Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thanh Trì tổ chức hội nghị lấy ý kiến Luật Đất đai (sửa đổi).

01/03/2023 - 02:23 PM
Ngày 28/02/2023, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức hội nghị lấy ý kiến Luật Đất đai (sửa đổi). Đồng chí Nguyễn Huy Chương – UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thanh Trì chủ trì hội nghị; các đồng chí Thành viên, Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; các nhân sĩ, trí thức; các vị thành viên Ban Tư vấn và các vị trong ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam 16 xã, thị trấn cơ sở.
Tại hội nghị đồng chí Nguyễn Huy Chương - UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào các nội dung sau: 
1. Về bố cục, nội dung, kỹ thuật trình bày và phạm vị điều chỉnh của dự thảo Luật đất đai (sửa đổi).
2. Về phạm vi điều chỉnh về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; quy định về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Phát triển quỹ đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất. Nhất là các nội dung về trình tự, thủ tục đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất và các thủ tục hành chính, dữ liệu, thông tin liên quan đến đất đai.
3. Về chế độ quản lý, sử dụng các loại đất; các trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; trình tự, thủ tục thu hồi đất, cơ chế, chính sách, giá đất. Về mở rộng hạn mức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân; về mở rộng đối tượng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa; thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai; các trường hợp giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất. 
4. Đề nghị cho ý kiến về các trường hợp và các tiêu chí, điều kiện giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, không thông qua đấu thầu dự án có sử dụng đất; về thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất; về người sử dụng đất; căn cứ, thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
5. Về nguyên tắc xác định giá đất, bảng giá đất cụ thể; về chế độ sử dụng đất đa mục đích; đất tôn giáo ….
 
Toàn cảnh hội nghị lấy ý kiến Luật đát đai (sửa đổi)
Phát huy dân chủ, tinh thần trách nhiệm, trí tuệ của các cá nhân, tập thể các đại biểu đã nhất trí về chủ trương sửa đổi Luật Đất đai (sửa đổi), tập trung thảo luận, trao đổi đóng góp sâu về các nội dung như: Trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận QSD đất lần đầu và sau thu hồi GPMB; Quyền và trách nhiệm của Nhà nước, công dân đối với đất đai; Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất; Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Các quy định về thu hồi, trưng dụng đất để đảm bảo công khai, minh bạch, giảm khiếu nại tại Chương VI Dự thảo; Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất; Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất (chương IX); Đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Tài chính về đất đai, giá đất; Chế độ sử dụng các loại đất; Giám sát; thanh tra, kiểm tra; giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai.  Theo đó, tại hội nghị có 7 ý kiến trực tiếp và 19 đại biểu đóng góp ý kiến bằng văn bản. Qua tổng hợp, 26 ý kiến góp ý đều nhất trí cao với bố cục, nội dung và kỹ thuật trình bầy và phạm vị điều chỉnh của của dự thảo Luật đất (đai sửa), đánh giá cao các cơ quan của Chính phủ chuẩn bị bài bản, chu đáo, khoa học đối với dự thảo Luật đất đai; nội dung của dự thảo đã cụ thể hóa được Nghị quyết đại hội lần thứ XIII của Đảng về chính sách đất đai, nhằm phát huy nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời tại hội nghị các bác, các đồng chí đã góp ý nhiều nội dung cụ thể về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; phát triển quỹ đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; về trình tự, thủ tục đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất và các thủ tục hành chính, dữ liệu, thông tin liên quan đến đất đai; về mở rộng hạn mức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp; chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa; về thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất…..
Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Huy Chương- UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tiếp thu nghiêm túc, đầy đủ những ý kiến góp ý của các đại biểu, thư ký hội nghị tổng hợp, MTTQ huyện gửi đến các cơ quan và Ban soạn thảo đảm bảo thời gian theo quy định với mong muốn dự thảo luật sẽ được tiếp thu, hoàn thiện để trình Quốc hội trong kỳ họp tới.
 
Bùi Thị Phương Hoa
 

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020