Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Đống Đa sơ kết công tác Mặt trận 9 tháng đầu năm 2023

15/09/2023 - 04:36 PM
Chiều ngày 14/9, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Đống Đa đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác Mặt trận 9 tháng đầu năm 2023. Đồng chí Nguyễn Thị Minh Hiền - UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận chủ trì Hội nghị.
MTTQ các cấp quận cùng với việc chủ động triển khai các nhiệm vụ có trọng tâm, trọng điểm, nhiều nội dung, nhiệm vụ theo chương trình và đột xuất, phát sinh cũng được Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên triển khai quyết liệt, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, triển khai chương trình công tác đạt được nhiều kết quả: Tiếp tục duy trì thực hiện các mô hình, các Đề án. Tổ chức tốt Hội nghị đại biểu nhân dân tại tổ dân phố, khu dân cư, phường. Phối hợp tổ chức 103 cuộc tuyên truyền với 9.856 lượt người tham dự, phối hợp tổ chức 11 cuộc tọa đàm. Tiếp tục thực hiện phong trào “Đoàn kết sáng tạo” có hiệu quả. Vận động, ủng hộ Quỹ “Vì Biển, đảo Việt Nam” năm 2023 đạt 2.366.435.000đ. Trong 9 tháng, đã trích 1.413.860.796 đồng từ quỹ “Vì người nghèo” các cấp quận hỗ trợ 359 suất quà, sửa 02 nhà Nhân ái; ủng hộ Thành phố 200.000.000 đồng xây dựng nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo Tỉnh Điện Biên; phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Quận, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phương Liên; tổ chức 02 Đoàn giám sát trực tiếp việc vận động, quản lý sử dụng Quỹ “Vì Người nghèo” và các Quỹ an sinh xã hội do Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận triển khai và việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, hội viên của các Hội tại các phường trên địa bàn quận Đống Đa năm 2023 đối với 6 đơn vị: Láng Thượng, Thổ Quan, Trung Liệt, Nam Đồng, Phương Mai, Phương Liên. Ban Thanh tra nhân dân đã giám sát 46 cuộc; Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng giám sát 131công trình; Hòa giải 86/92 (đạt 93.4%); Phối hợp giám sát các lĩnh vực khác như quản lý đất đai; thực hiện quy chế dân chủ; Tổ chức 02 Hội nghị phản biện xã hội cấp Quận vào Đề án “Ứng dụng công nghệ thông tin hướng tới chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan thuộc hệ thống chính trị quận Đống Đa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”; Đề án “Tuyến phố chuyên doanh ẩm thực Nguyễn Văn Tuyết quận Đống Đa, thành phố Hà Nội” và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường tổ chức 21 Hội nghị phản biện, phối hợp tổ chức 11 cuộc đối thoại định kỳ.

Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn quận đã tiến hành phổ biến quán triệt Thông tri của Quận ủy và các văn bản, kế hoạch, hướng dẫn tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2024-2029 đến các chi bộ, các Ban công tác Mặt trận 21 phường trên địa bàn quận; chủ động báo cáo cấp ủy triển khai thực hiện. 
Phát biểu triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm, đồng chí Nguyễn Thị Minh Hiền đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam các phường phát huy những kết quả đã đạt được trong thời gian qua tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền các cuộc vận động, các phong trào thi đua nhất là tập trung đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” để cuộc vận động đi vào cuộc sống; Tập trung triển khai các hoạt động nhân dịp tháng cao điểm “Vì người nghèo” đảm bảo hiệu quả, thiết thực; Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Ủy ban MTTQ; Nâng cao chất lượng hoạt động TTND, GSĐTCCĐ; Tập trung công tác chuẩn bị Đại hội MTTQ các cấp, hướng dẫn Ban công tác Mặt trận tổng kết nhiệm kỳ đúng quy định đảm bảo thời gian theo Kế hoạch; Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư với các hình thức hoạt động phong phú, đa dạng có tính sáng tạo, đổi mới sát với tình hình thực tế ở khu dân cư, tiếp tục gắn kết chặt chẽ với các hoạt động tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo, từ thiện, tham gia bảo vệ môi trường, phát huy vai trò tự quản của cộng đồng dân cư trong thực hiện các công trình, tuyên truyền cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đưa sản phẩm hàng Việt Nam chất lượng cao đến tay người tiêu dùng; Tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân chủ động thực hiện các biện pháp PCCC trên địa bàn...
Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020