Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ứng Hòa giao ban công tác Mặt trận 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm và phát động ủng hộ tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2022

22/09/2022 - 10:09 AM
Sáng ngày 21/9/2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ứng Hòa tổ chức hội nghị giao ban công tác mặt trận 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm và phát động tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2022. Về dự và chỉ đạo hội nghị có ông: Nguyễn Chí Viễn – Phó Bí thư Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; ông Ngô Tiến Hoàng - UVTV, Phó Chủ tịch UBND huyện; Ông Cao Mạnh Đồng – UVTV, Chủ tịch Ủy MTTQ Việt Nam huyện; các ông bà lãnh đạo các tổ chức chính trị xã hội huyện và 29 đồng chí Chủ tịch MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn trên địa bàn.
Đánh giá công tác mặt trận 9 tháng đầu năm đã bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội. MTTQ từ huyện tới cơ sở phối hợp với chính quyền, các ban ngành và các tổ chức thành viên tích cực triển khai thực hiện tốt công tác Mặt trận theo chương trình, nhiệm vụ đã đề ra; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân xây  dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Tích cực hưởng ứng và tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước và Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp phát động; “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Trong 9 tháng đầu năm Ban thường trực MTTQ huyện đã triển khai xây sửa 8 nhà Đại đoàn kết trong đó 7 nhà xây mới và 01 nhà sửa; phối hợp với Hội Nông dân, Hội Phụ nữ xây dựng 02 nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn; vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; vận động ủng hộ quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2022 được 700 triệu đồng; về hoạt động giám sát: giám sát 147 cuộc phát hiện 52 vụ vi phạm, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết 18 vụ, giám sát đầu tư công trình, dự án 184 cuộc giám sát, phát hiện và khắc phục 12/12 công trình, dự án vi phạm...
Trong 3 tháng cuối năm, MTTQ Việt Nam huyện bám sát Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đảng bộ huyện lần thứ XXIV để thực hiện; Tuyên truyền và tổ chức tốt Hội thi “Ban công tác mặt trận gương mẫu, trách nhiệm, hiệu quả” năm 2022.  Dự kiến Hội thi được tổ chức ở cấp xã vào 03 ngày 5,7,9 tháng 10 năm 2022; phối hợp làm tốt công tác an sinh xã hội trong dịp Tết nguyên đán 2023.
Đại biểu tại hội nghị ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” năm 2022
Cũng trong sáng ngày 21/9, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phát động tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2022. Tại buổi lễ phát động đã nhận được sự quan tâm, ủng hộ của các tập thể, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn huyện trong đó có sự ủng hộ của Công ty cổ phần tập đoàn Zila Việt Nam hỗ trợ 40 triệu đồng xây nhà đại đoàn kết năm 2022. Tổng số tiền vận động trong buổi lễ là 45.150.000 đồng. Công tác xóa đói giảm nghèo và xây sửa nhà dột nát là nhiệm vụ quan trọng trong công tác An sinh xã hội, đó là nhiệm vụ thường xuyên, không bao giờ dừng lại. Để làm tốt cần có sự chung tay ủng hộ của toàn bộ nhân dân. Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ứng Hòa khẳng định sẽ làm tốt vai trò cầu nối nhằm đưa toàn bộ nguồn ủng hộ tới người dân nghèo, người yếu thế trong xã hội./.
                                                                                                Đặng Yến

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020