Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm BCH Trung ương Đảng khóa XIII

18/08/2022 - 05:10 PM
Sáng ngày 18/8, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm BCH Trung ương Đảng khóa XIII. Tham dự có các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố, Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố, thành viên các Hội đồng tư vấn của Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố, cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố và Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Thành phố.
 
Đồng chí Nguyễn Quán Phú - Chuyên viên cao cấp, nguyên trưởng phòng Báo cáo viên, Ban Tuyên giáo Trung ương truyền đạt nội dung
Hội nghị được đồng chí Nguyễn Quán Phú, Chuyên viên cao cấp, Nguyên trưởng phòng Báo cáo viên, Ban Tuyên giáo Trung ương thông tin về hội nghị lần thứ năm BCH Trung ương Đảng khóa XIII; theo đó Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm đã thông qua 4 Nghị quyết là số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022 về “Tiếp tục đổi mới hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”; số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022 về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022 về “Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”; số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 về “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”.
Hội nghị đã giúp cho cán bộ, đảng viên nắm vững những nội dung cốt lõi, những điểm mới trong Nghị quyết được ban hành; trên cơ sở đó cấp ủy từ Đảng ủy đến các chi bộ trực thuộc tổ chức chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao; đồng thời tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động và nhân dân cùng nhận thức rõ tầm quan trọng của các văn bản của hội nghị BCH Trung ương Đảng lần thứ 5; từ đó phát triển cơ quan trong sạch, vững mạnh toàn diện, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.
                                                                                                              Đăng Chung
 

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020