Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã giao ban đánh giá kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm 2023

18/10/2023 - 05:21 PM
Sáng ngày 16/10, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Sơn Tây tổ chức hội nghị giao ban đánh giá công tác mặt trận 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2023. Dự hội nghị có các đồng chí: Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường.
Toàn cảnh hội nghị
9 tháng đầu năm 2023, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn thị xã đã có nhiều đổi mới trong phương thức và nội dung hoạt động, chủ động xây dựng, triển khai kịp thời các chương trình, kế hoạch công tác năm gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương. Công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành các chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hưởng ứng các phong trào thi đua, các cuộc vận động  được chú trọng triển khai. MTTQ các cấp phối hợp thực hiện tốt công tác chăm lo các đối tượng chính sách, người có công, hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán; tích cực triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam". Kết quả  9 tháng đầu năm, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp phối hợp với tổ chức thành viên tặng 4.623 suất quà Tết cho hộ nghèo, cận nghèo, gia đình khó khăn với tổng số tiền hơn 2,5 tỷ đồng (trong đó trích Quỹ “Vì người nghèo” các cấp thị xã tặng 1.758 suất quà, trị giá hơn 950 triệu đồng); trích Quỹ “Vì người nghèo” hai cấp thị xã hỗ trợ xây mới 25 nhà, sửa chữa 03 nhà đại đoàn kết, giúp 13 người khám chữa bệnh, hỗ trợ 207 học sinh có hoàn cảnh khó khăn và các hỗ trợ khác với tổng số tiền đã hỗ trợ trên 1,8 tỷ đồng. Tổ chức kiểm tra công tác vận động, quản lý, sử dụng Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” và các quỹ an sinh xã hội tại 15 xã, phường. Đặc biệt, trước những thiệt hại nghiêm trọng do vụ cháy xảy ra tại phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Mặt trận các cấp thị xã vận động các tập thể, cá nhân ủng hộ các nạn nhân bị ảnh hưởng trong vụ cháy với số tiền trên 115 triệu đồng.
Về hoạt động tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đã có 240 ý kiến góp ý qua nghiên cứu dự thảo văn bản của Đảng; 213 ý kiến góp ý trực tiếp tại các hội nghị; 202 ý kiến góp ý qua nghiên cứu dự thảo văn bản của chính quyền, 66 ý kiến góp ý với cá nhân (cán bộ, đảng viên, công chức…)…Tiếp thu các ý kiến đóng góp, lãnh đạo đảng, chính quyền đã kịp thời giải quyết những vướng mắc phát sinh, góp phần làm cho các chủ trương, chính sách phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Bên cạnh đó, MTTQ các cấp luôn chú trọng đến việc vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, tích cực tuyên truyền, vận động đồng bào có đạo phát huy tinh thần yêu nước, đoàn kết, gắn bó cộng đồng, chấp hành tốt chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo, lễ hội, chống mê tín dị đoan.
Triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm, đồng chí Nguyễn Thị Vân - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã đề nghị: MTTQ các cấp tiếp tục bám sát và tích cực triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp. Tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng. Nắm chắc và phản ánh kịp thời tình hình Nhân dân, nâng cao chất lượng báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dânTiếp tục triển khai dân chủ, đại diện, bảo bệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; tăng cường giám sát và phản biện xã hội; tham gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; Tập trung tổ chức các hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền theo kế hoạch năm 2023.
                                      MTTQ thị xã Sơn Tây

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020