Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Mỹ Đức tổng hợp nhiều ý kiến, kiến nghị của nhân dân tại hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền với Nhân dân

30/10/2023 - 03:12 PM
Thực hiện Kế hoạch số 94-KH/HU ngày 24 tháng 5 năm 2023 của Huyện ủy Mỹ Đức về việc tổ chức đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền huyện với đại diện nhân dân huyện Mỹ Đức năm 2023; Vừa qua huyện Mỹ Đức đã tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền huyện với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn huyện để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân.
Tại buổi đối thoại, sau khi nghe lãnh đạo UBND huyện báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện các nhiệm vụ và các chỉ tiêu KTXH – ANQP 9 tháng đầu  năm 2023 của huyện, các đại biểu được nghe đồng chí Trịnh Xuân Hương - Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện báo cáo tổng hợp những ý kiến kiến nghị của nhân dân năm 2023. Trên cơ sở ý kiến, kiến nghị của Nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã tổng hợp đề xuất tại văn bản số 17/BC-MTTQ-BTT ngày 21/8/2023 kiến nghị với Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các ngành chức năng xem xét, giải quyết cụ thể 95 ý kiến, kiến nghị trong đó tập trung vào 03 nhóm vấn đề: Phát triển kinh tế - xã hội và phát triển kinh tế tập thể (hợp tác xã, tổ hợp tác…) trong xây dựng nông thôn mới: 37 nội dung; Công tác quản lý đất đai, tài nguyên - môi trường, an ninh trật tự trên địa bàn: 50 nội dung và Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị, cải cách hành chính và ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ: 8 nội dung. Trong số 95 nội dung kiến nghị có 15 nội dung thuộc thẩm quyền Thành phố; 16 nội dung thuộc thẩm quyền Huyện/Thành phố; 49 nội dung thuộc thẩm quyền huyện/xã; 15 nội dung thuộc thẩm quyền cấp xã.
Kết quả được UBND huyện giao cho các phòng ban chuyên môn giải quyết, trả lời theo Báo cáo số 632/BC-UBND ngày 23/10/2023. Trong đó UBND huyện đã chỉ đạo thực hiện xong 4 nội dung; 31 nội dung đã, đang chỉ đạo thực hiện; 49 nội dung kiến nghị đang thực hiện và 11 nội dung kiến nghị cần phải xem xét, bố trí trong giai đoạn tiếp theo, cần có văn bản đề xuất của xã.
Đại biểu xã An Phú phát biểu ý kiến tại buổi đối thoại
Ngoài ta, tại buổi đối thoại, có nhiều ý kiến, kiến nghị phát biểu trực tiếp với các nội dung xoay quanh những vấn đề như: đề nghị lãnh đạo huyện quan tâm chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng 4 cây cầu, sữa chữa và xây mới 13 nhà văn hóa (xã An Phú), quan tâm đầu tư nâng cấp công trình đê điều, vệ sinh môi trường (xã Hùng Tiến) và hỗ trợ doanh nghiệp về thủ tục hành chính, tiếp cận nguồn vốn, đất đai mở rộng cơ sở sản xuất, đào tạo lao động, giãn thời gian nộp hoặc miễn một số loại thuế (đại biểu Hội Doanh nghiệp).
Đồng chí Nguyễn Anh Dũng – TUV, Bí thư Huyện uỷ chỉ đạo đơn vị liên quan giải quyết dứt điểm ý kiến của nhân dân.
Lắng nghe, tiếp thu ý kiến của nhân dân, Bí thư Huyện ủy Mỹ Đức Nguyễn Anh Dũng và Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức Đặng Văn Triều đã giải đáp cụ thể những nội dung đặt ra; đồng thời chỉ đạo đơn vị liên quan tập trung xử lý những kiến nghị của người dân.
Kết luận hội nghị, Bí thư Huyện ủy Mỹ Đức Nguyễn Anh Dũng đề nghị Chủ tịch UBND huyện trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc các phòng, ban, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ kiểm tra, giải quyết dứt điểm kiến nghị thuộc thẩm quyền cấp huyện. Lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn phải chỉ đạo giải quyết ngay và dứt điểm các vấn đề dân sinh bức xúc tại cơ sở, ngăn ngừa không để phát sinh điểm nóng…
Uỷ ban MTTQ huyện Mỹ Đức
 
 
 

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020