Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Sơn Tây giao ban tiến độ chuẩn bị Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp

21/09/2018 - 04:31 PM


     Chiều ngày 18/9,  Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Sơn Tây tổ chức hội nghị giao ban tiến độ công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp thị xã Sơn Tây với Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường. Đồng chí Hà Việt Phong - UVTV, Trưởng Ban Dân vận Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã chủ trì hội nghị.

 

Toàn cảnh hội nghị

       Tại hội nghị, các đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, phường báo cáo cụ thể về tiến độ triển khai thực hiện công tác chuẩn bị Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp thị xã, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đồng thời báo cáo một số nội dung trọng tâm đang triển khai trong tháng 9 ở cơ sở như: Tình hình triển khai kế hoạch nhận xét đảng viên theo Quy định số 76; việc triển khai kế hoạch tổng kết 15 năm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư và sơ kết 03 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và 218-QĐ/TW; kết quả tổ chức hội nghị đối thoại ở các xã, phường… 
          Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hà Việt Phong - UVTV, Trưởng Ban Dân vận Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã đề nghị trong thời gian tới các đơn vị tập trung giải quyết một số nhiệm vụ trọng tâm: Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công tác chuẩn bị cho tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp thị xã; rà soát, hướng dẫn kiện toàn nhân sự Ban công tác Mặt trận; nhận xét đảng viên theo Quy định số 76 đối với đảng viên làm việc trong quân đội; tham mưu cấp ủy tổ chức hội nghị đối thoại, tổng kết 15 năm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và sơ kết 03 năm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, 218-QĐ/TW; triển khai kế hoạch thực hiện Quy định 124 và Quyết định 99 về giám sát của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ đảng viên; rà soát hộ nghèo trên địa bàn.

                                                                    MTTQ thị xã Sơn Tây


Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020