Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Thanh Xuân và Ban Đoàn kết Công giáo quận giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với Nhà thờ Giáo xứ Sầm Sơn – tỉnh Thanh Hóa

10/07/2022 - 02:06 PM
Thực hiện Chương trình công tác năm 2022, nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động công tác tôn giáo trên địa bàn quận Thanh Xuân, ngày 07 và 08/7/2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Thanh Xuân và Ban đoàn kết Công giáo quận tổ chức giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với Nhà thờ giáo xứ Sầm Sơn – tỉnh Thanh Hóa. Dự với đoàn có đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Quận ủy, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, thành viên Ban doàn kết Công giáo và các giáo dân tiêu biểu trên địa bàn quận; đồng chí Dương Đức Khoa – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận làm Trưởng đoàn. Linh mục Micae Trịnh Ngọc Tứ - Chánh xứ Nhà thời giáo xứ Sầm Sơn thay mặt Nhà thờ tiếp đoàn.
Ông Dương Đức Khoa  - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận thay mặt Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận và Ban Đoàn kết Công giáo quận tặng quà Nhà thờ Giáo xứ Sầm Sơn
Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Thanh Xuân luôn quan tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị về tín ngưỡng tôn giáo, hướng dẫn Ban đoàn kết Công giáo quận chú trọng công tác tuyên truyền, vận động hơn 600 bà con giáo dân đang sinh sống trên địa bàn quận nghiêm túc chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là pháp lệnh về tín ngưỡng tôn giáo; tích cực tham gia các phong trào thi đua và các cuộc vận động do địa phương phát động.
Tại buổi giao lưu, Ban đoàn kết Công giáo quận và Nhà thời giáo xứ Sầm Sơn đã cùng nhau trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm trong công tác tôn giáo; trong đó tập trung về công tác vận động, động viên đồng bào Công giáo sống ''tốt đời, đẹp đạo'', thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh'' và nhiều phong trào thi đua yêu nước khác. Qua đó, góp phần giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương; đưa các phong trào thi đua, các cuộc vận động trong đồng bào Công giáo đi vào cuộc sống.
Hoạt động giao lưu của Ban đoàn kết Công giáo quận Thanh Xuân được tổ chức hằng năm, giúp tăng cường tinh thần đoàn kết trong đồng bào Công giáo quận với các giáo xứ, giáo phận các quận, huyện trong và ngoài địa bàn thành phố Hà Nội.
Ủy ban MTTQ quận Thanh Xuân

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020