Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thường Tín tổ chức hội nghị lần thứ 11 khóa XXII, nhiệm kỳ 2019 - 2024

13/07/2023 - 04:46 PM
Sáng ngày 13/7/2023, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thường Tín tổ chức Hội nghị lần thứ 11 khóa XXII, nhiệm kỳ 2019-2024; dự hội nghị có các đồng chí: Phạm Anh Tuấn – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội; Nguyễn Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường trực, Trưởng ban Tổ chức Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; Lê Tuấn Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; các đồng chí trong Ban Thường vụ; lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy, HĐND, UBND, các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ huyện.
6 tháng đầu năm 2023, hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong huyện và các tổ chức thành viên đã có nhiều đổi mới, mang lại hiệu quả thiết thực. MTTQ các cấp phối hợp các tổ chức thành viên tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân chấp hành tốt chủ trương  đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. Tuyên truyền, thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”
Phối hợp với UBND huyện, xây dựng kế hoạch liên tịch hướng dẫn các khu dân cư, xã, thị trấn tổ chức Hội nghị đại biểu nhân dân bàn việc xây dựng đời sống văn hóa cơ sở. Có 161/161 khu dân cư tổ chức xong Hội nghị ĐBND, tỷ lệ hộ dân tham gia dự họp đạt 41%, có 1.348 ý kiến phát biểu; 29/29 xã đã tổ chức Hội nghị ĐBND, có 146 ý kiến phát biểu. Tỷ lệ vận động người qua đời hỏa táng đạt 65,1%.
Chủ động xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, chỉ đạo MTTQ Việt Nam các xã phối hợp với UBND cùng cấp tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư ở cấp xã và phối hợp với UBND huyện tổ chức Hội nghị cấp huyện. Đề xuất Thành phố và huyện khen thưởng 35 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào.
 
Thăm hỏi tặng 6.618 xuất quà các đối tượng chính sách, người có công, người nghèo trong dịp Tết trị giá 3,5 tỷ đồng. Kết quả trong 6 tháng đầu năm quỹ “Vì người nghèo” 2 cấp huyện đã vận động ủng hộ được tổng số tiền là 33.581.898 đồng, tổng quỹ 2 cấp đạt 3.171.697.378 đồng.  Ban vận động quỹ Vì người nghèo huyện trích hỗ trợ xây mới 10 nhà cho hộ nghèo trị giá 500 triệu đồng (mỗi nhà 50 triệu đồng, đã hỗ trợ bàn giao được 03 nhà). Vận động ủng hộ Quỹ “Vì Biển đảo Việt Nam được 1.233 triệu đồng.
Trong 6 tháng đầu năm MTTQ Việt Nam huyện, các tổ chức thành viên đã tích cực tuyên truyền cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, nâng cao nhận thức của người dân về cuộc vận động. Kết quả đã phối hợp 60 cuộc tuyên truyền với 5.231 lượt người tham dự. Phối hợp với Sở Công thương, UBND, Phòng Kinh tế huyện và các doanh nghiệp tổ chức 07 hội chợ phiên chợ đưa hàng Việt về khu dân cư (tháng 01/2023); nhằm giới thiệu, quảng bá hàng Việt Nam chất lượng cao đến với người tiêu dùng.
MTTQ huyện phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền vận động Nhân dân ở 9 xã có Dự án đường Vành đai 4 đi qua và giám sát việc thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tái định cư thực hiện dự án. Dư luận Nhân dân đồng tình ủng hộ việc thực hiện xây dựng dự án trọng điểm quốc gia Đường Vành đai 4- Vùng Thủ đô.
Tuyên truyền vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, thực hiện Đề án 04/ĐA-UBND ngày 12/7/2017 của UBND huyện. Phối hợp hướng dẫn tổ chức lấy phiếu đánh giá sự hài lòng của người dân đối với kết quả xã Minh cường đạt chuẩn Nông thôn mới Nâng cao và kết quả xã Hồng Vân đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu.
Tuyên truyền vận động 9 xã Văn Phú, Quất Động, Chương Dương, Duyên Thái, Tự Nhiên, Thắng Lợi, Tô Hiệu, Hiền Giang và Nguyễn Trãi, phấn đấu về đích Nông thôn mới nâng cao năm 2023; 03 xã Nhị Khê, Văn Bình và Hà Hồi về đích nông thôn mới kiểu mẫu.
 Công tác Mặt trận tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị chuyển biến tiến bộ, xây dựng và ký kết chương trình, phối hợp công tác với HĐND, UBND năm 2023; Phối hợp tổng hợp ý kiến kiến nghị cử tri và nhân dân phản ánh với Kỳ họp Quốc hội và HĐND các cấp; hướng dẫn, xã, thị trấn tổ chức 16 cuộc tiếp xúc cử tri của Đại biểu HĐND huyện. Tổ chức hội nghị phản biện xã hội vào dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 của UBND huyện; Tổ chức 09 cuộc giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật trong công tác hỗ trợ đền bù, thu hồi đất, giải phóng mặt bằng dự án Đường vành đai 4 - Vùng Thủ đô đi qua 9 xã trên địa bàn huyện; hàng tuần định kỳ báo cáo tiến độ thực hiện dự án về MTTQ Thành phố; Phối hợp tổ chức 02 cuộc khảo sát công tác thực hiện dự án tại 2 xã Duyên Thái và Văn Bình và giám sát công tác chi trả tiền hỗ trợ các hộ dân đối với 2 xã Vân Tảo và Khánh Hà; Xây dựng kế hoạch và tổ chức lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Luật Đất đai sửa đổi năm 2023 theo hướng dẫn của MTTQ Trung ương và Thành phố. Kết quả đã tổng hợp được 203 ý kiến (trong đó góp ý trực tiếp tại hội nghị là 115 ý kiến và  góp bằng văn bản là 88 ý kiến); Phối hợp triên khai khảo sát lấy ý kiến Nhân dân trên địa bàn huyện về đánh giá thực trạng về văn hoá, làng nghề huyện Thường Tín hiện nay, làm cơ sở để xây dựng và thiết kế nhãn hiệu logo huyện Thường Tín. Tổng số 1.450 đại biểu được lấy ý kiến. Kết quả Trong 6 tháng đầu năm Ban TTND của các xã, thị trấn đã  giám sát được 83 cuộc, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng giám sát 69 công trình dự án đầu tư trên địa bàn. Phối hợp giám sát (trong đó lĩnh vực quản lý trật tự xây dựng: 08 vụ, quản lý đất đai: 12 vụ, thực hiện dân chủ ở cơ sở: 07 vụ).
Cũng tại hội nghị này, HĐND huyện đã thông báo kết quả kỳ họp giữa năm 2023; UBND huyện thông báo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023; Triển khai kế hoạch lấy ý kiến góp ý Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi); Quán triệt Thông tri của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Thường Tín lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2024-2029; Kiện toàn bổ sung, thay thế, chia tay các đồng chí thôi không tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện.
Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Phạm Anh Tuấn – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả hoạt động công tác Mặt trận của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, đồng thời nhấn mạnh MTTQ các cấp trong huyện cần bám sát sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng, hướng dẫn của MTTQ cấp trên và tình hình thực tiễn ở cơ sở, chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các tổ chức thành viên tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy tốt vai trò trung tâm tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Thông qua các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; thực hiện tốt công tác nắm bắt dư luận xã hội ngay từ cơ sở; nâng cao chất lượng Tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết ở khu dân cư; Tham mưu cấp ủy, phối hợp với chính quyền chuẩn bị tốt Đại hội MTTQ nhiệm kỳ 2024-2029.
                  Trần Huyền Thư
 
 
 
 

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020