Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Tây Hồ tổ chức lớp tập huấn công tác Mặt trận năm 2019

27/09/2019 - 06:20 PM
Sáng ngày 24/9/2019, Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Tây Hồ phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị Tổ chức lớp tập huấn công tác Mặt trận năm 2019. Dự lớp tập huấn có các đồng chí: Nguyễn Anh Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy; Nguyễn Thanh Tịnh – UVTV, Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận; Trần Quang Đạo – UVTV Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, thành viên Ban Thanh tra nhân dân các phường.
Tại lớp tập huấn, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy đã chuyển tới các học viên chương trình hành động của Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Tây Hồ khóa VI, nhiệm kỳ 2019 – 2024 với Ba nhiệm vụ trọng tâm đột phá và Năm chương trình hành động:

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy phát biểu tại lớp tập huấn
 
   
Ba nhiệm vụ trọng tâm đột phá đó là: Xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp quận Tây Hồ trước hết là cán bộ Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp quận, phường nhiệt tình, trách nhiệm, bản lĩnh, có trình độ, năng lực công tác vận động quần chúng, được nhân dân tin cậy, phát huy vai trò MTTQ Việt Nam trong khối đại đoàn kết toàn dân, đa dạng hóa và nâng cao chất lượng các hình thức vận động, tập hợp nhân dân, xây dựng và phát triển quận Tây Hồ giàu đẹp, văn minh, hiện đại; Nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trọng tâm là chuyên đề “Ban công tác mặt trận với nhiệm vụ xây dựng phường văn hóa, phường đạt chuẩn văn minh đô thị” tiếp tục xây dưng mô hình “Ngõ văn minh đô thị”; “Tuyến ngõ văn minh đô thị kiểu mẫu” góp phần thực hiện Chương trình 03 - CTr/QUTH ngày 12/10/2015 của Quận ủy Tây Hồ về Phát triển văn hóa xã hội và xây dựng nếp sống văn hóa người Hà Nội, xây dựng phường văn hóa giai đoạn 2015-2020; Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội trọng tâm vào công tác quản lý đất đai, quản lý thanh tra xây dựng – đô thị theo quy hoạch và nhiệm vụ trọng tâm đột xuất mà cấp ủy giao, tích cực xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.   
Năm chương trình hành động: Chương trình 1, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; Củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; Chương trình 2, vận động nhân dân thi đua lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của của quận trong giai đoạn mới; Chương trình 3, phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; giám sát và phản biện xã hội; Phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm; Chương trình 4, tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân; Chương trình 5, tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
Hoàng Hương – MTTQ quận Tây Hồ

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020