Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng tổ chức hội nghị lần thứ 13 khóa XV, nhiệm kỳ 2019-2024

26/11/2023 - 04:45 PM
Chiều ngày 23/11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam quận Hai Bà Trưng tổ chức hội nghị lần thứ 13 khóa XV, nhiệm kỳ 2019-2024 và triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2024-2029.
Dự hội nghị có các đồng chí: Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Trần Quyết Thắng; đại diện lãnh đạo Văn phòng, các Ban Xây dựng Đảng Quận ủy; Ban Thường trực và các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam quận.
Tại đây, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận đã hiệp thương cử bổ sung bà Vũ Thị Trình - Nguyên Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận; cán bộ chuyên trách Ủy ban MTTQ Việt Nam quận tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam quận và giữ chức danh Ủy viên Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng khóa XV, nhiệm kỳ 2019-2024. Đồng thời, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận tổ chức chia tay ông Vũ Ngọc Hòa - Nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận về nghỉ chế độ hưu trí.
Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Nguyễn Hiền Phương trình bày dự thảo báo cáo tổng kết công tác MTTQ năm 2023, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của quận và kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2024-2029.
Trong năm 2023, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận triển khai có hiệu quả nhiều hoạt động quan trọng: Chỉ đạo tổ chức tốt hội nghị đại biểu Nhân dân bàn việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với nâng cao chất lượng CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. MTTQ quận cũng tích cực vận động các cơ quan, tổ chức, đơn vị và các tầng lớp Nhân dân ủng hộ các quỹ, trong đó: Toàn quận vận động được 2.036.000.187 đồng vào Quỹ "Vì biển đảo Việt Nam"; Quỹ “Vì người nghèo” 2 cấp vận động được 2.845.782.623 đồng (Quỹ cấp quận 1.212.789.539 đồng và Quỹ cấp phường 1.632.993.084 đồng), đều vượt chỉ tiêu đề ra; chủ động triển khai các hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền thiết thực, hiệu quả…
Các đại biểu dự hội nghị đã thảo luận sôi nổi góp ý dự thảo báo cáo đồng thời thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2024-2029. Với chủ đề “Dân chủ - Đoàn kết - Trách nhiệm - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội được xác định là sự kiện chính trị quan trọng đối với MTTQ Việt Nam và các tầng lớp Nhân dân quận, tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò, sứ mệnh cao cả của MTTQ Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đại hội sẽ đánh giá tình hình các tầng lớp Nhân dân quận Hai Bà Trưng và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam quận lần thứ XV, nhiệm kỳ 2019-2024: những kết quả đạt được, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm của công tác Mặt trận trong nhiệm kỳ 2019-2024; xây dựng mục tiêu, phương hướng, chương trình hành động, giải pháp nâng cao tính thiết thực, hiệu quả của công tác Mặt trận trong nhiệm kỳ 2024-2029... Đồng thời, lựa chọn, hiệp thương cử ra Ủy ban MTTQ Việt Nam quận nhiệm kỳ 2024-2029 và cử đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2024-2029.
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Nguyễn Xuân Diệp tặng hoa chúc mừng bà Vũ Thị Trình được cử bổ sung chức danh Ủy viên Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận.
Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Quyết Thắng  - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hai Bà Trưng đánh giá cao những kết quả trong công tác Mặt trận quận Hai Bà Trưng trong năm 2023, trân trọng ghi nhận những đóng góp quý báu của các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, các tổ chức thành viên, cá nhân tiêu biểu đã góp phần vào thành tích chung của MTTQ Việt Nam quận. Ông cũng đề nghị Ban Thường trực, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận tiếp tục tham mưu với Quận ủy trong công tác lãnh đạo, chủ động triển khai các bước quy trình công tác Đại hội để tổ chức thành công Đại  hội MTTQ Việt Nam từ cơ sở đến cấp quận.
Phát biểu kết luận hội nghị, bà Nguyễn Xuân Diệp - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thường trực Quận ủy, các ý kiến đóng góp của các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam quận và khẳng định trong thời gian tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận sẽ tiếp tục triển khai thực hiện có kết quả phong trào thi đua năm 2024, đặc biệt tập trung công tác chuẩn bị và tổ chức Đại  hội MTTQ Việt Nam các cấp quận Hai Bà Trưng nhiệm kỳ 2024-2029.
Quỳnh Nguyễn

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020