Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng được Thành ủy Hà Nội tặng bằng khen tập thể có thành tích xuất sắc năm 2023

28/01/2024 - 06:20 PM
Tại hội nghị tổng kết công tác Mặt trận năm 2023, triển khai chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2024 do Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội tổ chức, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng vinh dự đón nhận Bằng khen của Thành ủy Hà Nội cho tập thể có thành tích xuất sắc công tác Mặt trận năm 2023. Đây là sự ghi nhận xứng đáng đối với sự cố gắng nỗ lực, vượt mọi khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao của đội ngũ cán bộ Mặt trận, các tổ chức thành viên từ quận tới cơ sở và là niềm tự hào, niềm vui chung của các tầng lớp Nhân dân quận Hai Bà Trưng.
Năm 2023, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Hai Bà Trưng lần thứ XXVI và 06 chương trình công tác lớn của Quận uỷ nhiệm kỳ 2020-2025, bám sát chủ đề công tác năm 2023 của Thành phố: “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”, MTTQ Việt Nam từ quận tới cơ sở đã chủ động đổi mới, sáng tạo trong triển khai thực hiện phong trào thi đua yêu nước, phát huy vai trò trung tâm của khối đại đoàn kết toàn dân, là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn quận.
Bà Nguyễn Xuân Diệp - Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng (thứ ba từ phải vào) thay mặt Ủy ban MTTQ Việt Nam quận nhận Bằng khen của Thành ủy Hà Nội cho tập thể có thành tích xuất sắc công tác Mặt trận năm 2023.
Trong năm 2023, MTTQ từ quận tới cơ sở đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quận uỷ, Uỷ ban MTTQ Việt Nam Thành phố, phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên thực hiện tốt chương trình, kế hoạch đã đề ra. Các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra và được giao trong năm đều thực hiện đạt và vượt. Hướng dẫn MTTQ Việt Nam các phường tham mưu cho cấp uỷ Đảng, phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên triển khai có hiệu quả chương trình công tác năm 2023, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tạo được sự đồng thuận, niềm tin của Nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận. Ủy ban MTTQ Việt Nam quận phát động phong trào và ký giao ước thi đua với các đơn vị, xây dựng, ký kết và triển khai có hiệu quả các chương trình phối hợp hoạt động giữa Thường trực Ủy ban MTTQ với Thường trực HĐND, UBND, tổ chức chính trị - xã hội và các cơ quan, đơn vị thuộc quận. Triển khai nhiều hoạt động quan trọng như chỉ đạo tổ chức tốt hội nghị đại biểu Nhân dân bàn việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Tích cực vận động các cơ quan, tổ chức, đơn vị và các tầng lớp Nhân dân ủng hộ quỹ “Vì biển đảo Việt Nam”, Quỹ “Vì người nghèo” đạt kết quả cao. Mô hình thi đua Dân vận khéo tuy mới triển khai nhưng đã đạt kết quả thiết thực, có sức lan tỏa giữa các phường, địa bàn dân cư. Chủ động triển khai các hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền thiết thực, hiệu quả. Tổ chức Hội thi Trưởng ban CTMT giỏi năm 2023 từ cơ sở tới quận và tham gia thi cấp Thành phố đạt kết quả tốt. Chủ động xây dựng các văn bản và chuẩn bị các điều kiện cho công tác tuyên truyền và tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024-2029.
Bước vào năm 2024 với niềm hân hoan phấn khởi trước những thành tích toàn diện trên các lĩnh vực, MTTQ các cấp quận Hai Bà Trưng quyết tâm tiếp tục phát huy vai trò là cơ sở chính trị của chính quyền Nhân dân, tích cực tham gia góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Từ đó, các tầng lớp Nhân dân phát huy quyền làm chủ, đoàn kết thi đua xây dựng Thủ đô và quận Hai Bà Trưng ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại./
Nguyễn Hiền Phương

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020