Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tổ chức giao ban dư luận xã hội tháng 9/2022

22/09/2022 - 04:48 PM
Thực hiện chương trình công tác năm 2022, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố tổ chức hội nghị giao ban dư luận xã hội định kỳ tháng 9 ngày 22/9/2022; chủ trì hội nghị là Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn -  Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố, tham dự có: Ban Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Tổng hợp và Phân tích DLXH của Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố; đại diện lãnh đạo các Ban chuyên môn, Văn phòng Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố; đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các quận, huyện, thị xã và các cộng tác viên DLXH của MTTQ Việt Nam Thành phố.
Tại hội nghị, Tiến sỹ Phan Tân – Thành viên Hội đồng tư vấn Tổng hợp và Phân tích DLXH của Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố trao đổi một số nội dung về DLXH, một số dư luận xã hội tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội thời gian gần đây.
Tiếp theo chương trình, đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các quận, huyện, thị xã, các đồng chí cộng tác viên DLXH đã phản ánh các thông tin mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm về: Hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước; công tác phòng chống dịch, vấn đề tiêm vaccine cho trẻ em; dư luận về lĩnh vực giáo dục, công tác phòng cháy chữa cháy, kỳ họp thứ 9 của HĐND Thành phố; về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn mình và vệ sinh môi trường; công tác phòng chống tham nhũng; tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội... Hội nghị đã nhận được 9 ý kiến thảo luận, trao đổi của các đại biểu nhằm làm rõ hơn những vấn đề dư luận xã hội quan tâm.
 
Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố chủ trì hội nghị
Phát biểu kết luận tại hội nghị giao ban, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố đề cập đến sự cần thiết của công tác nắm bắt, phản ánh dư luận xã hội, qua đó cần trao đổi về kỹ năng, lý luận và thực tiễn công tác DLXH cho đội ngũ cán bộ MTTQ Việt Nam quận, huyện, thị xã và cộng tác viên DLXH của Mặt trận Thành phố. Đồng chí tiếp thu những ý kiến phát biểu tại hội nghị đồng thời làm rõ các vấn đề và mong muốn các đồng chí cộng tác viên thời gian tới tiếp tục nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận cán bộ, đảng viên và nhân dân, những vấn đề nảy sinh ở cơ sở; tiếp tục tuyên truyền các Nghị quyết của Trung ương, Thành phố, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội Đảng, Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 22-2-2022 của Thành ủy về “Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn tới năm 2045”; truyên truyền việc tiêm vaccine, đặc biệt tiêm vaccine cho trẻ em dưới 12 tuổi; các vấn đề khác về giáo dục, y tế... . Đồng chí cũng nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới như kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam; công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân để thực hiện đường vành đai 4.
  
  Đăng Chung, ảnh Lê Phương

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020