Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên tổ chức hội nghị gian ban công tác mặt trận 9 tháng năm 2023

14/10/2023 - 03:46 PM
Chiều ngày 13/10/2023 tại phòng họp số 02 Quận uỷ, Uỷ ban MTTQ quận Long Biên tổ chức Hội nghị  giao ban công tác Mặt trận 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023. Dự hội nghị có các đồng chí: Vũ Thị Thành - UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, các Phó Chủ tịch, Uỷ viên Thường trực, Uỷ viên Ban Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; Trưởng, Phó ban  tư vấn; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường.
Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thu Ngần - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận đã báo cáo kết quả công tác Mặt trận 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023 và kế hoạch liên tịch của UBND - Ủy ban MTTQ về tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930-18/11/2023); đồng chí Ngô Thanh Xuân - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam quận Long Biên nhiệm kỳ 2024-2029.
Đồng chí Vũ Thị Thành- UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận phát biểu kết luận hội nghị
9 tháng đầu năm hệ thống Mặt trận các cấp quận đã tổ chức 250 cuộc tuyên truyền với 44.504 lượt người tham dự, đăng 132 tin, bài viết, tiếp cận 38.885 lượt người và 3.691 lượt tương tác trên các trang trên trang Fanpage Mặt trận Long Biên TP. Hà Nội, quận và các phường về hoạt động MTTQ các cấp quận. Triển khai thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua do MTTQ các cấp phát động như cuộc vận động, ủng hộ, sử dụng quỹ “Vì người nghèo đạt gần 4,25 tỷ đồng (quận: 2,23 tỷ đồng, phường gần 1,9 tỷ đồng);  ủng hộ quỹ “ Vì biển đảo Việt Nam” đạt 2,708/1,8 tỷ đồng (150,4% so kế hoạch); Triển khai mô hình “Cộng đồng chung sức giúp đỡ nhau giảm nghèo bền vững” và mô hình “Chung tay chia sẻ yêu thương, đẩy lùi khó khăn” Uỷ ban MTTQ Việt Nam các cấp quân đã trích Quỹ vì người nghèo thực hiện trong hệ thống Mặt trận các cấp quận gần 2,3 tỷ đồng tặng sổ tiết kiệm, hỗ trợ mua BHXH, hỗ trợ đột xuất, hàng tháng các trường hợp thuộc hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; Tuyên truyền, giới thiệu sản phẩm hàng Việt Nam chất lượng cao...
Trong 3 tháng cuối năm cùng với việc triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua do MTTQ cấp trên phát động; Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận tập trung chỉ đạo Uỷ ban MTTQ cơ sở tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/2003-18/11/2023) từ ngày 15/10 đến 15/11/2023; đồng thời chuẩn bị  nội dung, cơ sở vật chất tổ chức ngày về tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc găn với kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam, chào mừng 20 năm thành lập quận do Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận tổ chức  trước 10/11/2023; Chỉ đạo công tác chuẩn bị hội nghị tổng kết Ban công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2022-2024 tiến tới đại hội MTTQ cấp phường nhiệm kỳ 2024-2029 trong tháng 3/2024 và Đại hội MTTQ Việt Nam cấp quận trong tháng 5/2024.
Kết luận hội nghị, đồng chí Vũ Thị Thành - UVTV, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận đã đánh giá cao sự vào cuộc của hệ thống Mặt trận các cấp quận trong 9 tháng đầu năm, chỉ đạo các đơn vị bám sát vào chương trình, kế hoạch năm và triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm hoàn thành rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023; phối hợp tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống MTQT và kỷ niệm 20 năm thành lập quận; chuẩn bị tốt các điều kiện chuẩn bị công tác đại hội MTTQ nhiệm kỳ 2024-2029 đảm bảo đúng tiến độ đề ra.
Ngô Thanh Xuân
 

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020