Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Sơn Tây: Ký giao ước thi đua năm 2024

21/02/2024 - 01:45 PM
Chiều ngày 20/2, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Sơn Tây tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2024, giao ban công tác tháng 2, đánh giá kết quả tổ chức Đại hội điểm và triển khai công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức Đại hội MTTQ các xã, phường nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đồng chí Nguyễn Thị Vân - Ủy viên Ban thường vụ Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã chủ trì hội nghị
Tại hội nghị, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã đã triển khai kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2024.  Trong đó tập trung phát động, đăng ký và tổ chức thực hiện tốt 6 phong trào thi đua: phát động, tổ chức thực hiện sáng tạo, hiệu quả phong trào thi đua yêu nước ở các cấp gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng năm 2024. Tăng cường giải pháp, biện pháp thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt”, “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng”, các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; xây dựng ủng hộ quỹ “Vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau”. Thi đua đổi mới các hình thức tập hợp, đoàn kết đồng bào các dân tộc, các tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thi đua đổi mới hoạt động giám sát, phản biện xã hội và nâng cao chất lượng công tác tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí, xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh. Thi đua đổi mới nội dung và phương thức hoạt động đối ngoại nhân dân theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Thi đua nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam.
Tiếp đó, đại diện MTTQ các xã, phường đã ký kết giao ước thi đua. Sau hội nghị, các đơn vị chủ động xây dựng chương trình hành động phù hợp để triển khai có hiệu quả góp phần phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cùng với các cấp ủy đảng, chính quyền thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.
Cũng tại hội nghị, Uỷ ban MTTQ Việt Nam thị xã thông qua báo cáo kết quả công tác tháng 2, đánh giá kết quả tổ chức Đại hội điểm và triển khai công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức Đại hội MTTQ các xã, phường nhiệm kỳ 2024 – 2029./.
                                      Sơn Tây

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020