Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thanh Trì kiểm tra thực hiện Điều lệ MTTQ Việt Nam và Nghị quyết Đại hội Mặt trận các cấp nhiệm kỳ 20219-2024

25/07/2022 - 10:53 AM
Trong ngày 25/7/2022, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thanh Trì kiểm tra giám sát việc triển khai, thực hiện Điều lệ MTTQ Việt Nam và Nghị quyết Đại hội Mặt trận các cấp nhiệm kỳ 2019 -2024 tại 02 đơn vị xã Thanh Liệt và Đại Áng nhằm đánh giá tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết giữa nhiệm kỳ để kịp thời khắc phục những hạn chế, khó khăn trong công tác xây dựng hệ thống Mặt trận cơ sở; từ đó đề ra phương hướng, giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động Mặt trận trong việc thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Mặt trận nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đồng chí Nguyễn Huy Chương – UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện làm Trưởng đoàn kiểm tra và các thành viên trong Ban Thường trực MTTQ Việt Nam huyện. Đại diện lãnh đạo Thường trực Đảng ủy- HĐND - UBND và các thành viên Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và các Ban công tác Mặt trận thôn, tổ dân phố.
Về công tác lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết và Điều lệ Mặt trận nhiệm kỳ 2019 - 2024. Với tinh thần “Dân chủ, Đoàn kết, Đổi mới và hiệu quả”, ngay sau Đại hội nhiệm kỳ 2019 - 2024, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã đã tổ chức quán triệt Nghị quyết cho đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận và các tổ chức thành viên cơ sở; xây dựng và Triển khai chương trình kế hoạch toàn khóa với 4 nội dung, 5 chương trình và 11 chỉ tiêu, các chuyên đề; Đề án cho phù hợp với các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội. Phối hợp thống nhất hành động, cụ thể hóa các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội vào chương trình, kế hoạch hàng năm, đảm bảo kịp thời đồng bộ, phù hợp với nhiệm vụ chính trị của huyện và xã góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và giám sát phản biện xã hội.
Qua kiểm tra các chỉ tiêu đều đạt và vượt điển hình như công tác tuyên truyền, tập hợp các tầng lớp Nhân dân được củng cố, tăng cường và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ khu dân cư an toàn và phòng chống dịch Covid- 19 thích ứng linh hoạt. Cùng với đó, Mặt trận các cấp trong tỉnh đã đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền, thường xuyên đăng tải tin, bài, hoạt động về công tác Mặt trận trên Trang Thông tin zalo, fb Ủy ban MTTQ Việt Nam cơ sở. Tổ chức hội nghị đối thoại lấy ý kiến bàn về đời sống nhâ nhân dân, vận động nhân dân ký kết thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, văn hóa ứng xử và 02 bộ quy tắc ứng xử của Thành phố. 100% thôn, tổ dân phố đăng ký công trình phần việc cụ thể gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tỷ lệ hóa táng tăng từ 58,5% năm 2020 lên 81% năm 2022.; tỷ lệ hòa giải đạt 83%. Tham gia hiệp thương, tiếp xúc cử tri mạn đàm ứng cử viên và tổ chức thành công Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Phát huy tinh thần sáng tạo, thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng. Điển hình như cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” như vận động nhân dân xã hội hóa trồng 361 cây xanh, cây hoa Ban xây dựng 5 đoạn đường hoa xanh - sạch - đẹp;  kè ao hồ, trang bị 55 thùng rác có nắp góp phần bảo vệ môi trường, trang bị 10 ghế đá, thiết bị thể thao tại 2 điểm sinh hoạt cộng đồng Đẩy mạnh tuyên truyền cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tạo thói quen trong nhân dân.
Phong trào thi đua “Đoàn kết, sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế” tiếp tục được MTTQ các xã phối hợp triển khai thực hiện hiệu quả; trong năm 2022, MTTQ các xã đã phối hợp tuyên truyền thực hiện Chương trình mỗi xã một xã phẩn (OCOP) và có 01 sản phẩm được công nhận đạt tiêu chuẩn sản phầm OCOP. Thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững, không để ai bị bỏ lại phía sau, từ năm 2021 đến nay MTTQ xã Đại Áng và Thanh Liệt làm tốt công tác tuyên truyền vận động các loại Quỹ với số tiền là 678 triệu đồng gồm các quỹ “Vì Biển đảo Việt Nam”; quỹ “Vì người nghèo”; quỹ “Vắc xin”; quỹ “phòng, chống Covid- 19” với số tiền 478 triệu. Trích quỹ tặng 1.852 xuất quà tới gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn, trẻ em và lao động ảnh hưởng đại dịch Covid -19. Hỗ trợ xây sửa 3 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo. Hỗ trợ sinh kế 02 xe máy trị giá 34,4 triệu đồng cho hộ cận nghèo chuyển đổi nghề ổn định cuộc sống. Phối hợp tặng 02 máy điện thoại và 175 bộ sách giáo khoa cho học sinh trị giá 16 triệu đồng, và nhiều nhu yếu phẩm phục vụ nhân dân bị giãn cách....
Công tác giám sát và phản biện xã hội được MTTQ hai huyện phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan triển khai và thực hiện; quy trình thành lập 03 Ban thanh tra Nhân dân và Ban giám sát đầu tư của cộng đồng được thực hiện đúng quy định và phát huy được vai trò hoạt động, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người dân…Đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. MTTQ xã triển khai thực hiện Đề án“Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư trên địa bàn huyện Thanh Trì”, Chuyên đề “Nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt nam các cấp huyện Thanh Trì” và Đề án về “Xây dựng khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường, thực hiện trật tự văn minh đô thị”; Đề án số 17 của Huyện ủy về“sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và thôn, Tổ dân phố trên địa bàn huyện”; đã kiện toàn thành viên Ban công tác mặt trận ở khu dân cư, Trưởng ban Thanh tra nhân dân, bí thư chi bộ.
Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai, thực hiện Điều lệ MTTQ Việt Nam và Nghị quyết Đại hội Mặt trận các cấp nhiệm kỳ 2019-2024 ở đơn vị vẫn còn tồn tại một số khó khăn như: Việc nắm bắt tình hình tư tưởng Nhân dân và dư luận xã hội ở một số cơ sở có lúc, có nơi còn thiếu chủ động. Việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động chưa có sự đồng đều giữa các địa phương; công tác triển khai thực hiện chương trình phối hợp với chính quyền, các ngành và các tổ chức thành viên còn chưa thường xuyên. Việc tổ chức giám sát phản biện xã hội ở cơ sở chưa nhiều, hiệu quả chưa cao. Hoạt động của thanh tra Nhân dân và giám sát đầu tư  cộng đồng còn chưa quyết liệt.
Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Nguyễn Huy Chương - UVBTV - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện ghi nhận những kết quả đạt được của MTTQ 02 xã Thanh Liệt và Đại Áng từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đồng thời đề nghị MTTQ các huyện tiếp tục chú trọng việc nắm bắt tình hình Nhân dân, nhất là khu vực có các dự án trọng điểm do Huyện làm chủ đầu tư còn có những vướng mắc liên quan đến giải phóng mặt bằng, đền bù đất đai…để tham mưu, đề xuất cấp ủy tổ chức đối thoại, góp phần tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.
Đối với các chỉ tiêu đề ra từ đầu nhiệm kỳ, đề nghị MTTQ các huyện đối chiếu, so sánh các chỉ tiêu và đề ra phương hướng triển khai trong thời gian tới, góp phần thực hiện tốt Điều lệ MTTQ Việt Nam và Nghị quyết Đại hội Mặt trận các cấp nhiệm kỳ 2019-2024.
Tiếp tục truyền truyền quán triệt Chỉ thị Nghị quyết của Đảng gắn với nhiệm vụ chính trị của Huyện và đẩy mạnh các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hang Việt Nam”; phong trào thi đua gắn với công trình, phần việc cụ thể, có giải pháp triển khai gắn thực hiện hiệu quả Đề án xây dựng xã phát triển thành phường và huyện phát triển thành quận.   
Tăng cường công tác phối hợp giữa Mặt trận và chính quyền, các tổ chức thành viên giúp đỡ hộ nghèo, cận nghèo để trên địa bàn huyện không còn hộ nghèo.
Phát huy vai trò đại đoàn kết toàn dân tổ chức giám sát tu dưỡng rèn luyện đạo đức lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ đảng viên năm 2022.
Phối hợp tuyên truyền pháp luật, trợ giúp pháp lý, tập huấn kỹ năng hòa giải và giải quyết vụ việc ngay từ cơ sở. Tỷ lệ hòa giải đạt trên 90%.
Bùi Thị Phương Hoa
 
 

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020