Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Xuyên tổ chức hội nghị lần thứ 9

08/10/2022 - 09:10 AM
    Ngày 07/10, Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Xuyên tổ chức hội nghị lần thứ 9 (Hội nghị bất thường) kiện toàn, hiệp thương, bầu bổ sung các chức danh uỷ viên Ủy ban MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường trực và Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện khoá XVIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024.
      Dự hội nghị có các đồng chí: Trương Thị Ánh Tuyết - Phó Trưởng Ban Tổ chức Ủy ban MMTQ Việt Nam thành phố Hà Nội; Nguyễn Văn Cương - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ; Bùi Thị Ngọc Lan - UVTV, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện, đại diện BanTổ chức Huyện ủy, các ông bà uỷ viên Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện khoá XVIII, nhiệm kỳ 2019 -2024.
      Hội nghị đã thông qua các Tờ trình của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Xuyên về việc hiệp thương, bầu bổ sung 5 uỷ viên 
Ủy ban MTTQ, tờ trình về việc hiệp thương bổ sung 1 Ủy viên Ban thường trực ban MTTQ Việt Nam huyện và tờ trình về việc hiệp thương cử giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2019-2024; lấy ý kiến kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2019-2024.
      Với tinh thần đoàn kết, tập trung hội nghị đã hiệp thương, thống nhất bầu bổ sung 5 ông bà uỷ viên Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Xuyên khoá XVIII, nhiệm kỳ 2019 -2024. Đồng chí Vũ Thị Hải Duyên, được hiệp thương, bầu Ủy viên Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và được hiệp thương, bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2019-2024 với tỷ lệ tín nhiệm đạt 100%.
 
      Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vũ Thị Hải Duyên - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện bày tỏ niềm vinh dự khi được hội nghị tin tưởng, tín nhiệm hiệp thương cử giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2019-2024. Trên cương vị công tác mới, đồng chí hứa sẽ tiếp tục phấn đấu cùng với tập thể Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân của huyện ngày càng vững mạnh./.

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020