Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thanh Trì tổ chức triển khai, hướng dẫn lấy ý kiến hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn Huyện.

19/01/2023 - 05:58 PM
Ngày 18/01/2023, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thanh Trì tổ chức triển khai, hướng dẫn lấy ý kiến hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn Huyện. Đồng chí Nguyễn Huy Chương – UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện chủ trì hội nghị; Đồng chí Nguyễn Tuyết Anh - HUV - Trưởng phòng kinh tế huyện; Đại diện Thường trực Đảng ủy - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã Tân Triều, Thanh Liệt, Tam Hiệp, Tả Thanh Oai, Hữu Hoà, Đại Áng, Ngũ Hiệp và Ngọc Hồi. 

 Toàn cảnh hội nghị triển khai lấy ý kiến hài lòng của người dan về kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn huyện Thanh Trì.
 Tại hội nghị, đại diện Ban Thường trực MTTQ Việt Nam huyện triển khai Hướng dẫn số 90/HD-MTTQ-BTT, ngày 20/9/2022 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc “Lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025”, Công văn số 42/UBND – KT, ngày 12/01/2023 của Ủy ban nhân dân Huyện Thanh Trì “Về việc triển khai lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về dự thảo báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ và mức độ đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trên địa bàn huyện Thanh Trì năm 2022”; kế hoạch số 139/KH- MTTQ- BTT ngày 14/01/2023 về việc lấy ý kiến hài lòng của người dân về kết quả xây dựng NTM nâng cao và Hướng dẫn qui trình việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao theo 19 nội dung (phiếu số 02 ) theo Hướng dẫn số 90/HD-MTTQ-BTT, ngày 20/9/2022 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Có 02 hình thức triển khai lấy ý kiến của người dân (Tổ chức hội nghị và phát phiếu đến từng hộ gia đình). Thời gian lấy ý kiến hài lòng của người dân 20 ngày (không tính ngày Thứ 7, chủ nhật và ngày nghỉ Tết”; Tỷ lệ lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân phải được thực hiện ít nhất 80% tổng số hộ gia đình của các khu dân cư trong xã.; Tỷ lệ đề nghị công nhận đối với đề nghị nông thôn mới nâng cao từ câu số 01 đến câu số 18 phải đạt trung bình từ 85% trở lên số hộ được lấy ý kiến hài lòng (trong đó không có câu nào tỷ lệ hài lòng dưới 70%). Câu 19 phải đạt từ 90% trở lên số hộ được lấy ý kiến hài lòng. Thông qua việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân, nhằm khẳng định vai trò chủ thể của Nhân dân trong xây dựng nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025.
 
 Đồng chí Nguyễn Huy Chương- UVTV, Chủ tịch MTTQ Việt Nam  huyện phát biểu
Theo đó, đồng chí Nguyễn Huy Chương – UVTV,Chủ tịch MTTQ Việt Nam huyện nhấn mạnh: phát huy kết quả đạt được lên tầm cao hơn trong xây dựng và phát triển địa phương gắn với Đề án xây dựng Huyện phát triển thành Quận vào năm 2025, xã phát triển thành Phường. Năm 2017, huyện Thanh Trì đã được đón nhận Huyện đạt chuẩn nông thôn mới, phát huy vai trò của người dân trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới nâng cao; từ năm 2021 đến năm 2022 đã có 7/16 xã, thị trấn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; Với quyết tâm huyện Thanh Trì về đích nông thôn mới nâng cao năm 2023. Việc tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao đối với 8 xã Thanh Liệt, Tân Triều, Tam Hiệp, Ngũ Hiệp, Tả Thanh Oai, Hữu Hòa, Đại Áng và Ngọc Hồi phải đảm bảo khách quan, chính xác và phải được thực hiện một cách độc lập do Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện chủ trì, phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã thực hiện. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã căn cứ nội dung kế hoạch số 139/ MTTQ- BTT ngày 14/01/2023 của Ban Thường trực MTTQ Việt Nam huyện, phối hợp với Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới cùng cấp, xây dựng kế hoạch hướng dẫn Ban công tác Mặt trận tổ chức việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao, tổng hợp kết quả gửi về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện. Kinh phí tổ chức thực hiện theo Thông tư số 53/2022/TT- BTC, ngày 12/8/2022 của bộ tài chính “về quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới” và Thông tư số 121/2017/TT-BTC ngày 15/11/2017 của Bộ tài chính về hướng dẫn quản lý và sử dụng nguồn kinh phí thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Cùng với đó, MTTQ các xã phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền giúp người dân nhận thức được tầm quan trọng, mục đích và ý nghĩa của việc xây dựng NTM nâng cao để người dân hiểu và đồng thuận công nhận kết quả xây dựng NTM nâng cao góp phần cùng Đảng bộ chính quyền và huyện Thanh Trì về đích nông thôn mới nâng cao năm 2023.
                                  Bùi Thị Phương Hoa
 
    
 
 
                                                                

Các tin tức khác

Chăm lo Tết cho người nghèo

14/01/2023 - 26 lượt xem
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020