Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022

15/07/2022 - 10:55 AM
Sáng ngày 15/7/2022 tại Hội trường quận ủy Long Biên, HĐND quận Long Biên tổ chức kỳ họp thứ IV, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Tại kỳ họp bà Vũ Thị Thành – UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên phát biểu xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.
Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên đã thống nhất xây dựng ký kết chương trình phối hợp công tác năm 2022 với Thường trực HĐND, UBND quận; MTTQ các tổ chức thành viên từ quận tới cơ sở. Thực hiện các Chương trình cấp ủy, chủ đề của thành phố năm “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”, chủ đề năm của quận “Năm dân vận khéo, trọng tâm là công tác giải phóng mặt bằng và chỉnh trang đô thị”, góp phần quan trọng thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn quận.
 
   
Bà Vũ Thị Thành – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên phát biểu tại kỳ họp
Tổ chức Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2022 hiệu quả, triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động đạt kết quả cao. Thực hiện chủ đề năm 2021 quận Long Biên “Năm Dân vận khéo, trọng tâm công tác giải phóng mặt bằng” có 38 tập thể và cá nhân đăng ký thực hiện mô hình. Duy trì nề nếp hoạt động CLB “Tình nguyện vì Môi trường” và toàn dân tổng vệ sinh môi trường trên toàn địa bàn vào sáng thứ 7 hàng tuần tại tổ dân phố. Phối hợp đánh giá tuyến đường phố văn minh đô thị, phường văn minh đô thị, phường văn minh đô thị; Vận động thực hiện “Tang văn minh tiến bộ” có 643/659 người mất đưa đi hỏa táng đạt 97,6%. Thực hiện có hiệu quả Mô hình “Cộng đồng chung sức giúp đỡ nhau giảm nghèo bền vững”, hiệu quả, không để phát sinh hộ nghèo.
Phối hợp với HĐND, UBND quận tổ chức tốt 02 cuộc tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND thành phố; khảo sát thực hiện chế độ chính sách hỗ trợ phòng chống Covid – 19 tại UBND 5 phường; khảo sát công tác lập bộ sổ thuế và thu thuế đất phi nông nghiệp tại 3 phường và Chi cục thuế quận, chi nhánh văn phòng đăng ký nhà đất quận; phối hợp khảo sát công tác giải phóng tại UBND 05 phường; khảo sát nhà tạm giữ công an quận... Giám sát 13 cuộc về thực hiện văn minh đô thị, vệ sinh môi trường đối với tuyến đường phố có tên, CLB tình nguyện vì môi trường, việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên. Tổ chức 02 hội nghị tuyên truyền về công tác giải phóng mặt bằng, lấy phiếu 1752 phiếu với 52 trường học trên địa bàn các phường, 377 lượt giám sát việc thực hiện chủ đề năm của quận và hoạt động của các CLB tình nguyện vì môi trường, ban hành 08 Thông báo có vi phạm về trật tự đô thị - vệ sinh môi trường. Lấy ý kiến của công dân tại bộ phận “Một cửa” 136 buổi giám sát và lấy 1397 phiếu.
Công tác phản biện xã hội vào 08 dự thảo các văn bản do Quận ủy, UBND quận ban hành, các phường tổ chức 12 hội  nghị phản biện xã hội, đóng góp ý kiến bằng văn bản 20.
Ban Thanh tra nhân dân  các phường đã tổ chức 152 lượt giám sát, đã phát hiện và đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền sử lý 23 công trình xây dựng vi phạm. Ban Giám sát đầu tư cộng đồng đã tiến hành 46 lượt giám sát các dự án trên địa bàn, đã phát hiện và  đề nghị cơ quan có thẩm quyền khắc phục 10 vi phạm trong quá trình thi công dự án; giám sát 602 công trình xây dựng nhà ở tư nhân, 9 về quản lý 
đất đai, 52 về thực hiện dân chủ ở cơ sở, hòa giải 122/131 vụ việc đạt 93,1%
Công tác tiếp nhận đơn thư, kiến nghị phản ánh của Nhân dân đã tiếp 144 lượt công dân; tiếp nhận 121 đơn trong đó: 09 đơn khiếu nại; 22 đơn tố cáo, 90 đơn kiến nghị; đơn về đất đai 46, về hành chính tư pháp 7, xây dựng 18, chính sách 4, lĩnh vực khác 31, số đơn đã chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết và có phúc đáp 88
 
Ngô Thanh Xuân
Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020