Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thanh Oai tăng cường công tác giám sát, tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19 tại các cơ sở tôn giáo

31/03/2020 - 05:44 PM
Trong các ngày 19, 23, 26, 27/3/2020 Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thanh Oai đã tổ chức đoàn giám sát độc lập tại các chùa: Vũ Lăng – Dân Hòa; chùa thôn Trung – xã Cao Viên; chìa Lê Dương – xã Tam Hưng; chùa Thạch Nham – xã Mỹ Hưng; nhà thờ Thạch Bích – xã Bích Hòa; nhà thờ Canh Hoạch – xã Dân Hòa nhằm giám sát, nắm bắt tình hình thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid – 19 của các cơ sở tôn giáo trên địa bàn huyện Thanh Oai. Tham gia đoàn giám sát có đồng chí Nguyễn Thị Bích Thủy – UVTV – Trưởng ban Dân vận – Chủ tịch MTTQ huyện, các đồng chí trong Ban thường trực Ủy ban MTTQ huyện; đại diện phòng Văn hóa thông tin, Ban Tuyên giáo Huyện ủy; Đại diện Thường trực Đảng ủy – HĐND – UBND, MTTQ các đơn vị được giám sát.
Tại các đơn vị được giám sát, đoàn giám sát nắm bắt các hoạt động tuyên truyền những văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, huyện về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 tại các cơ sở tôn giáo. Hầu hết các cơ sở tôn giáo đều chấp hành nghiêm chỉnh văn bản chỉ đạo của của cấp trên, không tổ chức các hoạt động tập trung đông người, tích cực vận động nhân dân cùng cả nước tham gia phòng, chống dịch bệnh.
Ban thường trực ủy ban MTTQ huyện giám sát, tuyên truyền công tác phòng chống dịch tại chùa Thạch Nham xã Mỹ Hưng.
Sau khi nắm tình hình đoàn giám sát đã đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của chư tôn đức tăng, ni, phật tử, tín đồ phật tử, đồng bào giáo dân đối với công tác phòng, chống dịch bệnh. Đoàn giám sát cũng đề nghị các cơ sở tôn giáo tăng cường công tác tuyên truyền trong đồng bào giáo dân tổ chức cầu nguyện tại nhà để không tập trung đông người, tránh lây chéo trong cộng đồng. Tại buổi giám sát Ban thường trực Ủy ban MTTQ huyện cũng đã trao tặng khẩu trang và nước sát khuẩn cho các cơ sở tôn giáo để tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh.
Nguyễn Thị Vinh – MTTQ huyện Thanh Oai

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020