Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Cầu Giấy phối hợp tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND- UBND- Ủy ban MTTQ Việt Nam quận năm 2022

07/01/2023 - 12:26 PM
Chiều ngày 06/01/2023, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Cầu Giấy đã phối hợp tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động HĐND năm 2022, Chương trình công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND - UBND - Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.
Dự hội nghị có các đồng chí: Phó ban Pháp chế HĐND Thành Phố Nguyễn Bích Thủy; Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Nguyễn Văn Chiến; Phó Bí thư quận ủy, Chủ tịch UBND quận Bùi Tuấn Anh; Ủy viên Ban thường vụ Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Nguyễn Thị Thanh; Ủy viên Ban Thường vụ Quận uỷ, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, các đồng chí Trưởng các ban Đảng, Văn phòng Quận ủy, lãnh đạo các Ban HĐND quận, đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đơn vị thuộc quận, các đại biểu HĐND quận, trưởng các hội, đoàn thể chính trị - xã hội quận, các đồng chí Thường trực Đảng ủy, Lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam các phường.
Sau báo cáo kết quả hoạt động của HĐND quận năm 2022, đồng chí Nguyễn Thị Thanh – UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận đã báo cáo kết quả thực hiện chương trình phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND - UBND - Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Kế thừa và phát huy các kết quả đạt được của các năm trước, năm 2023, lãnh đạo 3 cơ quan tiếp tục tích cực đổi mới trong chỉ đạo, điều hành bảo đảm quyết liệt, sâu sát, khoa học, thiết thực và hiệu quả. Trong quan hệ phối hợp công tác, đã phân công rõ trách nhiệm của đơn vị, người đứng đầu, rõ tiến độ; đề cao việc dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm cá nhân đối với lĩnh vực được phân công phụ trách; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc, sơ kết đánh giá, khen thưởng.
Ký kết chương trình phối hợp công tác năm 2023 giữa HĐND- UBND- Ủy ban MTTQ
Việt Nam quận Cầu Giấy
 
Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Bùi Tuấn Anh thống nhất với các kết quả, tồn tại hạn chế như báo cáo của Thường trực HĐND và Ủy ban MTTQ Việt Nam quận đã trình bày cũng như các kết quả mà các Ban, các Tổ đại biểu HĐND đã đạt được. Đồng chí cũng đánh giá cao kết quả thực hiện chương trình phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND - UBND - Uỷ ban MTTQ quận trong năm 2022. Hoạt động phối hợp giữa các cơ quan đã đi vào thực chất, đóng góp hiệu quả vào việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của quận.
Phát biểu chỉ đạo, kết luận tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Nguyễn Văn Chiến khẳng định, năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch của giai đoạn 5 năm 2020-2025. Tăng trưởng kinh tế của Quận đạt ở mức khá, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 110,5% dự toán Thành phố giao và HĐND quận quyết nghị. Công tác quản lý đô thị, văn hóa - xã hội, y tế, giáo dục được chú trọng; an sinh xã hội được bảo đảm; đời sống, sức khỏe Nhân dân được quan tâm; HĐND quận đã bám sát Quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy tinh thần đoàn kết, trí tuệ, đã lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, đảm bảo chủ động, khoa học, linh hoạt, thiết thực. Sự phối hợp giữa HĐND với UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận cùng với các cơ quan, đơn vị thường xuyên và chặt chẽ hơn.
Cũng theo đồng chí Chủ tịch HĐND quận, năm 2023 - năm bản lề của kế hoạch 5 năm 2020-2025. Trong bối cảnh, dự báo còn nhiều khó khăn, thách thức đan xen sẽ tác động trực tiếp đến phát triển của Thành phố nói chung và của Quận nói riêng. Thành phố Hà Nội tiếp tục xác định Chủ đề năm 2023 là “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển” nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm, hiệu quả thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu.
Phát động phong trào thi đua năm 2023 trong HĐND quận, Chủ tịch HĐND quận Nguyễn Văn Chiến đề nghị Thường trực HĐND, các ban, các tổ và các đại biểu HĐND quận tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, trách nhiệm, quyết tâm cao nhất để triển khai các nhiệm vụ và phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2023 và các năm tiếp theo. 
  ​Đồng chí Nguyễn Văn Chiến - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
 
Nhân dịp này, 15 tập thể và 18 các nhân có thành tích trong công tác hoạt động của HĐND quận năm 2022 đã được Chủ tịch UBND quận khen thưởng.
     Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 
 
 

 
Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020