Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thạch Thất tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

01/03/2023 - 01:50 PM
Sáng ngày 28/2/2023, UBND - Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Thạch Thất tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).
Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, đồng chí Nguyễn Minh Hồng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Đỗ Thị Bích - UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, đồng chí Nguyễn Kim Loan- UVTV, Phó chủ tịch UBND huyện.
Tại hội nghị, đã có 13 ý kiến phát biểu tập trung vào một số vấn đề như: Quy hoạch, kế hoach sử dụng đất: Nguyên tắc lập quy hoạch, Thời kỳ lập quy hoạch sử dụng đất; Thu hồi và chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: Thời hạn thông báo thu hồi đất; Trình tự, thủ tục thực hiện thu hồi đất; Nguyên tắc bồi thường, hỗ trợ tái định cư; các quy định về Phát triển Quỹ đất; Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; Đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận và các thủ tục hành chính, dữ liệu, thông tin đất đai: Cơ chế, chính sách, xác định giá đất; Chế độ quản lý, sử dụng các loại đất…
 Đại biểu trình bày ý kiến tại hội nghị
 Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Hồng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: Việc lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân vào Dự thảo Luật nhằm phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ, thể hiện ý chí, nguyện vọng của nhân dân để hoàn thiện Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi. Đồng thời qua việc lấy ý kiến nhằm tạo sự thống nhất, đồng thuận của nhân dân đối với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về đất đai. 
Đồng chí Nguyễn Minh Hồng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện phát biểu kết luận hội nghị
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy yêu cầu sau hội nghị, các cơ quan, tổ chức tiếp tục tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa; yêu cầu các cơ quan, đơn vị tổ chức cho cán bộ, người lao động của đơn vị tiếp cận và đóng góp ý kiến Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi); các xã, thị trấn tiếp tục tuyên truyền, phổ biến tạo mọi điều kiện để Nhân dân tham gia góp ý kiến; Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, các đoàn thể tiếp tục tổ chức cho hội viên, đoàn viên tham gia ý kiến, tổng hợp về huyện và ngành dọc đảm bảo đồng bộ, trách nhiệm và hiệu quả, bảo đảm tiến độ thời gian, chất lượng theo kế hoạch đề ra./.
 
                                                                                          Nguyễn Sơn

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020