Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận Thanh Xuân tổ chức hội nghị phát động thi đua, ký kết chương trình phối hợp công tác năm 2024

31/01/2024 - 04:20 PM
Sáng ngày 31/01/2024, Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận Thanh Xuân tổ chức Hội nghị phát động thi đua, ký kết chương trình phối hợp công tác giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam quận với các tổ chức thành viên và ký kết giao ước thi đua giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam các phường năm 2024.
Dự hội nghị có: Nguyễn Minh Tiến - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy; Khổng Minh Thảo - UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; Trần Thị Thu Hà - UVTV, Phó Chủ tịch HĐND quận; cùng các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; Trưởng các tổ chức thành viên của Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam 11 phường.
Tại hội nghị này, thay mặt Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, ông Khổng Minh Thảo - UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận đã phát động thi đua trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên từ quận đến cơ sở. Cụ thể: Trong năm 2024, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên từ quận đến cơ sở cần chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, tăng cường phối hợp hoạt động giữa MTTQ, các tổ chức thành viên với chính quyền; phát động phong trào thi đua thực hiện tốt chủ đề hành động năm 2024 của Thành phố “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển” và của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam cơ sở, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tổ chức thành công Đại hội MTTQ các cấp nhiệm kỳ 2024- 2029”; Tiếp tục thực hiện kế hoạch duy trì, nhân rộng, xây mới các mô hình cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2024; Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; Nâng cao chất lượng và tổ chức hiệu quả “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư, kỷ niệm 94 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2024); Tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Đổi mới và mở rộng các hình thức tiếp nhận và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri; thực hiện “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội”, “Quy định về việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền”; Nắm chắc tình hình Tôn giáo trên địa bàn, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, các ngành, các cấp kịp thời giải quyết không để nảy sinh; tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia các hoạt động đối ngoại nhân dân.
Hưởng ứng phát động đã có 2 ý kiến phát biểu, tiếp đó đại diện lãnh đạo 16 tổ chức thành viên của Ủy ban MTTQ Việt Nam quận đã ký kết chương trình phối hợp công tác và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam 11 phường đã ký giao ước thi đua trong năm 2024.
Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận và các tổ chức thành viên chương trình phối hợp năm 2024
Kết thúc tại hội nghị, thay mặt Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, ông Khổng Minh Thảo - UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận một lần nữa đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả, thành tích mà Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận, phường đạt được trong năm 2023, đồng thời đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên từ quận đến cơ sở với tinh thần khẩn trương xây dựng và triển khai ngay các chương trình kế hoạch, quyết tâm cao nhất để hoàn thành xuất sắc mọi chỉ tiêu và nhiệm vụ trọng tâm công tác được giao, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội, an ninh – xã hội xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền quận Thanh Xuân năm 2024.
Uỷ ban MTTQ quận Thanh Xuân

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020