Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thanh Trì ký kết Chương trình phối hợp với các tổ chức tôn giáo về bảo vệ môi trường.

09/04/2023 - 08:32 AM
Ngày 6/4/2023, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thanh Trì, Phòng Tài nguyên môi trường và các tổ chức tôn giáo ký kết Chương trình phối hợp tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2023-2026. Dự chương trình ký kết có đồng chí Nguyễn Thị Thu Huyền- UVTV - Trưởng ban Dân vận Huyện ủy; Đồng chí Nguyễn Huy Chương - UVTV - Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện; đồng chí Ngô Thị Thu Hằng - Trưởng phòng Tài nguyên và môi trường huyện; Thượng tọa Thích Trí Như - Trưởng Ban trị sự Giáo Hội Phật giáo Việt Nam huyện Thanh Trì; ông Nguyễn Hữu Thắng - Trưởng ban Đoàn kết công giáo huyện Thanh Trì; Các đồng chí lãnh đạo các ngành, đoàn thể, các đồng chí Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam các xã và các vị trong Ban Đoàn kết Công giáo huyện, Ban trị sự Giáo Hội Phật giáo Việt Nam huyện.
Toàn cảnh hội nghị
Hội nghị đánh giá chung về kết quả thực hiện chương trình phối hợp giai đoạn 2015 - 2022 bước đầu có nhiều hoạt động phối hợp hiệu quả thu hút các tín đồ và các tổ chức tôn giáo trên địa bàn huyện hưởng ứng, góp phần hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao và nội dung Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. MTTQ các cấp phối hợp chặt chẽ với các ban ngành chức năng của huyện và chính quyền, phòng tài nguyên và môi trường - Ban trị sự giáo Hội phật giáo Việt Nam - Ban đoàn kết công giáo Huyện Thanh Trì triển khai hiệu quả các phong trào thi đua, các Cuộc vận động gắn với nhiệm vụ chính trị của Huyện. Các hoạt động Phật sự tại 51 ngôi Tự viện tọa lạc, số lượng Tăng ni là 109 vị công tác Tăng sự, Hoằng pháp, hướng dẫn Phật tử sinh hoạt tôn giáo theo đúng quy định của pháp luật và sống tốt đời đẹp đạo luôn được quan tâm và đạt kết quả tốt. Các tăng Ni trong huyện đều tự giác tu hành, giữ gìn chuẩn mực, quy củ thiền gia và tích cực tham gia vào các hoạt động tại địa phương như phong trào“Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường”, vận động tăng ni, Phật tử thực hiện hành vi ứng xử nơi tâm linh, văn hóa nơi công cộng và thực hiện tinh thần: "Tâm từ bi cứu khổ" của người con Phật.
Với truyền thống sống "Tốt đời đẹp đạo", đồng hành cùng dân tộc, trong những năm qua các tôn giáo trên địa bàn Huyện đã tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, triển khai nhiều hoạt động nhân đạo, từ thiện, an sinh xã hội, có vai trò và đóng góp quan trọng vào nhiệm vụ bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu.
Phát huy có hiệu quả các giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp và nguồn lực của các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần tích cực, chủ động trong thực hiện Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2050.
Đồng chí Nguyễn Huy Chương - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện nhấn mạnh: thực hiện Chương trình số 08/CTPH-MTTW-TNMT-TCTG ngày 25/11/2022 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam - Bộ Tài nguyên và Môi trường - Các tổ chức Tôn giáo về phối hợp phát huy vai trò của các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2023-2026. Để tiếp tục phát huy vai trò của các tôn giáo trong công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; Chương trình phối hợp cần gắn với việc thực hiện Luật Bảo vệ môi trường; Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2050 của Chính phủ; Chương trình “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và Đề án“Xây dựng khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường, thực hiện trật tự văn minh đô thị”, của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện. Nội dung chương trình phối hợp được đưa vào kế hoạch công tác hàng năm của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp của huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường của huyện và kế hoạch hoạt động hàng năm của các tổ chức tôn giáo. Bảo vệ môi trường phải có sự vào cuộc của toà, sự đóng góp tích cực của chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ các tôn giáo và hiện thực hoá những nội dung ký kết bằng các hoạt động cụ thể về công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu ở địa bàn dân cư; thông qua việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu để tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết giữa các tổ chức tôn giáo góp phần xây dựng huyện ngày càng phát triển.
Bùi Thị Phương Hoa

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020