Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Xuyên tổ chức triển khai kế hoạch thi đua khen thưởng, đăng ký và ký kết giao ước thi đua năm 2024

05/03/2024 - 10:02 AM
Ngày 01/03/2024, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Xuyên tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch thi đua khen thưởng, đăng ký và ký kết giao ước thi đua năm 2024. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Cương - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Phú Xuyên; Bùi Thị Ngọc Lan - UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; Đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy, HĐND, các đoàn thể chính trị huyện; các đồng chí Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, thị trấn trong huyện.
Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã triển khai kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng năm 2024; thông qua nội dung giao ước thi đua năm 2024 với 8 nội dung quan trọng. Đó là thi đua phát động, tổ chức thực hiện sáng tạo, hiệu quả phong trào thi đua yêu nước ở các cấp gắn với thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2024; tăng cường giải pháp, biện pháp thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua đảm bảo thiết thực, bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện và các xã, thị trấn; tổ chức tốt các phong trào, các đợt thi đua chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn; thi đua đổi mới các hình thức tập hợp, đoàn kết tôn giáo; đổi mới hoạt động giám sát, phản biện xã hội xây dựng Đảng, chính quyền, đổi mới hoạt động đối ngoại Nhân dân; nâng cao hiệu quả hoạt động MTTQ Việt Nam và nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng.

 

Đ/c Nguyễn Văn Cương - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Cương - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ; Bùi Thị Ngọc Lan – UVTV Huyện uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đề nghị UB MTTQ các xã, thị trấn cần chủ động xây dựng kế hoạch để triển khai có hiệu quả các nội dung đã ký giao ước thi đua trong năm 2024. Trong đó, các đơn vị cần tập trung thi đua phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và triển khai các cuộc vận động ủng hộ do các cấp phát động. Các đơn vị cũng cần chủ động hoàn thiện công tác chuẩn bị, phấn đấu tổ chức hoàn thành Đại hội MTTQ cấp cơ sở trong tháng 3/2024.
Các đại biểu đã có những ý kiến trao đổi, thảo luận nội dung về công tác thi đua, tổ chức hội nghị đại biểu nhân dân; rà soát nhà ở theo đúng quy định, đúng đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở và công tác Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024 -2029.
 
 
Các đơn vị trong cụm Tri Thủy ký giao ước thi đua trước sự chứng kiến của các đồng chí Lãnh đạo huyện và Ban thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện
 
Các xã, thị trấn đã đăng ký danh hiệu chuyên đề thi đua năm 2024 theo 8 nội dung giao ước thi đua năm 2024 với các nội dung cụ thể, trọng tâm, tiêu biểu như phát động, tổ chức thực hiện thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động, các chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2024 và các nhiệm vụ trọng tâm gắn với thực hiện các nhiệm vụ kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng năm 2024; Tăng cường giải pháp, biện pháp thực hiện các phong trào các cuộc vận động; Tổ chức các đợt thi đua chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị của đất nước, MTTQ Việt Nam…và Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024 - 2029; Thi đua đổi mới các hình thức tập hợp, đoàn kết đồng bào các Tôn giáo, người việt Nam ở nước ngoài tham gia xây dựng và bảo vệ tổ Quốc; Thi đua đổi mới các hoạt động giám sát và phản biện xã hội; tham gia phòng chống tham những, lãng phí, xây dựng Đảng, nhà nước trong sạch, vững mạnh; Thi đua đẩy mạnh công tác đối ngoại nhân dân; Thi đua nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam; Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, đẩy mạnh tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến.
Kết thúc tại hội nghị, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam 27 xã, thị trấn thuộc 6 cụm trong huyện đã ký kết giao ước thi đua năm 2024 trước sự chứng kiến của các đồng chí trong Lãnh đạo huyện và Ban thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện.
Nguyễn Duy Thanh
 

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020