Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Thanh Xuân Hội nghị phát động thi, đua ký kết chương trình phối hợp công tác giữa Ủy ban MTTQ quận với các tổ chức thành viên năm 2023

13/01/2023 - 06:00 PM
Sáng 13/01/2023, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Thanh Xuân tổ chức Hội nghị phát động thi đua ký kết chương trình phối hợp công tác giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam quận với các tổ chức thành viên năm 2023; ký kết giao ước thi đua giữa Ủy ban MTTQ các phường năm 2023 và gặp mặt Ủy viên ủy ban MTTQ Việt Nam quận nhân dịp Tết Nguyên đán Quỹ Mão. Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Minh Tiến – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận, các đồng chí đại diện Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND quận, Ban Dân vận Quận ủy cùng sự có mặt của 16 vị là Trưởng các Tổ chức thành viên thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam quận và Chủ tịch Ủy ban  MTTQ Việt Nam 11 phường.
Tại Hội nghị, thay mặt Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Thanh Xuân, đồng chí Khổng Minh Thảo – UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận đã phát động thi đua với các tổ chức thành viên Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, nhấn mạnh 09 nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung trong năm 2022 đó là: Chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, tăng cường phối hợp các hoạt động với chính quyền giữa các tổ chức thành viên của MTTQ từ quận tới cơ sở; thi đua chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, kỷ niệm 93 năm ngày truyên thống MTTQ Việt Nam; Tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đưa cuộc vận động đi vào chiều sâu với phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kểm tra, dân thụ hưởng"; Nâng cao chất lượng và hiệu quả tổ chức tốt "Hội nghị đại biểu nhân dân" bàn việc xây dựng đời sống văn hóa cơ sở; “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư; Tiếp tục thực hiện Kết luận số 01-KL/TW và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; Tuyên truyền, xây dựng các chương trình, kế hoạch triển khai và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025;Tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019 – 2024, phối hợp công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội UB MTTQ các cấp nhiệm kỳ 2024-2029; Thực hiện tốt công tác tôn giáo, góp phần củng cố khối Đại đoàn kết toàn dân tộc;Phối hợp thông tin, tuyên truyền về hình ảnh Thủ đô, Đất nước, con người Việt Nam với bạn bè quốc tế, về chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước đối với người Việt Nam ở nước ngoài.
Đối với công tác thi đua khối phường, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận đã nhấn mạnh 06 chỉ tiêu trọng tâm cần tập trung phấn đấu trong năm 2023, gồm: Hoàn thành và vượt chỉ tiêu vận động quỹ “Vì người nghèo” năm 2023; Hoàn thành và vượt chỉ tiêu vận động quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2023; Phối hợp xây dựng và sửa chữa nhà cho từ 2 đến 4 hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn theo kế hoạch của Ủy ban MTTQ quận; 100% MTTQ Việt Nam các phường xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; 100% MTTQ Việt Nam các phường, các Ban công tác Mặt trận hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Xây dựng và thực hiện Kế hoạch duy trì, nhân rộng và xây dựng mới mô hình điển hình tiêu biểu và tổ tự quản thực hiện mô hình điển hình tiêu biểu theo 5 nội dung của Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.
Hưởng ứng lời phát động, đồng chí Hồ Anh Tuấn – QUV, Bí thư Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh quận thay mặt các tổ chức thành viên và đồng chí Phan Thị Thanh Hương – Chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phương Liệt đã phát biểu thể hiện quyết tâm phối hợp cùng các tổ chức thành viên, các phường thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đã đề ra trong chương trình phối hợp của UB MTTQ và các tổ chức thành viên, giao ước thi đua giữa UB MTTQ 11 phường. Sau đó, dưới sự chứng kiến của các đồng chí lãnh đạo quận, đại diện Ủy ban MTTQ quận Hội nghị đã tiến hành ký kết chương trình phối hợp công tác, giao ước thi đua năm 2023.
Các tổ chức thành viên, các phường ký kết chương trình công tác,
giao ước thi đua năm 2023
Thay mặt lãnh đạo quận, đồng chí  Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận đánh giá cao thành tích mà Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Thanh Xuân đã đạt được trong năm 2022, đồng thời, thể hiện tin tưởng rằng với sự đoàn kết, phối hợp hiệu quả của hệ thống UBMTTQ quận Thanh Xuân, những thành tích này sẽ tiếp tục được duy trì trong năm mới 2023.
Đồng chí Nguyễn Minh Tiến – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận phát biểu tại Hội nghị
Tại Hội nghị, Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận cũng đã biểu dương và trao các bằng khen của Trung ương MTTQ Việt Nam và Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội cho các tập thể, cá nhân đã có những thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2022.
Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận
 

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020