác Mặt trận và phản ảnh dư luận xã hội tháng 5 năm 2022.

23/05/2022 - 03:45 PM
Sáng ngày 23/5/2022, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mê Linh tổ chức Hội nghị giao ban công tác Mặt trận tháng 5 năm 2022 với nội dung kiểm điểm công tác Mặt trận, phản ảnh dư luận xã hội tháng 5/2022 và triển khai nhiệm vụ công tác Mặt trận tháng 6 năm 2022.
Dự hội nghị có các đồng chí: Hoàng Văn Tân - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mê Linh; các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn.
 
Đồng chí Hoàng Văn Tân - UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mê Linh triển khai nhiệm vụ công tác Mặt trận tháng 6 năm 2022.
Tại hội nghị, các đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn đã báo cáo kết quả thực hiện các nội dung công tác Mặt trận tháng 5/2022 như: Tuyên truyền chủ chương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương; việc vận động ủng hộ Quỹ “Vì biển đảo Việt Nam” năm 2022, các đơn vị đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra; kiểm tra công tác vận động, quản lý, sử dụng Quỹ “Vì biển đảo Việt Nam” và các quỹ an sinh xã hội năm 2020, 2021; kết quả công tác bầu cử Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố; phản ảnh dư luận xã hội tháng 5/2022, nhìn chung dư luận nhân dân trên địa bàn huyện ổn định, không phát sinh điểm nóng.
Đồng chí Hoàng Văn Tân - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác Mặt trận tháng 6 năm 2022 cho Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn, trong đó nhấn mạnh: Vai trò của Mặt trận trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền; công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tham gia vào các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; kết quả vận động Quỹ “Vì biển đảo Việt Nam” năm 2022 gửi vào Kho bạc Nhà nước đảm bảo kịp thời, đúng thời gian quy định; công tác giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận; công tác Thanh tra nhân dân, Giám sát đầu tư của cộng đồng; triển khai xây dựng 8 nhà Đại đoàn kết đến quý IV năm 2022 hoàn thành; phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương …   
Thông qua hội nghị giao ban công tác Mặt trận tháng 5 năm 2022, các đại biểu đã tiếp thu đầy đủ nội dung của Hội nghị và sẽ triển khai công tác Mặt trận tháng 6 năm 2022 và các tháng tiếp theo đạt hiệu quả thiết thực.
 
                                                                               Lê Đình Khoát

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020