Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Thanh Trì tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2024 -2029.

27/05/2024 - 03:36 PM
Ngày 27/5/2024, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thanh Trì phát huy tinh thần “Đoàn kết, dân, trách nhiệm, sáng tạo, phát triển” đã tổ chức khai mạc ngày làm việc thứ nhất Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Thanh Trì lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2024 - 2029.
Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Kim Dung - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố và 200 đại biểu chính thức.
Đại hội đã Hiệp thương cử Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký Đại hội, thông qua Quy chế làm việc của Đại hội; Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2024-2029; góp ý sửa đổi Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa IX; kiểm điểm hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện khóa XVI, nhiệm kỳ 2019-2024. Nhiệm kỳ 2019-2024, MTTQ Việt Nam các cấp huyện Thanh Trì có nhiều đổi mới, sáng tạo, linh hoạt, hoàn thành xuất sắc 11 chỉ tiêu, 4 nhiệm vụ trọng tâm và 5 chương trình công tác đã đề ra tại Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2019 - 2024.
Quang cảnh hiệp thương biểu quyết tại Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Thanh Trì khóa XVII, nhiệm kỳ 2024 - 2029
Thông qua các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, đã tập hợp và phát huy được sức mạnh khối đại đoàn kết của các tầng lớp Nhân dân, góp phần thực hiện có hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng của huyện. Trong nhiệm kỳ, MTTQ đã vận động nhân dân hưởng ứng các phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”
 và các Cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và một số nhiệm vụ mới; nổi bật là Công tác phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên vận động nhân dân phòng, chống dịch Covid- 19 và đảm bảo an sinh xã hội. Chương trình giảm nghèo; đã vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” với số tiền 11,728 tỷ đồng (đạt 146% kế hoạch); từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo”, đã có trên 17.000 hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ xây, sửa nhà đại đoàn kết, phương tiện sản xuất, tặng quà trong các dịp lễ tết, khi ốm đau, hoạn nạn... Năm 2023, huyện không còn hộ nghèo, giảm được 290 hộ nghèo, hộ cận nghèo giảm từ 938 hộ, xuống còn 168 hộ cận nghèo.
 Đồng chí Nguyễn Thị Kim Dung – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố trao giấy khen 14 tập thể
MTTQ các cấp phối hợp thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, Đề án đầu tư xây dựng phát triển huyện thành quận. Thông qua cuộc vận động đã có 299 công trình, phần việc được thực hiện, huy động xã hội hóa với số tiền 64,9 tỷ đồng; nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội được thực hiện có hiệu quả, 100% đám cưới tổ chức gọn nhẹ, 91,6% đám tang thực hiện hỏa táng, tăng 26% so với năm 2019.
 
Đồng chí Nguyễn Việt Phương – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy tặng giấy khen các cá nhân xuất sắc trong nhiệm kỳ 2019 -2024
Đại hội đã Hiệp thương cử Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thanh Trì khóa XVII, nhiệm kỳ 2024-2029, gồm 61 ông, bà. Hiệp thương cử đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam Thành phố lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2024-2029, gồm 05 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết.
Đại hội đã biểu dương khen thưởng 14 tập thể, 18 cá nhân xuất sắc trong nhiệm kỳ 2019- 2024. Tiếp tục lan tỏa Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hang Việt Nam”. MTTQ các xã, thị trấn tham gia trưng bày giới thiệu 10 sản phẩm làng nghề truyền thống Occop như Bánh Trung thu, giò chả Hương Sơn, Nón lá Đại Áng….
                        Bùi Thị Phương Hoa

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020